Bohoslovec Matúš Skysľák sa venuje ikonopisectvu

Pravoslávna Cirkev svoje učenie ochraňuje v čistote aj prostredníctvom svätých ikon. Sú neodmysliteľnou súčasťou cirkevnej tradície a každý pravoslávny veriaci má k nim zbožnú úctu.

Slovo ikona je gréckeho pôvodu a označuje obraz, portrét. Tvorba ikon bola v minulosti výsadou mníchov, bola akousi formou modlitby. Cieľom ikony je človeka upriamiť na duchovnú krásu zobrazenej osoby a priviesť k spoločenstvu s Bohom. Sú neodmysliteľnou súčasťou cirkevnej tradície a každý pravoslávny veriaci má k nej zbožnú úctu. K cirkvi patrí od počiatku, no v cirkevnej histórii sa našli aj jej odporcovia a svoje miesto si musela obhájiť.

Ikonopisectvu sa momentálne venuje aj Matúš Skysľák, ktorý študuje na Pravoslávnej bohosloveckej fakulte v Prešove. „Počas štúdia v prvom ročníku sme mali predmet ikonopisectvo. Mohli sme si to vyskúšať. Oslovilo ma to a venujem sa tomu už tretí rok,“ prezradil M. Skysľák a zdôraznil, že ikonopisectvo nevníma ako umelecký skvost, ale znázornenie života svätých a život starého aj nového zákona.

Nasledujúci obsah je sprístupnený len prihláseným návštevníkom.

Prihlásiť saRegistrovať