Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Fyzioterapeutka Mária Blanárová pomáha ľuďom zbaviť sa bolesti

<h3>„Väčšina porúch pohybového ústrojenstva súvisí s nedostatkom
pohybu.“</h3>

<p>Fyzioterapia je nelekársky odbor, ktorý sa zaoberá diagnostikou, liečbou
a prevenciou porúch pohybového ústrojenstva a je jednou zo súčastí
rehabilitácie. Mária Blanárová sa jej venuje približne päť rokov. Ako
nám povedala v úvode rozhovoru, pri výbere svojho povolania ešte nemala
celkom jasnú predstavu o tom, čo všetko fyzioterapia obnáša, no čím
dlhšie sa jej venovala, tým viac ju bavila. Za jej najväčšie pozitívum
označila fakt, že ponúka neinvazívne formy liečby zdravotných problémov
najmä pohybového aparátu.</p>

<p><strong><em>Môžete v krátkosti vysvetliť, čo si má pacient predstaviť
pod pojmom fyzioterapeut?</em></strong><br>
Moja práca spočíva v zhodnotení funkčného stavu klienta a následne
navrhnutí terapeutického postupu, ktorý je vždy individuálny. Jeho voľba
závisí od akútnosti poruchy. Po prekonaní akútnej fázy, teda
medikamentóznej liečby, ktorú ordinuje lekár, sú k dispozícii
elektroliečba, mäkké a mobilizačné techniky, rôzne druhy masáží,
napríklad klasická alebo vákuová banková, a v neposlednom rade
kinezioterapia, teda liečba pohybom. V súčasnosti existuje veľké množstvo
špeciálnych metodík a spôsobov, ako zlepšiť pohybové schopnosti človeka
so zdravotným problémom.<br>
<strong><em>Chodia k vám len ľudia, ktorí majú určité zdravotné
problémy, alebo aj takí, ktorí potrebujú len zrelaxovať?</em></strong><br
/>
Najčastejšie sa stretávam s bolesťami chrbta rôzneho pôvodu, či už sú
to kĺbové blokády, bolesti svalstva a kĺbov spôsobené preťažením alebo
úrazom, ochorenia platničiek, bolesti následkom chybného držania tela a
podobne.<br>
<strong><em>Čo je podľa vás najčastejšou príčinou porúch pohybového
ústrojenstva?</em></strong><br>
Myslím si, že si ich spôsobujeme my sami. Raz som kdesi čítala, že hlavnou
príčinou problémov pohybového aparátu je, že je ovládané našou vôľou.
Sedavý spôsob života prevláda nad pohybom a je ťažké sa tomu ubrániť.
Inou príčinou môže byt napríklad preťažovanie určitej časti tela
prácou. Vo väčšine obchodov či pracovných prevádzok nie sú pre
zamestnancov nastavené pracovné podmienky tak, aby sa predišlo takýmto
problémom. Pri dobrej vôli existuje pár jednoduchých riešení, napríklad
v obchodoch sú z tohto pohľadu vhodnejšie pokladne s prístupom z oboch
strán. V prevádzkach je optimálne obmieňať zamestnancov v určitých
časových intervaloch v rámci pracovnej doby, aby striedali práce s rôznym
zaťažením tela. Je logické, že ak niekto pracuje osem hodín napríklad za
pásom v jednej polohe, skôr či neskôr začne mať problémy s chrbticou.
žiaľ, dnes hýbe svetom produkcia, zisk, zdravie človeka je druhoradé.<br>
<strong><em>Akú úlohu pri týchto ochoreniach zohráva
psychika?</em></strong><br>
Psychika zohráva dôležitú rolu tak pri bolestiach chrbta, ako aj pri
ostatných chorobách.<br>
<strong><em>V čom spočíva prevencia týchto ochorení?</em></strong><br>
Predchádzať týmto problémom sa dá najmä pohybovom aktivitou, toto sa týka
predovšetkým ľudí so sedavým zamestnaním. Je však dôležité vybrať si
vhodnú aktivitu, hlavne v prípade, ak už človek mal nejaké zdravotné
problémy v minulosti.<br>
<strong><em>Ktoré skupiny ľudí vás navštevujú
najčastejšie?</em></strong><br>
Mám klientov v rôznom veku, takže sa nedá povedať, že ide len o určitú
skupinu ľudí. Časť z nich vyhľadáva viac-menej relax, tá druhá pomoc
predovšetkým pri rôznych bolestiach chrbtice.<br>
<strong><em>Sú vo fyzioterapii nejaké novinky alebo nové postupy, ktoré boli
ešte pred pár rokmi neznáme?</em></strong><br>
Nových metodík je veľa a sú cielenejšie zamerané na určitý pohybový
problém. Ak sa použijú správne, sú veľmi efektívne. Najznámejšie sú
napríklad Mc Kenzie metóda určená na liečbu vysunutých medzistavcových
platničiek, cvičenie SM systém na regeneráciu chrbta, Taping a veľa
iných.<br>
<strong><em>Aký je postup, pokiaľ sa k vám chce klient
objednať?</em></strong><br>
Klienti sa objednávajú telefonicky<br>
<strong><em>Existuje nejaké ročné obdobie, kedy trpia ľudia chorobami
pohybového ústrojenstva častejšie ako inokedy?</em></strong><br>
Najviac klientov mávam od jesene do jari, v lete trpia ľudia týmito
problémami oveľa zriedkavejšie. Možno je to slniečkom alebo tým, že sa
akosi viac usmievame.<br>
<strong><em>Môžete opísať najčastejšie reakcie ľudí po absolvovaní
masáže?</em></strong><br>
Sú veľmi pozitívne. Tí, ktorí prišli zrelaxovať, odchádzajú
oddýchnutí a tí, ktorí prišli s bolesťami, cítia úľavu.<br>
<strong><em>Dalo by sa povedať, že už samotná fyzioterapia môže byť
prevenciou chorôb pohybového ústrojenstva?</em></strong><br>
Určite áno, ale takýmto spôsobom ju ľudia využívajú len veľmi málo.<br
/>
<strong><em>Ako vaše postupy celkovo vplývajú na organizmus?</em></strong><br
/>
Fyzioterapeutické postupy majú predovšetkým pozitívny vplyv. Cieľom je
prinavrátenie stratených funkcií a odstránenie bolestí. Toto má pre
človeka trpiaceho určitým zdravotným problémom veľký význam.<br>
<strong><em>Ako dlho trvá masáž alebo iný druh terapie?</em></strong><br>
Čas terapie sa odvíja od toho, ktorá časť tela sa masíruje. Najčastejšie
to býva chrbát a šija, takáto masáž trvá 40 minút. Čiastočná masáž
jednej časti tela približne 10 až 15 minút, v prípade aplikácie
elektroliečby je to 10 až 20 minút, cvičenie SM systém trvá
30 minút.<br>
<strong><em>Venujete sa aj deťom s telesným a mentálnym postihnutím. Aké
konkrétne druhy liečby im poskytujete?</em></strong><br>
U ľudí s telesným či mentálnym postihnutím sa venujem udržiavaniu
pohybových schopností hlavne kinezioterapiou, prípadne masážami na
uvoľnenie svalstva. Keďže títo klienti trpia rôznym druhom postihnutia,
vyžadujú si individuálny prístup a ich terapia by mala byť “šitá na
mieru“.<br>
<strong><em>Fyzioterapia je náročná práca s ľuďmi. Ako najradšej
relaxujete?</em></strong><br>
Moja profesia je náročná najmä fyzicky a musím povedať, že veľa
priestoru na relax nemám. Ale mojou zatiaľ len predstavou je napríklad
wellness. Raz by som si chcela vychutnať masáž a iné procedúry ako
klient.</p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter