Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Kam na vysokú?

<h3>Odborný asistent prezradil, ako si najlepšie vybrať</h3>

<p>V týchto mesiacoch mnohí mladí ľudia končiaci strednú školu
rozmýšľajú, čo ďalej. Niektorých láka vidina peňazí a tým pádom si
radšej zvolia prácu. Iní by zas ešte radšej dreli školské lavice a
užívali si študentský život. Práve pre tých sa otvára otázka, akú
vysokú školu si vybrať. Obrátili sme sa na Jozefa Husára, ktorý od roku
2010 pôsobí na Fakulte výrobných technológií Technickej univerzity
v Košiciach so sídlom v Prešove. Pracuje ako odborný asistent a zároveň
prezentuje spomínanú fakultu na rôznych stredných školách, kde získa
množstvo zaujímavých podnetov od stredoškolákov.</p>

<p><strong><em>„V prvom rade by mala študenta vysoká škola baviť. Okrem
toho je veľmi dôležité zvážiť, ktorý odbor má potenciál. Na internete
je množstvo stránok, ktoré poskytujú informácie v tejto oblasti. Podľa
mňa jednou z najdôležitejších je stránka Akademickej rankingovej a
ratingovej agentúry. (<a href=“http://www.arra.sk“>www.arra.sk</a>), ktorá
každý rok hodnotí 112 fakúlt vysokých škôl v jedenástich skupinách.
Táto agentúra podľa zameraní porovnáva rôzne ukazovatele, ako atraktivita
štúdia, počet študentov, medzinárodná spolupráca, uplatniteľnosť
absolventov a mnohé iné. Okrem toho je prostredníctvom internetu možnosť
urobiť si rôzne osobnostné testy, ktoré poukážu na to, akým smerom by sa
mal človek uberať. Osobne by som odporúčal nájsť si čas na Deň
otvorených dverí vysokých škôl, o ktoré sa uchádzame alebo sa
zúčastniť veľtrhov, kde sa prezentuje viacero vysokých škôl naraz. Medzi
najznámejšie na slovenskú patria Gaudeamus – európsky veľtrh
pomaturitného a celoživotného vzdelávania, Medzinárodný veľtrh
vzdelávania PRO EDUCO, výstavy Kam na vysokú, ktoré sa konajú v piatich
krajských mestách a mnohé iné. V neposlednom rade množstvo fakúlt
vysokých škôl chodieva na stredné školy s krátkymi prezentáciami. Pri
rozhodovaní je potrebné zvážiť, o ktoré odbory je na slovenskú záujem,
v ktorých oblastiach je nedostatok odborníkov a čo ma perspektívu do
budúcna, keďže každé štúdium je na päť rokov a až potom sa dostanem do
praxe. Z vlastných skúseností môžem povedať, že na Slovensku je
nedostatok ľudí v oblastiach IT, CNC programátorov, výrobných
technológov, kvalitárov, manažérov výroby a odborníkov na oblasť
automotive. Tieto oblasti sa snaží podporovať aj Ministerstvo školstva,
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky odborovým štipendiom, ktoré je
tisíc eur na rok. Pre svoje budúce smerovanie by som sa nemal unáhlene
rozhodovať, ale sadnúť si a spísať si všetky plusy a mínusy.
V neposlednom rade sa poradím s rodičmi. Ak už mám jasno, ktorým smerom
sa budem ako budúci vysokoškolák uberať, pokúsim sa zistiť o danom odbore
a fakulte čo najviac. Navštívim web stránku, facebookový profil, poprípade
oslovím niekoho, kto už na danej škole študuje, aby mi povedal, ako to tam
funguje. Ja osobne by som ešte poradil zistiť si, aké možnosti vzdelávania
cudzích jazykov a zahraničných študijných pobytov daná škola ponúka,
keďže dnes je cudzí jazyk nevyhnutnosťou pre ďalší kariérny rast. Ak je
v mojich možnostiach, pozrel by som si na web stránkach, aké ma škola
prepojenie na prax a či sa študenti učia len teóriu alebo chodievajú na
exkurzie do firiem,“</em></strong> objasňuje. Podľa Jozefa Husára je tiež
dôležité, aby si budúci vysokoškolák zistil, ako to bude s jeho
ubytovaním. Medzi vyučovacími hodinami je neraz prestávka, niekedy trvá
síce len pätnásť minút, no veľakrát aj dve hodiny. Podstatné je tiež
overiť si, aké mám šance na získanie miesta v internáte. Študentské
domovy sú veľakrát preplnené a o „postele“ je doslova bitka. Nie je
dobré nechávať si to na poslednú chvíľu, aby sa nestalo, že v septembri
nebudeme mať kde bývať. Na záver dodáme, že každý, kto si volí vysokú
školu, by si mal zvážiť, či chce študovať v zahraničí alebo na
Slovensku. Uvedomiť si, či odbor, ktorý bude študovať, vie predstaviť ako
svoje budúce zamestnanie. Chcete niekoho riadiť alebo byť riadený? Ste
technický alebo skôr spoločenský typ? Viete si predstaviť svoju celodennú
prácu za počítačom, strojom alebo s ľuďmi? Tieto otázky taktiež netreba
vynechať. Je nutné uvedomiť si, že vysokoškolské vzdelanie je dôležitá
voľba. Preto je potrebné vybrať si tak, aby sme po skončení štúdia
neľutovali, ale naopak, tešili sa z dobrého výberu a vysnívanej pracovnej
pozície.</p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter