Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Do súťaže na nový erb sa neprihlásil nikto

obrazekM. Ďurica ho ideovo
navrhne sám

V lete minulého roka vypísal predseda stropkovských národniarov Milan
Ďurica verejnú súťaž na grafický návrh nového erbu, pečate a vlajky
mesta Stropkov. Autorovi najlepšieho návrhu ponúkal finančnú odmenu
333 eur. Uzávierku súťaže stanovil na 31. decembra 2009. Keďže na jeho
iniciatívu do konca minulého roka nikto nezareagoval, rozhodol sa, že ideovo
navrhne nový erb on sám.

„Ľudia sa ma po meste pýtajú, prečo sa s tým nič nerobí
a či je to preto, že o to nemá záujem mesto. Stretol som sa aj s názormi,
že keď o to nemá vedenie mesta záujem, aby som to urobil sám. Akceptujem
názory ľudí, ale vyčkal som do konca roka 2009, či sa niekto do súťaže
prihlási. Neprihlásil sa nikto a tak som od nového roka začal na novom erbe
pracovať. 7. januára som navštívil akademického maliara Petra Kocáka,
ktorý ho graficky navrhne. Dodržaný však bude musieť byť môj námet erbu,
teda symboly kostolov, matka s dieťaťom a slovenský dvojkríž. P. Kocák mi
prisľúbil spoluprácu a návrh erbu, pečate a vlaky bude konzultovať aj so
sochárom a heraldikom,“
priblížil M. Ďurica. Napriek tomu,
že stropkovský erb s troma ružami navrhol renomovaný heraldický grafik,
akademický maliar Ladislav Čisárik, a súčasná podoba vychádza
z histórie mesta, Milan Ďurica hovorí o nič nehovoriacom symbole mesta.
„Mne tie tri ruže nič nehovoria. Stropkov bolo mesto obchodné,
priemyselné a bolo to kresťanské mesto. Veď aj na starej pečati je
zobrazená panna s dieťaťom. Práve kostoly, panna s dieťaťom a dvojkríž
budú symbolizovať históriu mesta,“
vysvetľuje svoj pohľad
na nový erb okresný predseda a krajský podpredseda SNS. Proces tvorby nového
erbu plánuje zavŕšiť v tomto roku a s požiadavku na jeho schválenie
predostrie primátorovi a poslancom, ktorí vzídu z tohtoročných
komunálnych volieb.
Zaujímal nás aj názor akademického maliara Petra Kocáka, Stropkovčana
žijúceho v Prešove, ktorý M. Ďuricovi prisľúbil spoluprácu.
„V podstate neviem povedať, čo si o tejto iniciatíve myslím.
Neviem, prečo treba meniť stropkovský erb a ani som sa nad tým hlbšie
nezamýšľal. Beriem to ako prácu. M. Ďurica potrebuje grafický návrh a
predbežne sme sa dohodli, že ho vytvorím. Konkrétna idea ešte nie je
hotová a preto ešte chvíľu potrvá, kým to dostane finálnu podobu. Čo sa
týka heraldiky, navrhol som už asi 7 – 8 erbov a aj pri tomto návrhu
budem jednotlivé kroky konzultovať s heraldikom,“
uviedol,
v odborných kruhoch známy, akademický maliar. Pri tejto príležitosti tiež
spomenul, že v tomto roku plánuje v Stropkove zorganizovať výstavu
svojich diel.

obrazek
Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter