Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Hlavným faktorom pri zajakávaní je strach zo zlyhania

<h3>I. Čabiňák: „Klinickí logopédi neliečia tabletkami, ale vľúdnym
slovom, ktorého je občas veľmi málo.“</h3>

<p>Problematika narušeného vývinu reči predstavuje nesmierne zložitú,
komplikovanú oblasť logopédie. Medzi poruchy rozprávania môžeme zaradiť
napríklad koktanie, šušlanie či zajakávanie. Práve o zajakávaní nám
porozprával viac klinický logopéd Ivan Čabiňák. Ako prvé nás zaujímalo,
či je táto porucha reči dedičná alebo ide o chorobu na psychickom
podklade.</p>

<p><strong><em>„Zajakavosť je choroba, kde je dedičný faktor veľmi
dôležitý. Existuje vžitá formulka, že dedičnosť plus trauma rovná sa
zajakavosť. Ak je u dieťaťa dedičná dispozícia, stačí na spustenie
zajakávania aj malá prežitá trauma, ktorá môže byť dokonca aj
pozitívna, napríklad kúpa vysnívanej hračky, zvieratka a podobne.
Negatívne situácie, úľaky, prežitie silného úrazu, ťažkého
prechodného ochorenia sú akýmsi štartérom zajakávania nielen u dieťaťa,
ale aj u dospievajúcej mládeže. Pri klinicko-logopedickom vyšetrení sa
vždy pýtame aj na predispozície rodičov, aby sme mohli odhadnúť, s akou
silnou dispozíciou u dieťaťa s touto rečovou poruchou máme
dočinenia.,“</em></strong> vysvetľuje. Zajakávanie je porušená
dispozícia vzruchu a útlmu na nervovej synapse, to znamená, že u jedinca
nie je rovnomerný tento cyklus. Pri vyšetrovaní tejto rečovej poruchy sa ako
sprievodný znak zisťuje stav dýchania a aká je jeho krivka. Vdych a výdych
by mali byť rovnocenní. Veľmi často sa u zajakavého zistí plytké,
nedostatočné dýchanie. Vyznie to, ako keby bol neustále zadychčaný po
nejakej námahe. Prepadnutý hrudník je ďalším zo sprievodných znakov. Pri
správnej klinicko-logopedickej terapii u zajakavého majú svoje
nezastupiteľné miesto aj respiračné cvičenia, ktoré uvedené problémy
s dýchaním odstraňujú. <strong><em>„V našej ambulancii na liečenie
zajakovosti spolu s klasickou terapiou používame aj prvky homeopatickej
liečby, akupresúry a pozitívnej energie. Vyše dvadsaťročné cibrenie tejto
kombinácie prináša našim klientom spokojnosť a hmatateľné zlepšenie ich
rečového prejavu. Naši bývalí zajakaví dnes končia vysoké školy,
úspešne zakladajú partnerské vzťahy. Už zabudli, že sa niekedy
zajakávali,“</em></strong> doplnil Mgr. Ivan Čabiňák. Dôležitým
faktorom pri zajakavosti je strach zo zlyhania. Dieťa vie, že neovláda svoj
rečový prejav dostatočne. Uvedomuje si, že sa až zakokce a práve to
spôsobuje jeho obavy z hovorenia, strach začína byť preň neprekonateľný.
Je to pohybovanie sa v krku s tendenciou postupného zhoršovania daného
stavu reči. Obavy z komunikácie môžeme rozdeliť na tri skupiny. Do prvej
patrí strach zo zážitkov, ktoré síce zostávajú v podvedomí a pomaly sa
na ne zabúda, ale človek aj tak nie je dostatočne uvoľnený. V druhej ide
o vnútorný strach, ktorý človeka zväzuje, ako keby mu zvieral hrdlo. Po
tretie je to vonkajší strach, napríklad zo zvierat, z rodiča, ktorý je
alkoholikom a podobne. <strong><em>„Uvedomenie si spomenutých aspektov
zajakávania dáva predpoklady na zmenu vzťahov okolia a dieťaťa. Mali by sme
byť k zajakavému milý, pozorný k jeho výkonom, nekričiaci a
nestresujúci opakovaným napomínaním. Pomáhajme mu k atmosfére
neponáhľania sa vyrozprávať všetko jedným dychom a čo najskôr. Snažme
sa byť maximálne trpezlivý. Vysvetľujme zajakavému pri rôznych aktivitách
a príležitostiach potrebu správneho dýchania a premýšľania nad
konštrukciami slovných myšlienok. Tieto princípy správania sa
k zajakavému učíme v našej logopedickej ambulancii rodičov,
prostredníctvom nich aj širšie okolie až po žiakov a pedagógov v škole.
Výsmech je najkrutejšou ranou pre človeka trpiaceho neplynulosťou svojej
reči. Stres je v dnešnej dobe prítomný všade, preto zajakavého musíme
neustále zdokonaľovať v jeho nacvičenej imunite a
obranyschopnosti,“</em></strong> radí odborník. Nie každý rodič vie
správne zareagovať na skutočnosť, že jeho dieťa nevie vysloviť slovo
alebo dopovedať vetu. Našťastie, v dnešnej spoločnosti a v zdravotníctve
na Slovensku si klinická logopédia už našla a vybudovala presne určené
miesto a plní nezastupiteľné úlohy. Máme ambulancie v celej sieti
zdravotníckych služieb, kde nájdu zákonní zástupcovia potrebnú pomoc,
radu a dobré slovo. Klinickí logopédi neliečia tabletkami, ale práve tým
vľúdnym slovom, ktorého je občas strašne málo.</p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter