Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Gabriel Foťko hodnotí včelársku sezónu 2011

<h3>„O budúcnosť včelárstva v Stropkove nemám obavy.“

Predseda Okresnej organizácie Slovenského zväzu včelárov v Stropkove,
predseda Ústrednej kontrolnej a revíznej komisie SZV a tiež predseda
regionálnej organizácie SZV v Prešovskom kraji Gabriel Foťko je dušou a
zároveň hlavným organizátorom Stropkovských dní medu. Na podujatí, ktoré
si získalo veľkú obľubu širokej verejnosti, sme sa zhovárali o uplynulej
sezóne, ale aj o budúcnosti včelárstva na Slovensku.

<p>Ako by ste zhodnotili rok 2011 z pohľadu
včelárov?

Situácia nebola veľmi lichotivá. Prvé jarné výnosy medu boli síce veľmi
sľubné, na druhej strane nás zaskočil neradostný zdravotný stav
včelstiev. Dôvod? Jar bola veľmi suchá, nechceli sa nám liahnuť matky a
všetko „zabetónovali“ dlhotrvajúce júlové a augustové dažde.
Včelstvá sme museli kŕmiť. Zazimovali sme ich trošku slabšie ako
v minulom roku. Jeseň bola, naopak, veľmi suchá, následkom čoho sa
premnožil klieštik. Vzhľadom na tento nelichotivý stav máme hlásené aj
straty včelstiev. Dôvodom je už spomínaný klieštik a tiež skutočnosť,
že počas letných dlhotrvajúcich dažďov sa nám neuliahli štyri generácie
zimných dlhovekých včiel, ktoré v úľoch jednoducho chýbajú. To je
veľký problém.
Aké boli výnosy medu?
Môžem povedať, že napriek všetkým spomínaným problémom boli
tohtoročné výnosy medu oveľa vyššie ako minuloročné. Ale čo sa týka
hodnotenia v porovnaní s ostatnými rokmi, tak to bol priemerný rok. Pre
vysvetlenie, priemerné výnosy našich včelstiev sú zhruba tých 50,
60 percent a také boli aj tohoto roku. Bohužiaľ, začínajú sa opakovať
roky, keď sa nemôžeme dopestovať medu. Pred takými desiatimi, dvadsiatimi
rokmi nebol problém vytočiť z jedného úľa päťdesiat, šesťdesiat kíl.
Dnes sme radi, keď vytočíme tridsať.
Slovenský med je známy svojou kvalitou. Podarilo sa vám ju
udržať?

Áno. Máme bezkonkurenčne jeden z najkvalitnejších medov na svete, pretože
na Slovensku je čisté životné prostredie, ktoré napokon monitorujú aj
samotné včielky. Aj tento rok sú naše medy špičkové.
Hovorili ste o nízkych výnosoch. Kde vidíte
príčinu?

Je tu klieštik, CCM syndróm, teda nervová choroba včelstiev, ktorá
spôsobuje úhyn. Včielky sa nedajú zachrániť, ostávajú nám prázdne
úle. Je to celosvetový problém. Američania predpokladajú, že v roku
2035 neostane v USA v dôsledku týchto chorôb ani jedna včela. Na výskum
sa vynakladajú obrovské miliardy, ale vedcom sa doposiaľ nepodarilo prísť
na to, ako sa s týmto problémom vysporiadať. Okrem toho tu máme, ľudovo
povedané, hnačku včiel a nevieme, aký efekt prinesie liečba. Výskumné
ústavy v rámci Vyšegradskej štvorky spia. Dôvodom sú, ako inak,
financie.
Ohrozujú všetky tieto skutočnosti plus fakt, že silná
generácia včelárov starne, aj budúcnosť včelárstva na
Slovensku?

Začnem odpoveďou na druhú časť otázky. Čo sa týka základnej
organizácie Stropkov, pomaličky sa začína rozrastať aj o mladých
včelárov. Vidíme, že Stropkovské dni medu, propagácia včelárov v rámci
okresu aj na celom Slovensku, ale aj rôzne vzdelávacie kurzy majú význam.
Evidujeme zhruba jednu desatinu mladých včelárov. Najmladší nemá ešte ani
pätnásť rokov, niekoľkí majú okolo dvadsiatky, ostatní do štyridsiatky.
Do tejto skupiny patrí asi dvadsať včelárov, takže čo sa týka Stropkova,
nemám najmenšie obavy, žeby včelárstvo v budúcnosti zaniklo. Na druhej
strane treba povedať, že to nie je biznis, uživiť sa ním nedá. Všetko
závisí od vývoja ekonomiky, pretože kameň úrazu je odchod mladých ľudí
za prácou do zahraničia. Včelárstvu sa totiž treba venovať buď naplno,
alebo vôbec. Nedá sa robiť na päťdesiat percent. K včelám treba prísť,
keď vás potrebujú, nie vtedy, keď máte čas. Takže je vylúčené
zosúladiť včelárenie s prácou v zahraničí.
To znamená, že včelár musí byť takpovediac v pohotovosti po
celý rok?

Len pre vysvetlenie, v našich zemepisných šírkach sa včelári len tri
mesiace v roku – v máji, júni, maximálne v júli. V auguste sa už
včielky kŕmia a liečia, v apríli sa ešte kŕmia a liečia, resp.
nasadzujú sa medníky. Ostatok je ošetrovanie, liečenie, kŕmenie včelstiev
atď. V balkánskych štátoch sa včelári až šesť, sedem mesiacov
v roku.
Na čo sa má spoľahnúť začínajúci včelár? Na skúsenosti
starších kolegov, alebo skôr na odbornú literatúru?

Tu musím povedať jednu vec. Človek je tvor, ktorý zabúda. Každý rok sú
včelstvá iné, každý rok je to iná práca, stále vás niečo nové
prekvapí. Keď mám hovoriť za seba, za tie roky, čo včelárim, stále
objavujem niečo nové. Niekedy sa pozastavujem nad tým, či je vôbec pravda
to, čo som sa naučil z kníh. Človek sa musí učiť za pochodu a na
vlastných skúsenostiach. Inak to nejde.
Vráťme sa ešte k tej budúcnosti včelárov na
Slovensku.

Ak nás nezničia choroby včiel alebo chémia a postreky, tak si myslím, že
včelárstvo na Slovensku bude prekvitať ďalej. Predpokladám, že
s včelími chorobami si príroda skôr alebo neskôr dokáže poradiť sama.
Čo je silné, prežije, čo je slabé, uhynie. Včely boli na tejto zemi oveľa
skôr ako človek a vždy sa dokázali prispôsobiť podmienkam. Predpokladám,
že túto vlastnosť budú mať vždy. Otázkou je, aké včely a kde na
zemeguli prežijú. Čo sa týka európskeho včelárstva, v súčasnosti je na
najvyššej úrovni na svete. Najlepší včelári Európy sú Ukrajinci.
Ukrajina je tretím najväčším vývozcom medu na svete, pritom sa tam
včelári na naše pomery zastaralým, ale veľmi prirodzeným spôsobom.
Napríklad vôbec nepoužívajú plásty, ale obyčajný vosk, napriek tomu
majú vynikajúce výsledky nielen čo sa týka výnosov, ale aj zdravotného
stavu včelstiev. Na druhej strane v Poľsku a západoeurópskych krajinách
používajú včelári plastové úle, čo nepokladám za najšťastnejšie
riešenie. My na Slovensku chováme včielky výlučne v drevených úľoch,
lebo drevo je prirodzenejšie ako plast.
Ako hodnotíte tohtoročné Stropkovské dni medu?
Veľmi vysoko. Poďakovanie patrí hlavne vedeniu mesta za pomoc a podporu,
taktiež ďakujeme všetkým Stropkovčanom, pretože keby nemali o túto akciu
záujem, my, včelári, by sme ju nemali pre koho organizovať. Stále je tu
krásna atmosféra a mám taký hrejivý pocit, keď od tých najmenších detí
až po dôchodcov sa ma všetci už v predstihu pýtajú, kedy budú
Stropkovské dni medu, lebo sa na nich veľmi tešia. Nemôžte mať lepší
pocit, ako keď si ľudia takúto tradíciu obľúbia. Stropkovské dni medu
budeme organizovať aj v budúcich rokoch a rozmýšľame o tom, že z toho
možno urobíme akciu s celoeurópskou pôsobnosťou. Je to totiž jedna
z najlepších akcií SZV a Stropkovskými dňami medu vlastne ukončujeme
včelársku sezónu na Slovensku.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter