Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Juraj Kasarda je zberateľom zaujímavostí z 2.svetovej vojny

„Na objavenie stále čaká veľa vecí a miest“

Odpovede na otázky ohľadom druhej svetovej vojny nájdeme na internete aj
v učebniciach dejepisu. K milovníkom tohto obdobia patrí aj Juraj Kasarda
zo Bžian. Už na základnej škole inklinoval k humanitným predmetom. Najviac
ho to bavilo na hodine dejepisu.

„Vtedy som sa začal zúčastňovať Olympiády z dejepisu.
Všetko to však úzko súviselo aj so zberateľstvom, do ktorého ma zasvätil
môj otec. V tom období sa začal aj môj záujem o históriu. Bavilo ma
zisťovať informácie o jednotlivých predmetoch, spoznávať súvislosti,
rozmýšľať, čo sa stalo na miestach, po ktorých sa dennodenne pohybujem.
Doposiaľ si moju najväčšiu pozornosť získala 2. sv. vojna. Neskôr som sa
rád ako divák zúčastňoval rekonštrukcií bojov. Práve táto aktivita sa
mi zapáčila natoľko, že som chcel raz aj ja byť účastníkom takejto
rekonštrukcie,“
objasnil. Jurajove zberateľské začiatky boli
pomalé. Vlastnili jeden bodák. „Teraz ich je viac, a aj keď
nepovažujem svoju zbierku, čo sa týka množstva, za veľkú, za tie roky sa
toho nahromadilo už dosť. Môžem sa určite pochváliť aj mnohými
zaujímavými kúskami. Pri účasti na rekonštrukcii bojov mi určite pomohla
účasť v klube vojenskej histórie. Momentálne som členom Prešovského
klubu vojenskej histórie Dukla, s ktorým sa zúčastňujem rôznych
rekonštrukcií bojov z 1. a 2. sv. vojny.“
Juraj začal
‚bojovať‘ ako vojak Červenej armády. Jeho pradedo tiež bojoval
v Červenej armáde. Neskôr svoj šatník začal rozširovať a na pamiatku
druhého pradeda , ktorý bojoval v Prvom československom armádnom zbore, si
zaobstaral aj uniformu zborovú. Juraj ukončil prvý ročník na FF UPJŠ
v Košiciach, odbor história. V škole sa síce práve teraz ešte moderným
dejinám nevenujú, ale on osobne sa venuje histórii okresu Stropkov. Je to
jeho záľuba. „V prvom rade ma to zaujíma preto, lebo sa to
týka miest, kde bývam a žijem. Ďalej sa venujem vojenskej histórii, najmä
so zameraním na Červenú armádu a 1. československý armádny
zbor.“
Tento mladík s vášňou pre dejiny sa už na
základnej škole zúčastňoval dejepisných olympiád a pokračoval aj na
gymnáziu pod vedením svojich učiteľov. Cieľom bolo vypracovať prácu na
danú tému. On sa venoval najmä dejinám druhej svetovej vojny z blízkeho
okolia. Medzi jeho najväčšie úspechy patria umiestnenia na celoštátnom
kole Dejepisnej olympiády. V roku 2014 to bolo 4. miesto s prácou
Tokajícka tragédia a v roku 2015 1. miesto s prácou Cesta cez Ondavu (boje
na rieke Ondava 1944 – 1945). Medzi jeho ďalšie úspechy patrí aj
2. miesto na celoštátnom kole SOČ v roku 2015, kde sa podrobnejšie venoval
SNP so zameraním na východné Slovensko. Medzi Jurajove ďalšie úspechy
patrí aj ten, že vystavoval v Hanušovciach. Táto výstava trvala celý júl
vo Vlastivednom múzeu. Išlo o výstavu pri príležitosti 75. výročia
napadnutia Sovietskeho zväzu, ktorú usporiadal s niektorými členmi Klubu
vojenskej histórie. Boli tam vystavené uniformy, výzbroj a výstroj
bojujúcich strán, osobné veci vojakov. Medzi zaujímavé časti výstavy
určite patrili aj informačné panely, či nemecký vojenský bicykel.
„Pri demontovaní výstavy v auguste som bol osobne milo
prekvapený z vysokej návštevnosti a spätnej väzby návštevníkov.
Výstava bola hodnotená veľmi pozitívne. Určite naplnila moje očakávania,
keďže sme zhromaždili naozaj kvalitné a originálne
predmety,“
netajil nadšenie. Jurajovým najbližším plánom
je čo najúspešnejšie ukončiť vysokoškolské štúdium. Rád by sa ďalej
venoval vojenskej histórii, histórii okresu Stropkov i histórii svojej
rodnej obce Bžany. „Na objavenie čaká stále veľa vecí a
miest, a ja budem veľmi rád, ak sa mi niektoré neznáme podarí
objaviť.“
Juraj prezradil, že medzi skvosty jeho osobnej
zbierky patrí prilba vojaka Rýchlej divízie. Takéto prilby (originály) sú
medzi zberateľmi veľmi vzácne a dnes prakticky nezohnateľné. Okrem toho aj
sako z uniformy vojaka Prvého československého armádneho zboru. Nesie
dokonca známky priestrelu a krvi po zranení (na ľavom ramene).
„Pre mňa osobne majú nevyčísliteľnú cenu aj predmety po
mojich predkoch. Napríklad vyznamenania, ktoré obdržali moji pradedovia ako
priami účastníci druhej svetovej vojny,“
uzavrel.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter