Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Koučka prezradila, ako získať stratenú energiu späť

„Riešenia, ktoré v koučovaní nájdete, pracujú vo váš prospech len
vtedy, ak ich začnete aj žiť“

Určite to mnohí poznáte. Sú obdobia, keď je človek plný života a
naopak aj také, keď sa necíti veľmi dobre a chýba mu energia. Porozprávali
sme sa s osobnou a tímovou koučkou, Alicou Hrnčiríkovou, ktorá ľuďom
ukazuje spôsoby, akými môžu samostatne so sebou pracovať tak, aby získali
späť stratenú vnútornú silu. Osobnostnému rozvoju sa venuje takmer
desať rokov.

Jej nenásytný záujem o zákutia ľudskej mysle vyústil do získania
Brain Based Coach Certificate po skončení štúdia na medzinárodnej škole
koučingu Results Coaching System v Prahe pod vedením Dr. Vladimíra Tuku,
jediného kouča s najvyššou medzinárodnou certifikáciou v Česku a na
Slovensku. Základom jej práce sú metódy a nástroje modelu Brain Based
Coaching, ktorý vychádza z poznatkov neurovedy o ľudskom mozgu a o tom,
ako z neho vytvoriť nástroj pracujúci v prospech človeka. Pevne verí, že
prinajmenšom základné princípy koučovania sa časom stanú prirodzenou
súčasťou komunikácie medzi ľuďmi, pretože by nás to posunulo o veľký
kus ďalej. Je mnoho ciest, ako životnú energiu môžete strácať a je veľa
spôsobov, ako ju získať. „Nevenujem sa všetkým spôsobom.
Snahou je predovšetkým ukázať, akými smermi sa môže uberať naša
pozornosť voči sebe samým a ako vďaka práci so sebou môžeme znova
nadobudnúť životnú silu. Som totiž presvedčená, že ten
najdôležitejší vzťah v našom živote je vzťah k sebe samému. Od neho
sa odvíja všetko,“
povedala. V úvode podotkla, že každý
človek je iný, má iný spôsob zmýšľania či iné skúsenosti. Preto aj
jej kurz niekomu vyhovuje úplne, niekomu čiastočne a tým najšťastnejším
nemusí vyhovovať vôbec. „Snažila som sa vystihnúť to, čo
máme mnohí spoločné. Prvá časť kurzu sa zameriava na stav, keď neviete,
ako ďalej. V druhej časti pomáham nachádzať záťaže z minulosti.
V tretej hovorím o dôležitosti zmyslu života, vo štvrtej o vplyve
vnútorného kritika a v piatej o sebaláske a vnútornom dieťati. To je
päť oblastí, ktoré časti unikajú našej pozornosti a to nás v konečnom
dôsledku oberá o veľa energie. Každá časť obsahuje aj návod na
riešenie, smer, ktorým sa možno vybrať, ak práve v danej oblasti
potrebujeme so sebou pracovať,“
dodala. A ako dlho to trvá?
U každého inak. Záleží od odhodlania, od ochoty prevziať za seba
zodpovednosť, ale určite aj od množstva záležitostí, s ktorými sa
konkrétny človek potrebuje v danej oblasti vyrovnať. „Tiež je
pravda, že v rámci e-mailového kurzu môžete ísť len do istej úrovne. Ak
človeku nestačí len ukázať smer, ak potrebuje osobnú podporu, aby mohol
v danej oblasti ísť viac do hĺbky, je dôležité venovať sa mu
individuálne – niekedy za pomoci kouča, inokedy terapeuta či iného
odborníka.“
Za koučkou Alicou prichádzajú ľudia s mnohými
rôznymi témami. Súhrne by sa dalo povedať, že sú to ľudia, ktorí
hľadajú riešenie v akejkoľvek oblasti. Koučka im poskytne podmienky a
podporu na to, aby to riešenie čo najrýchlejšie našli a dôsledne ich vedie
k tomu, aby ho vniesli do každodenného života, čo je veľmi dôležitá
súčasť koučovacieho procesu. „Pretože riešenia, ktoré
v koučovaní nájdete, pracujú vo váš prospech len vtedy, ak ich začnete
aj žiť,“
dodala na záver.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter