Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

Bohoslovec Matúš Skysľák sa venuje ikonopisectvu

Pravoslávna Cirkev svoje učenie ochraňuje v čistote aj prostredníctvom svätých ikon. Sú neodmysliteľnou súčasťou cirkevnej tradície a každý pravoslávny veriaci má k nim zbožnú úctu.

Slovo ikona je gréckeho pôvodu a označuje obraz, portrét. Tvorba ikon bola v minulosti výsadou mníchov, bola akousi formou modlitby. Cieľom ikony je človeka upriamiť na duchovnú krásu zobrazenej osoby a priviesť k spoločenstvu s Bohom. Sú neodmysliteľnou súčasťou cirkevnej tradície a každý pravoslávny veriaci má k nej zbožnú úctu. K cirkvi patrí od počiatku, no v cirkevnej histórii sa našli aj jej odporcovia a svoje miesto si musela obhájiť.

Ikonopisectvu sa momentálne venuje aj Matúš Skysľák, ktorý študuje na Pravoslávnej bohosloveckej fakulte v Prešove. „Počas štúdia v prvom ročníku sme mali predmet ikonopisectvo. Mohli sme si to vyskúšať. Oslovilo ma to a venujem sa tomu už tretí rok,“ prezradil M. Skysľák a zdôraznil, že ikonopisectvo nevníma ako umelecký skvost, ale znázornenie života svätých a život starého aj nového zákona.

„Pri písaní ikon sa ikonopisec modlí. Niekedy sa pri písaní ikon používa aj zlatý papier, hlavne ak ikona znázorňuje Isusa Christa alebo Presvätú Bohorodicu. Používa sa to ako podklad preto, aby to bolo dôstojnejšie. Pri písaní ikon sa môžu použiť akrylové alebo temperové farby,“ priblížil a dodal, že prostredníctvom ikonopisectva spoznáva život svätých a prináša mu to pokoj.

Okrem písania ikon skúsil aj lepenie ikon na drevo. „Každý človek má svojho obľúbeného svätca v pravoslávnej cirkvi. Je preto na vôli človeka, ktorého svätca sa rozhodne písať. Mojim obľúbeným je Ctihodný starec Paisij Svätohorec, či Amfilochij Počajevský, Nikolaj Čudotvorec a ďalší,“ prezradil M. Skysľak, ktorý sa narodil do pravoslávnej rodiny.

„Mojim životným snom bolo študovať na Pravoslávnej bohosloveckej fakulte. Už od malička som v tomto prostredí. Navštevujem aj rôzne monastery (kláštory) napr. na Ukrajine,“ pokračoval v rozprávaní.

Jeho obľúbenou ikonou je jednoznačne Počajevská ikona Matky Božej alebo tiež Iverská ikona matky Božej na hore Atos, kde by sa raz rád pozrel aj M. Skysľak.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter