Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Knižničný fond v mestskej knižnici najviac obohatili darcovia

<p><img src=“http://www.espektrum.sk/images/rozhovory-a-reportaze/2015-03/12-kniznica-05.jpg“
alt=““ class=“img-left alignleft“ />Mestská knižnica
v Stropkove oslavuje tohto roku 110. výročie svojho vzniku. Ako nám
povedala jej vedúca Olga Barburská, je to najstaršia knižnica verejného
typu v Prešovskom kraji. K 31. decembru 2014 obsahoval čistý knižničný
fond celkom 36 834 kníh. Podľa žánrov sa delia na tri časti –
literatúru pre deti, krásnu literatúru, teda beletriu a náučnú
literatúru.</p>

<p><strong><em>„Ku koncu minulého roku sme mali 847 čitateľov, z toho
283 detí do 15 rokov. Je to pre nás radostné číslo, lebo oproti roku
2013 sme zaznamenali nárast o 89 čitateľov. Za spomínané obdobie sme
oproti predchádzajúcemu vypožičali o 3 219 kníh viac,“</em></strong>
zosumarizovala O. Barburská, no zároveň skonštatovala, že klesá počet
detských čitateľov, čo ovplyvnil jednak celkový demografický vývoj,
jednak internet, vďaka ktorému má mládež prístup k iným informačným
prameňom. <strong><em>„Pre knižnicu je dôležité nielen to, koľko
čitateľov a výpožičiek má, ale aj jej návštevnosť, lebo jedna vec je
mať v kartotéke istý počet čitateľských preukazov, druhá skutočná
čítanosť kníh,“</em></strong> podotkla. Pracovníci sa snažia
rozširovať čitateľskú základňu organizovaním rôznych akcií pre deti a
mládež. Minulý rok ich bolo celkom 86, z toho 20 z oblasti
knihovnícko-informačnej výchovy pre deti do 15 rokov. Taktiež
zintenzívnili kontrolu výpožičiek a zábudlivcom, ktorí nevrátili knihy
včas, zasielali upomienky každé tri mesiace. Tým pádom čitateľov
motivovali, aby jednak knihy vrátili, jednak zaplatili členské a
požičiavali si ďalšiu literatúru. Opýtali sme sa na čitateľský vkus
rôznych vekových kategórií. <strong><em>„Deti do 15 rokov si
vypožičiavajú aj knihy, ktoré potrebujú do školy, ale teraz je veľmi
obľúbený žáner sci-fi a fantasy, teda príbehy o čarodejníkoch,
upíroch, veľmi populárny je napríklad aj Džínsový denník od Zuzky
Šulajovej, vyhľadávaní sú tiež Thomas Brezina či Gabriela Futová. Ale
samozrejme, že dievčatá čítajú aj romantické dievčenské romány,
chlapci zase majú radi rôzne príbehy o zvieratách, detektívky a podobne.
Čo sa týka dospelých, u žien vedú ženské romány, stále obľúbený je
Paulo Coelho, muži siahajú napríklad po histórii, knihách s vojenskou
tematikou, literatúre faktu, detektívkach, cestopisoch,“</em></strong>
povedala nám vedúca mestskej knižnice, ale zároveň dodala, že nie všetky
ženy siahajú po ženských románoch, mnohé uprednostňujú náročnejšiu
literatúru. Ďalej uviedla, že základnou úlohou knižnice je dopĺňanie
knižničného fondu a v tomto smere je čo doháňať. Dôvod? Prozaický –
nedostatok financií. <strong><em>„Knižnica spadá pod Mesto Stropkov, ktoré
v minulom roku vyčlenilo na kúpu nových kníh len 300 eur. Kúpili sme za
nich 47 titulov, ďalších 53 sme dostali darom od ľudí, takže spolu je
knižnica bohatšia o 100 kníh. Uvítali by sme štedrejšiu podporu zo
strany mesta,“</em></strong> povzdychla si. Vráťme sa však k darcom,
ktorí knižnici darovali veľmi hodnotné tituly, napríklad drahé
encyklopédie. Najštedrejším je už tradične Radovan Novák či rodina
Verbovcov. Niektorí si dokonca neprajú ani uviesť svoje meno v darovanej
knihe, ako je v knižnici dobrým zvykom. Darované tituly zamestnanci prezrú,
zistia, či rovnakú knihu už v knižnici nemajú a pokiaľ je pôvodné
vydanie veľmi opotrebované, nahradia ho novšou verziou.
<strong><em>„Pokiaľ nám niekto daruje knihu, ktorú už máme a je v dobrom
stave, tá od darcu putuje do burzy, ktorá sa nachádza vo vestibule. Takéto
tituly vyložíme na pult a návštevníci si ich môžu pokojne zdarma zobrať.
Nikto to nekontroluje, nie je za to nijaký poplatok. Sme radi, že knihy takto
kolujú, pretože niektorí ich chcú, ale nemajú na ne peniaze, iní ich už
nepotrebujú, tak ich darujú,“</em></strong> vysvetlila systém burzy O.
Barburská. V čitárni sú k dispozícii aj noviny a časopisy, desať
z nich financuje mesto. Môžu tu prísť nielen registrovaní čitatelia, ale
ktokoľvek, kto má záujem prečítať si niečo zaujímavé v príjemnom
prostredí. Túto službu využívajú napríklad klienti DSS Stropkov, tí tu
chodia dvakrát týždenne, ale najmä dôchodcovia, pre ktorých je finančne
náročné kupovať si pravidelne drahé časopisy. Knižnica má
v súčasnosti päť zamestnancov a okrem základnej činnosti sa zameriava aj
na usporadúvanie rôznych akcií. <strong><em>„V minulom roku sme
zorganizovali 86 kultúrno-výchovných akcií ako rôzne výstavy,
vernisáže, súťaže, literárne kvízy a ich návštevnosť bola 5 887
ľudí. V spomínanom období sme evidovali návštevnosť 22 779 ľudí, teda
našich čitateľov a návštevníkov čitárne,“</em></strong> dodala na
záver vedúca mestskej knižnice.</p>

<table class=“noborder“>
<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/rozhovory-a-reportaze/2015-03/12-kniznica-01.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/rozhovory-a-reportaze/2015-03/12-kniznica-01.jpg“
alt=““ /></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/rozhovory-a-reportaze/2015-03/12-kniznica-02.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/rozhovory-a-reportaze/2015-03/12-kniznica-02.jpg“
alt=““ /></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/rozhovory-a-reportaze/2015-03/12-kniznica-03.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/rozhovory-a-reportaze/2015-03/12-kniznica-03.jpg“
alt=““ /></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/rozhovory-a-reportaze/2015-03/12-kniznica-04.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/rozhovory-a-reportaze/2015-03/12-kniznica-04.jpg“
alt=““ /></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/rozhovory-a-reportaze/2015-03/12-kniznica-05.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/rozhovory-a-reportaze/2015-03/12-kniznica-05.jpg“
alt=““ /></a></td>
</tr>
</table>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter