Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

Gymnazistu Juraja Kasardu ocenili medzi dvadsiatkou najúspešnejších študentov kraja

<h3><img src=“http://www.espektrum.sk/images/rozhovory-a-reportaze/2014-06/27-kasarda-01.jpg“
alt=““ class=“img-left alignleft“ />„História druhej
svetovej vojny ma fascinuje už od detstva.“</h3>

<p>Prešovský samosprávny kraj minulý pondelok slávnostne ocenil dvadsať
učiteľov a dvadsať študentov. Z rúk podpredsedu PSK Petra Obrimčáka si
plaketu za dosiahnuté výsledky a prezentáciu kraja prevzal aj študent
tretieho ročníka stropkovského gymnázia Juraj Kasarda. Ako úspešný
riešiteľ rôznych dejepisných olympiád obsadil niekoľko popredných miest
aj v rámci Slovenska.</p>

<p>Taktiež sa zapájal do rôznych projektov vyhlasovaných Ústavom pamäti
národa a OZ Nenápadní hrdinovia zameraných na osudy ľudí, ktorí boli
vládnou mocou postihovaní v časoch komunizmu. V tomto roku si prevzal od
poľského veľvyslanca na Slovensku ocenenie za 3. miesto v písaní eseje na
tému Pád komunizmu v Poľsku zo slovenskej perspektívy. V tejto eseji sa
venoval otázkam vzťahov medzi Jánom Pavlom II. a Slovenskom.
<strong><em>„Na dejepisnej olympiáde som bol niekoľkokrát, najviac sa mi
darilo tohto roku, keď som na krajskom kole obsadil prvé miesto, potom som
postúpil na celoslovenské kolo a tam som bol štvrtý. Toto umiestnenie
pokladám za svoj doterajší najväčší úspech. Olympiáda pozostávala
z testu, ktorý mal päťdesiat bodov, čiže polovicu bodov v súťaži,
ďalšia polovica bodov sa udeľovala za písomnú prácu zameranú na určitú
oblasť histórie. V tejto časti sú dve kategórie. V A kategórii si
môžu študenti zvoliť ľubovoľnú tému, ja som však bol tentoraz zaradený
do B kategórie, kde bola téma, konkrétne Vojnové konflikty
v 20. storočí, určená,“</em></strong> vrátil sa Juraj k svojmu
úspešnému pôsobeniu. Ako tému svojej 11-stranovej práce si zvolil
Tokajícku tragédiu a ďalšie udalosti, ktoré sa v tejto obci udiali počas
druhej svetovej vojny. Približne od februára začal zhromažďovať potrebné
informácie. Jeho prácu vysoko hodnotili aj členovia poroty – zástupcovia
Slovenskej akadémie vied a renomovaní historici. A prečo písal práve
o Tokajíku? <strong><em>„Napadlo mi, že o tejto obci sa toho veľa
nepíše, udalosti, ktoré sa tam odohrali, sú tak trochu pozabudnuté, tak som
si povedal, že by bolo dobré venovať sa tejto téme,“</em></strong>
ozrejmil. Napokon sa na celoslovenskom kole, ktoré sa uskutočnilo začiatkom
mája v Bratislave, spomedzi dvanástich súťažiacich vo svojej kategórii
umiestnil na fantastickom štvrtom mieste. Začiatkom jari zaznamenal aj úspech
na dejepisnej súťaži, ktorej témou bola história Prvej Československej
republiky. Trojčlenné družstvo gymnazistov, ktoré pripravovala PaedDr. Ivana
Jecušková, obsadilo krásne druhé miesto a postúpilo na medzinárodné
finále do Chebu, ktoré sa uskutoční 20. novembra tohto roku. Zaujímalo
nás, ako vnímal ocenenie, ktorého sa dostalo len dvadsiatim študentom
Prešovského samosprávneho kraja. <strong><em>„Na oceňovaní bolo veľa
ľudí, slávnostná atmosféra, pekný kultúrny program. Najskôr ocenili
dvadsiatich pedagógov, potom nás, študentov. Bolo veľmi príjemné prevziať
si z rúk podpredsedu PSK plaketu, stáť pred množstvom ľudí a vychutnať
si takpovediac svoju chvíľku slávy,“</em></strong> s úsmevom spomínal
úspešný gymnazista. Ako nám povedal, história, konkrétne obdobie druhej
svetovej vojny, ho fascinuje odmalička, zaoberal sa ňou aj jeho otec a
učiteľ dejepisu zo ZŠ Mgr. Juraj Čečko, ktorí ho k tejto záľube aj
priviedli. Baví ho pátrať po tom, aké udalosti sa v minulosti odohrávali
na rôznych územiach, ale aj po osudoch ľudí žijúcich v konkrétnej dobe.
Kvôli potrebným historickým materiálom spolupracuje s archívmi, múzeami,
ale aj s ľuďmi, ktorí sa tejto problematike venujú dlhé roky. Históriou
by sa rád, či už profesionálne, alebo popri inom zamestnaní, zaoberal aj
v budúcnosti. Keďže sa do dejepisných olympiád úspešne zapája už od
základnej školy, chcel by v tom pokračovať aj na budúci rok. Tento krát
plánuje zmapovať históriu Bžian, teda obce, kde žije. Prezradil, že už
teraz sa mu podarilo získať niekoľko informácií, ktoré v práci použije.
Gymnazista je od apríla minulého roku aj členom Klubu vojenskej histórie
Dukla Prešov. <strong><em>„Keďže mňa a môjho kamaráta Matúša Lička
fascinuje história druhej svetovej vojny, chceli sme vedieť, čo sa
odohrávalo priamo na fronte. Kluby vojenskej histórie robia rekonštrukcie
bojov, takže tam sme mali možnosť priamo zažiť vojnové udalosti. Na
olympiádach sa týmto témam venujem teoreticky, tu mám možnosť zažiť to
takpovediac v priamom prenose. Rekonštrukcie sa často robia na základe
reálnych udalostí a my ich takto sprostredkujeme divákom. Aby boli
jednotlivé scény vierohodné, musí tam byť aj istá dávka herectva. Často
používame expanzné zbrane, to znamená, že sú to autentické zbrane
z druhej svetovej vojny prerobené na slepé strelivo. Ideálne je, keď majú
členovia KVH vlastné uniformy, hoci tie sa dajú aj požičať. Potom môžeme
prezentovať určitý druh armády. Spravidla dostanú dôstojníci pokyny a
scenár od organizátora, oni potom riadia celý vojenský útvar tak, ako to
bolo za vojny. Samozrejme, máme predstavu, čo nás na bojisku čaká, ale
často nastanú nepredvídané situácie, ktoré musí dôstojník zvládnuť za
pochodu. Pred samotnou rekonštrukciou máme generálku, počas ktorej si
prejdeme bojisko, ale v priebehu boja musíme často aj
improvizovať,“</em></strong> opísal činnosť klubov vojenskej histórie
Juraj a doplnil, že doposiaľ sa zúčastnil rekonštrukcií bojov na území
Slovenska a v Poľsku. Na záver poďakoval za podporu svojim rodičom, Mgr.
Elene Vasilkovej, PaedDr. Ivane Jecuškovej a taktiež Mgr. Renáte Madzinovej,
ktorá mu pomáha s formálnymi úpravami textov.</p>

<table class=“noborder“>
<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/rozhovory-a-reportaze/2014-06/27-kasarda-01.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/rozhovory-a-reportaze/2014-06/27-kasarda-01.jpg“
alt=““ /></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/rozhovory-a-reportaze/2014-06/27-kasarda-02.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/rozhovory-a-reportaze/2014-06/27-kasarda-02.jpg“
alt=““ /></a></td>

<td></td>

<td></td>
</tr>
</table>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter