Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Čakáreň pred chirurgickou ambulanciou sa po víkende zapĺňa zranenými mladými mužmi

R. Vateha: „Úrazy, pri ktorých asistoval alkohol, môžu mať fatálne
následky.“

V pondelok po víkende má stropkovský chirurg MUDr. Rastislav Vateha plné
ruky práce. Pred jeho ordináciou totiž sedia doráňaní mladí muži, ktorí
to počas víkendu buď prehnali s alkoholom a stratili kontrolu nad vlastným
telom, alebo sa, väčšinou tiež pod vplyvom alkoholu alebo iných
psychotropných látok, zaplietli do bitky.

„Veľmi ma trápi, že v Stropkove dochádza počas víkendov
k toľkým zbytočným zraneniam. Pravidelne v pondelok tu máme zbitých a
doráňaných mladých mužov – návštevníkov rôznych zábav a diskoték
nielen zo Stropkova, ale z celého regiónu. Ide o úrazy, ktoré sú
zapríčinené buď inou osobou, alebo alkoholom a inými psychotropnými
látkami. Tento jav pokladám za veľký problém,“
so
znepokojením skonštatoval lekár. Vekový priemer tejto skupiny pacientov sa
nedá jednoznačne špecifikovať. Pohybuje sa od 15 rokov vyššie. Len
máloktorý návštevník ambulancie z tejto skupiny povie chirurgovi pravdu
o svojom zranení. „Drvivá väčšina pacientov tvrdí, že
spadli, alebo že sa poranili doma. Len málokto prizná, že sa buď opitý
pobil, alebo bol jednoducho na mol, stratil orientáciu a niekde
spadol,“
opísal skúsenosti z praxe R. Vateha a dodal, že do
chirurgickej ambulancie prichádzajú najčastejšie mladí muži s poraneniami
hlavy, zlomeninami nosa, sánky, končatín a tržnými ranami. Na prvý pohľad
bezvýznamné poranenie však môže skončiť tragicky. Najmä v prípade, ak
pacient včas nevyhľadá lekársku pomoc. „Mladí ľudia sa
chodia zabávať na chaty, na odľahlé miesta, kde sú mimo dosahu
zdravotníckej starostlivosti. V prípade úrazu si často neuvedomujú, že
sú v priamom ohrození života. Jazvy na tele sú tým najmiernejším
následkom,“
varuje skúsený chirurg a pokračuje:
„Najčastejšie ide o úrazy hlavy a trupu. Každý úraz hlavy
je veľmi nebezpečný, pretože môže dôjsť k vnútrolebečnému
krvácaniu, ktoré nemusí byť akútne, to znamená, že sa môže prejaviť
až po niekoľkých dňoch. Často ide o študentov, ktorí v nedeľu
odchádzajú do škôl, o úraze nikomu nepovedia, alebo nechcú povedať a
o niekoľko dní upadnú do bezvedomia. Zdravotnícky personál, ktorý
v takýchto prípadoch zasahuje, nemá žiadnu informáciu o predchádzajúcom
zranení hlavy. Podobné stavy môžu končiť trvalou invaliditou, ale aj
smrťou.“
Ani príznaky poranenia trupu sa nemusia prejaviť
hneď, najmä ak je zranený pod vplyvom alkoholu. „Vnútorné
krvácanie nemusí byť ani veľmi masívne a môže sa prejaviť až
s odstupom niekoľkých dní. Aj poranenie hrudnej či brušnej časti trupu
môže mať fatálne následky, ak sa včas nezasiahne,“

upozorňuje lekár. Najčastejšími varovnými signálmi pri úrazoch hlavy sú
porucha vedomia, dočasná strata pamäte (pacient si nepamätá, ako k úrazu
došlo), nevoľnosť, zvracanie, závraty a podobné neurologické problémy.
Ktorýkoľvek z týchto príznakov je dôvodom na bezodkladné vyhľadanie
lekárskej pomoci. „Pri poraneniach trupu je základným
subjektívnym pocitom bolesť. Práve tá privádza pacienta k lekárovi.
Každá bolesť v oblasti hrudníka alebo brucha, ktorej predchádzal
akýkoľvek úraz, je dôvodom na okamžitú návštevu lekára, ktorý urobí
príslušné vyšetrenia a zdravotný stav vyhodnotí,“
doplnil
R. Vateha.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter