Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Don Camillo: „Stále budem tvrdiť, že keď človek chce, všetko sa dá.“

<p><img src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-02/07-camillo-16.jpg“
alt=““ class=“img-left alignleft“ />Za posledné obdobie
rekonštrukcia gréckokatolíckeho chrámu sv. Cyrila a Metoda zaznamenala
pokroky. Len na pripomenutie, rekonštrukcia začala v polovici januára a
odvtedy si chrám prešiel naozaj obrovskými zmenami. Otec Jozef Kišák nám
prezradil, ako to vlastne celé začínalo.</p>

<p><strong><em>„Prv sa z chrámu muselo všetko vypratať, postavilo sa
lešenie a postupne sa robil a plánoval projekt, aby všetko sedelo. Hlavne
vtedy, keď sa postavilo lešenie až do kupoly sme potrebovali zistiť, čo sa
tam nachádza, pretože všetko v tom priestore bolo zasklené. Po odkrytí sme
videli, že je tam pleseň, čo sa muselo okamžite riešiť. Následne sa
robila izolácia, vzduchotechnika, osvetlenie, nové okná, postupne sme
schádzali dole na boky chrámu. Maľovali sa evanjelisti, prerábala sa
svätyňa chrámu, zlátili sa oblúky. V priebehu decembra sme pokračovali
predlžením chóru, ktorý je už hotový a bude sa pokladať podlahové
kúrenie.“</em></strong> Tesne pred Vianocami boli v chráme na pravej strane
osadené vitráže. <strong><em>„Sú to nové okná s vitrážou, tak ako vo
svätyni. Tieto sú s apoštolmi. Bude s nimi prepojený aj ikonostas, na
ktorom momentálne pracujeme.“</em></strong> Na ľavej stane je od jesene
v oknách založený polystyrén, pretože v blízkej budúcnosti sa vitráže
zakladať nebudú. Kto navštevoval chrám pred jeho rekonštrukciou vie,
v akom stave bol. Teraz, pri pohľad na múry človeku vyrazí dych. Všetky
maľby na stenách v stropkovskej gréckokatolíckej cerkvi sú výtvorom
redemptoristu, o. Kamila Drába. <strong><em>„Viac menej je on ten, ktorý tu
všetko riadi. Je veľmi šikovný a zručný nielen čo sa týka umelectva, ale
aj vedenia pri stavbárskych prácach,“</em></strong> prezradil nám o.
Jozef.<br>
Otec Kamil v Stropkove pôsobí od roku 2008 ako kňaz v špeciálnej
pastoračnej činnosti, čo znamená, že sa venuje sakrálnemu umeniu. Po
absolvovaní teologického štúdia v Bratislave ako kňaz najskôr pôsobil
v Starej Ľubovni. <strong><em>„Ešte na vysokej škole som sa začal
venovať ikone. Práve pred dvadsiatimi piatimi rokmi ma ikona vtiahla natoľko,
že som v teologickej a technologickej rovine ikony podnikal kroky aj na
vlastnú päsť. U nás sa vtedy o ikonách vedelo len toľko, že je to obraz
typický pre východný obrad a tým to končilo,“</em></strong> spomína o.
Kamil. Na krátky čas prebýval v Holandsku, čo považuje za medzník, keď
sa dostal do „kuchyne“ ikony a od tých čias sa ich snažil tvoriť tak,
aby mali punc ozajstnej ikony. <strong><em>„Aj keď som sa počas pôsobenia
v Ľubovni snažil venovať písaniu ikon, vždy to bolo len z pozície hobby.
Keďže ako kňaz v pastoračnej činnosti som mal veľmi málo času, nebolo
možné venovať sa tejto mojej túžbe naplno. Stále budem tvrdiť, že keď
človek chce, všetko sa dá. Aj popri pracovnej vyťaženosti som začal ikony
robiť na drevo, dosky, k čomu sa za veľmi krátky čas pridružili aj
fresky.“</em></strong> Podľa slov o. Drába to malo tiež zvláštny priebeh,
pretože v tom čase medzi ľuďmi rezonovala Litmanová, ako údajné miesto
zjavenia a neskôr vyhlásené za miesto modlitby. <strong><em>„Pútnici si
robili zastávky v Starej Ľubovni, kde som ja v tom čase dokončoval jednu
fresku v novopostavenom chráme. Moja práca sa im páčila, a to ma odpichlo
do viacerých farností.“</em></strong> Ďalší zlomový moment nastal
v roku 2005, keď sa o. Dráb ocitol v Taliansku na štúdiách mozaiky, kde
získal umelecké meno Don Camillo. <strong><em>„Dva roky som pôsobil
v ateliéri Centro Alleti pod vedením slovinského jezuitu Marka Rupníka,
ktorý bol takým „umeleckým synom“ kardinála Špidlíka. Porovnávať
ikonu, fresku a mozaiku sa nedá. Každá z nich má svoju výpovednú hodnotu,
hĺbku, ale mozaika je to, čo ma oslovilo najviac,“</em></strong> priznáva
o. Kamil. Po návrate v roku 2007 sa na plný úväzok venuje len
požiadavkám správcov farností, s ktorými po spoločnej diskusii
naplánujú realizáciu tak, aby bola čo najvyhovujúcejšia pre daný
liturgický priestor. Čo sa týka chrámu sv. Cyrila a Metoda, podnet a prvé
echo vzniklo u ľudí, ktorí navštívili jeho ateliér a videli prípravu
rôznych montáží do kostolov a chrámov. <strong><em>„Vždy musím počkať
na nejaký vonkajší impulz. Nevyhľadávam prácu, zatiaľ si práca stále
našla mňa,“</em></strong> smeje sa. <strong><em>„Či už farnosť alebo
kňazi, takže poviem pravdu, že my v rámci ateliéru riešime veci na rok
2018. Niekedy si aj tak zažartujem a odkazujem Pánu Bohu, že musím žiť
ešte minimálne dva, tri roky, aby som všetko naplánované stihol urobiť. Aj
pri našom chráme to bol taký impulz, mierny tlak, či by som nebol ochotný
ujať sa rekonštrukcie s tým, že na začiatku nebola reč o takomto
rozsahu. Všetky práce idú ruka v ruke s ekonomikou a takéto umelecké
záležitosti nie sú práve najlacnejšie.“</em></strong> Ako povedal o.
Kamil, môžu byť aj lacné, ale potom sa treba zamyslieť a opýtať aj to, do
akej miery budú mať umeleckú hodnotu? <strong><em>„Na realizácie sa dá
pozerať dvojako. Buď chceme urobiť veci ekonomické, praktické, kde povedzme
budeme škrtiť rozpočet a umelecký rozptyl a na druhej strane, ísť
maximálne v rovine, aby sme do toho vtlačili punc, ktorý po vzhliadnutí
človeka chytí za srdce a finančná stránka sa stane
druhoradou.“</em></strong> Pri svojej práci Don Camillo navštevuje mnoho
chrámov. Väčšinou ide o novodobé, moderné stavby. Takú architektúru,
akou dýcha stropkovský Chrám sv. Cyrila a Metoda sa dnes už len tak nevidí.
<strong><em>„Myslím si, že v dnešnej dobe a situácii by sa už nikto
neodhodlal takýto veľkolepý priestor ani postaviť. Aj architektúra je
takým hnacím motorom, ktorý ma prehovoril, aby som do toho šiel. Čo sa
týka rozhodovania a tvorenia, mám voľné pole pôsobnosti. Brzdí nás len
ekonomika. Už pri výbere materiálu musíme vedieť, kde sa budeme pohybovať.
V rámci debát a diskusií so správcom farnosti alebo farskou radou hľadáme
cestu, ktorá by bola najhodnejšia a maximálne rozumná. Odštartovali sme
rekonštrukciu, ktorá nabrala na fyzickej námahe v prvom štádiu
s búracími prácami, odstraňovaním zašlých vecí, ktoré si žiadali
výmenu. Niektoré boli aj také, ktoré ju ešte nutne nepotrebovali, ale
v tejto perspektíve, že chcem vybudovať, nebojím sa povedať niečo
„exkluzívne“ sme pristúpili aj k týmto krokom.“</em></strong> Jedným
zo zásadných momentov bolo, keď sa odkryl priestor v kupole.
<strong><em>„Vtedy sme museli rozhodnúť o novej koncepčnosti chrámu.
Predsa bol to priestor doposiaľ neprístupný.“</em></strong> Ako
skonštatoval o. Kamil, nebolo jednoduché povedať posledné áno, keďže sa
tu jednalo o ďalšie navyšovanie prostriedkov. <strong><em>„Kupola je
priestor, ktorý si zaslúži byť k zhliadnutiu. Vždy je to tak, že človek
má na začiatku pocit, akoby stál „ako bager pred kopou hliny,“ ale
v konečnom dôsledku, najhoršie je začať a potom to ide samo. Nebojím sa
pustiť aj do „šialených vecí“ keď som presvedčený o tom, že budú
povzbudením pre človeka.“</em></strong> V súvislosti s prácou o. Drába
mu už neraz položili otázku, ktorá maľba je jeho „naj“ alebo, ktorú
má radšej či menej. Každý ťah štetca, podobizeň, postava či dej je
originálny a výnimočný. Pre neho ako umelca a pre všetkých, ktorí sa
podieľajú na realizácii fresiek to znemená prežívanie zvláštnych
pocitov, pretože túto prácu vnímajú ako svoju misiu. <strong><em>„Pri
ikone je autorom Boh. Ikonopisec mu len prepožičiava svoje ruky do služby.
Cítim takú maličkosť voči Pánu Bohu, preto si nedovolím povedať, čo sa
mi podarilo viac alebo menej, alebo s čím som spokojný a s čím nie.
Maximálne sa usilujem načúvať Boží hlas, nejaké to vnuknutie,
inšpiráciu a vydať zo seba všetko, čo je v mojich silách. Veď nakoniec,
Boh je ten, ktorý sa dotýka človeka.“</em></strong> V stropkovskom chráme
sa pokúsili o kombináciu fresky a mozaiky, resp. niektorých mozaikových
štruktúr, ktoré doposiaľ ešte nikde nerealizovali. <strong><em>„Sám som
bol v napätí a očakávaní. Podľa mňa to vypálilo úžasne. Pri
konkrétnych veciach, keď sa pozriem napríklad na Pantokratora, svojimi
rozmermi je zatiaľ najväčší, akého som kedy maľoval. Dominuje v celkovej
architektúre chrámu,“</em></strong> dodáva. V nedávnej minulosti bol
Chrám sv. Cyrila a Metoda jedným z dôležitých odpustových miest
Prešovskej diecézy. Za posledné roky sa na tejto archieparchiálnej
odpustovej slávnosti sv. Cyrila a Metoda a Matky ustavičnej pomoci
zúčastňuje oveľa menej ľudí. Otec Kamil verí, že sa táto tradícia a
počet pútnikov zvýši a prinavráti sa tak „zašlá sláva“ odpustov a
podiel na tom bude mať aj samotný chrám. <strong><em>„Je ťažké to takto
zadefinovať, ale parafrázovane to poviem, že je to ako s jedlom. Človek
začína jesť prv očami. Tak aj náš chrám zaujme najprv oči. Keď vnímame
tú krásu, čistotu a peknosť, akoby sa ľahšie modlilo.“</em></strong> Vo
februári 2015 sa na úrovni arcibiskupstva započal ďalší beatifikačný
proces s redemptoristom Ivanom Jánom Mastiliakom. <strong><em>„Nie je to až
také veľké tajomstvo, o ktorom by som nemohol hovoriť,“</em></strong>
smeje sa o. Dráb. <strong><em>„Bol to výnimočný človek, ktorého som
poznal aj osobne. Za posledných pár mesiacov sa rieši skutočnosť, aby jeho
sarkofág bol umiestnený tu v našom chráme. Možno to pre niekoho nič
neznamená, možno si neuvedomujeme, aké výnimočné je to aj napriek tomu,
že beatifikačný proces ešte nebol ukončený, ale cirkevné právo už aj
v takom štádiu povoľuje exhumáciu ostatkov a umiestnením ich do
sarkofágu. Sám fakt, že Chrám sv. Cyrila a Metoda dostane ostatky veľmi
významného človeka nám dodáva trošku viery v nadprirodzené a chrám by
tak veľmi získal.“</em></strong> Aj to sú momenty, ktoré otec Kamil veľmi
špecificky prežíva a necháva sa prekvapiť, čo s tým hodlá Boh učiniť.
V závere nášho rozhovoru sa priznal, že sa mu ani vo sne nesnívalo, že
raz bude mať na starosti takú rozsiahlu a náročnú rekonštrukciu, akou je
minimálne do konca tohto roka renovácia gréckokatolíckej cerkvi.
<strong><em>„Je to taký malý zázrak môjho poslania.“</em></strong></p>

<table class=“noborder“>
<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-02/07-camillo-01.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-02/07-camillo-01.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-02/07-camillo-02.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-02/07-camillo-02.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-02/07-camillo-03.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-02/07-camillo-03.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-02/07-camillo-04.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-02/07-camillo-04.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-02/07-camillo-05.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-02/07-camillo-05.jpg“ alt=““
/></a></td>
</tr>

<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-02/07-camillo-06.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-02/07-camillo-06.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-02/07-camillo-07.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-02/07-camillo-07.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““
title=“o. Kamil na audiencii u sv. otca Jána Pavla II.“
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-02/07-camillo-08.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-02/07-camillo-08.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-02/07-camillo-09.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-02/07-camillo-09.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-02/07-camillo-10.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-02/07-camillo-10.jpg“ alt=““
/></a></td>
</tr>

<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-02/07-camillo-11.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-02/07-camillo-11.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-02/07-camillo-12.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-02/07-camillo-12.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-02/07-camillo-13.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-02/07-camillo-13.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-02/07-camillo-14.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-02/07-camillo-14.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-02/07-camillo-15.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-02/07-camillo-15.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-02/07-camillo-16.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-02/07-camillo-16.jpg“ alt=““
/></a></td>
</tr>
</table>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter