Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Doprajme si budúci rok v novom zdravšom životnom štýle

Rozhovor na tému zdravie a prevencia k blížiacim sa sviatkom s MUDr.
Mariánom Kožíkom, zástupcom primára OAIM a námestníkom riaditeľa
Nemocnice arm. gen. L. Svobodu vo Svidníku.

Pán doktor, jednoduchá otázka hneď na úvod. Kedy môžeme
povedať že sme zdraví?

V súčasnej modernej „hi-tech“ dobe je to náročná otázka. Ale podľa
medzinárodnej organizácia WHO má zdravie svoju definíciu ako stav
telesného, duševného, duchovného a sociálneho pocitu blaha.
Dospelí a deti alebo ženy a muži – jednoduché delenie… Kde
vidíte nedostatky v prevencii?

Na prelome storočia zomierali ľudia predovšetkým na infekčné choroby, dnes
sú v našej populácii najčastejšou príčinou smrti choroby degeneratívne
(tzv. civilizačné), teda choroby srdca, rakovina a cukrovka. Otázkou dnešnej
doby je, ako sa vysporiadať s „epidémiou“ civilizačných ochorení,
ktorých príčinou je predovšetkým náš životný štýl? Starostlivosť
jednotlivca o zdravie je zameraná skôr na akútnu liečbu ako na prevenciu.
Náklady na akútnu liečbu sú vysoké. Zákonné normy vyžadujú istú
úroveň poskytovanej zdravotnej starostlivosti a takisto žijeme dlhšie.
Zvyšuje sa chorobnosť obyvateľstva. Hlavným faktorom je skutočnosť, že
naša spoločnosť začala byť nestriedma a neviazaná. Priveľa fajčíme,
pijeme a jeme. Máme radi bohaté jedlá. Dôležité je zvýšiť mieru
informovanosti obyvateľstva o príčinách zvýšenej chorobnosti a ako ich
eliminovať, resp. ako predchádzať chorobám. Prvým dôležitým krokom
v tomto smere je presvedčiť fajčiarov, aby prestali fajčiť. Druhým je
presvedčiť obéznych ľudí, aby zmenili svoje stravovacie návyky a tretím
zvýšiť pohybovú aktivitu každého jedinca. Alkoholické nápoje hrajú
významnú úlohu pri nehodách, vraždách a samovraždách. Najpodstatnejší
je fakt, že sami si za to môžeme. Môžeme sa rozhodnúť istým spôsobom
upraviť si životný štýl, a tým si predĺžiť život, a pritom to bude
stáť iba trochu nášho osobného úsilia. Tým, že si skvalitníme a
predĺžime život.
Lekár je často vnímaný ako ten, čo nám pomáha, keď je zle. Je to
naozaj tak?

Ruku na srdce. Ideme k lekárovi len vtedy, ak sa už naozaj cítime zle alebo
nás niečo trápi. Ten čas strávený u lekára sa vždy zúži na jeden
problém a v rámci rozhovoru každý lekár spomenie aj prevenciu. Berieme ju
ale vždy dostatočne vážne? Myslím že nás v tom momentne zaujíma
jedno – už aby som bol zdravý.
Ďalším dôležitým krokom je raz do roka absolvovať preventívnu lekársku
prehliadku u svojho obvodného lekára, resp. špecialistu. Je dôležité
najmä odhalenie vysokého tlaku krvi, ktorý je zodpovedný za mozgové
porážky či srdcový infarkt… Takisto je dôležité odhaliť zvýšenú
hladinu cukru v krvi, čo pomôže pri diagnostike cukrovky a nádorových
ochorení – u žien sú to nádory prsníka či krčka maternice, u mužov
nádory prostaty, tráviaceho systému…
Veľa ľudí má neprekonateľný strach z nemocnice či z lekára.
Dá sa to riešiť? Môže toto byť jedna z príčin toho, že ľudia nechodia
za prevenciou?

Vo všeobecnosti u obyvateľstva prevláda názor: „veď to nič nie je, to
prejde“ alebo „som len unavený, prepracovaný“ alebo ešte lepšie
„pôjdem k lekárovi a čo keď mi niečo nájde?“ Ľudia sa snažia
nachádzať ospravedlnenie svojho zdravotného stavu sami pred sebou. Za tým sa
skrýva aj strach z vyšetrenia u lekára, strach z choroby. Ale ja sa
pýtam, z čoho ľudia majú mať väčší strach? Z choroby alebo zo smrti?
Určite je to zo smrti ! Veď v súčasnej dobe je väčšina ochorení
liečiteľná. A to aj nádorových, ak sú včas odhalené. Preto je nesmierne
dôležitá prevencia, preventívna lekárska prehliadka .
Ide čas vianočných sviatkov. Čo nás čaká? Je to naozaj až taká
záťaž pre organizmus?

Áno ,prichádzajú Vianoce, preto by som chcel popriať všetkým príjemné
prežitie Vianoc, popriať pokoj a porozumenie v rodinách a na pracoviskách.
Len človek, ktorý je zdravý, si vie tento nádherný čas vychutnať v kruhu
svojich blízkych ak je naozaj zdravý. Viem že aj Vaši čitatelia sú našimi
pacientmi a verím že dôveru ktorú nám vložili keď potrebovali našu
odbornú pomoc sme nesklamali a Vianoce budú naozaj krásne a s úsmevom. Čo
je ale nevyhnutné povedať a je to na zamyslenie, že prichádzame do obdobia,
počas ktorého náš organizmus trpí stresom. V predvianočnom období je to
zhon pri nákupoch darčekov, upratovaní, varení, jednoducho –
predvianočné prípravy. Nik si ani neuvedomí ,že na druhej strane, počas
tohto obdobia žijeme sedavým spôsobom. Teda televízor, stoly plné dobrôt,
zvyšuje sa cholesterol, cukor, ukladajú sa kalórie, priberáme na váhe,
vyskočí krvný tlak. Alkohol, cigaretka, kávička aj toto je u nás ľudí
v mnohých prípadoch istým symbolom pohody. To všetko „blahodárne“
vplýva na naše choroby! Tak ako som už spomenul, je potrebné poupraviť
náš životný štýl. Chce to len o málo zvýšiť pohyb a najmä u našich
detí.
Čo odporúčate, alebo na čo sme zabudli, prípadne, čo treba ihneď
vykonať?

Zamyslieť sa nad sebou a zmeniť životný štýl. Nič by sa nemalo robiť
radikálne, ale prirodzene a s mierou. Ide koniec roka, bilancujeme starý a
dávame si predsavzatia do nového roku. Jednou z vecí, ktorú sami sebe
môžeme sľúbiť je napríklad obmedziť jedenie vysokokalorických jedál,
naopak dopriať si viacej pohybu a jeho pravidelnosť. Nehovoriac o zlozvykoch
fajčiarov, či nadmerného pitia alkoholu. Vieme, že život je veľmi krehký,
dennodenne sa stretávame s týmto faktom. Chce to naozaj len malý kúsok
pohnúť sa v ústrety svojmu zdraviu. Veď už Goethe povedal o živote:
„Žiť začíname vtedy, keď si začneme veriť“
Čo je pre vás ako lekára dôležité?
Pocit z dobre vykonanej práce a spokojný pacient. Povolanie lekára je
služba ľuďom. Služba, ktorá im vracia úsmev na tvár. Veď
najšťastnejší človek je ten, čo necíti bolesť. Za seba ,ale aj za
svidnícku nemocnicu môžem povedať, že najväčším úspechom je, keď
vieme vždy v pravý čas zasiahnuť tak, aby spomínaný úsmev nemusel byť
cez slzy.
-sj-

obrazek
Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter