Anonymný alkoholik hovorí o štádiách závislosti a pobyte na protialkoholickom liečení

<h3>„Priznajte svoj problém a choďte sa liečiť skôr, ako sa z vás stane
troska.“

V lete tohto roku sme uverejnili rozhovor s abstinujúcim alkoholikom.
Článok vzbudil u čitateľov značný záujem, niekoľko ľudí, ktorí majú
problémy s alkoholom, dokonca zareagovalo na ponuku zapojiť sa do
svojpomocnej skupiny anonymných alkoholikov v Bardejove. Vzhľadom na to, že
ide o aktuálnu problematiku týkajúcu sa veľkej časti dospelej populácie,
prinášame pokračovanie rozhovoru o diagnóze F10.

<p>Vráťme sa k reakciám na náš prvý spoločný
rozhovor.

Po uverejnení článku sa mi prihlásilo niekoľko ľudí, ktorých veľmi
zaujal. Kontakt mali možnosť získať vo vašej redakcii. Niektorí sa chceli
iba porozprávať, ale niekoľkí, ktorí už majú za sebou aj
protialkoholické liečenie, začali so mnou chodiť do našej svojpomocnej
skupiny v Bardejove.
Vyjadrili sa, že sú radi, že niečo také existuje a môžu sa stretávať a
rozprávať s ľuďmi s podobnými problémami.
V predošlom článku si konštatoval, že máloktorý alkoholik si
prizná, že je „zrelý“ na protialkoholické liečenie. Takže ako je to?
Kedy je liečenie jediným možným východiskom?

Alkoholizmus má niekoľko vývojových fáz. V tej počiatočnej má alkoholik
z pitia príjemný pocit. Pije len príležitostne, spravidla pri
spoločenských príležitostiach. A ako vieme, tých je počas života
neúrekom. V počiatočnej fáze ide len o ten príjemný pocit, uvoľnenie,
pocit väčšej suverenity. Na jej konci však už na dosiahnutie príjemného
pocitu potrebuje niekoľkonásobne viac alkoholu. Keď niekto začal napríklad
s pohárom vína, teraz už potrebuje dajme tomu liter. To už prechádza do
varovnej fázy, keď nestačí príjemný pocit, hlási sa aj potreba opiť sa
aspoň raz za niekoľko týždňov. Alkoholik ešte nemá tzv. okná, ale
potrebuje stále viac alkoholu a jeho psychike robí dobre, keď sa opije.
Postupne sa dostavujú už aj spomínané okná a alkoholik sa pristihne, že na
alkohol myslí veľmi často. Dajme tomu je v práci, ale nevie sa dočkať,
kedy si dá svoje pivečko.
Dá sa povedať, že väčšina alkoholikov začínala práve
s pivom?

V našich podmienkach spravidla áno. Románske typy alkoholikov, teda
Španieli, Francúzi, Taliani, preferujú skôr víno. My sme anglosaské typy
alkoholikov, kde je najobľúbenejšie pivo. V ďalšej fáze sa už pivo
kombinuje s tvrdým alkoholom, v tých posledných je už človeku jedno, čo
pije, hlavne nech je to alkohol. To si ho už vo veľkom kupuje sám, potrebuje
napríklad ploskačku, aby mohol stále doplniť hladinu. V prvých fázach
preferuje pitie určitých nápojov – pivár pivo, vinár obľúbené víno,
ale v konečných fázach je to už úplne jedno.
Povedali sme si o prvých dvoch fázach. Čo je príznačné pre
ďalšie?

Prichádzame do tretej, alebo tzv. kritickej fázy, kedy sa už alkohol stáva
trvalou súčasťou života. Človek stráca nad pitím kontrolu, stavy opilosti
sú čoraz častejšie, trvajú aj niekoľko dní po sebe. Alkoholik musí mať
svoju dávku za každú cenu. V práci má ešte nad sebou akú takú kontrolu,
ale začína vyhľadávať pitie už aj tam. Je síce ešte schopný fyzicky
alebo duševne pracovať, ale hladinu alkoholu si musí dopĺňať už aj počas
pracovného procesu. V tejto fáze je už veľmi malá pravdepodobnosť, že sa
zo závislosti dostane sám a je nevyhnutné vyhľadať odbornú pomoc.
Znamená to, že v prvých dvoch fázach má ešte človek šancu
vrátiť sa z kratšej cesty bez odbornej pomoci?

Je to individuálne, ale je veľká pravdepodobnosť, že keď si človek
uvedomí svoj problém, môže sa z toho dostať sám. Už som to spomínal.
Najväčší problém je priznať si, že je človek alkoholikom. Len keď toto
dokáže a prestane si robiť ilúzie, že má všetko pod kontrolou, môže na
sebe začať pracovať. Buď svojpomocne, alebo formou hospitalizácie či
ambulantnej liečby. V tretej fáze ostáva už len liečenie. Človek ešte
síce dokáže ako tak fungovať na istej spoločenskej a rodinnej úrovni, ale
sociálne stagnuje. V štvrtej fáze nastáva celkový rozklad osobnosti.
Alkoholik potrebuje ranný dúšok, aby bol vôbec schopný fungovať, aby
nejako naštartoval fyzické a duševné procesy. Nezvláda prácu ani rodinu.
Jednak nie je schopný zabezpečiť rodinu po materiálnej stránke, jednak
stráca záujem o bežné činnosti, ale napríklad aj o sex. Je to už
ľudská troska, pre ktorú je alkohol taký silný fenomén, že mu podriadila
celý svoj život. V tejto fáze sa už alkoholik aj pri veľmi malých
dávkach opije. Človek by sa mal začať liečiť skôr, ako sa prepije do
poslednej fázy.
V ktorej fáze si sa nachádzal ty, keď si sa rozhodol pre
liečenie?

Bol som niekde na rozhraní tretej a štvrtej fázy.
Ako dlho trvá pobyt v protialkoholickej
liečebni?

Na Slovensku tri mesiace, ale napríklad v USA spravidla rok, v západných
európskych štátoch pol roka. Problém je, že u nás poisťovne uhrádzajú
len prvých 21 dní.
Abstinenti môžu argumentovať, prečo by mala poisťovňa
preplácať liečbu alkoholizmu, za ktorý si môže človek
sám…

Jeden deň liečby alkoholika vyjde na cca 50 eur. Ale alkoholik, ktorý sa
nelieči, vyjde štát niekoľkonásobne drahšie. Čiže jednoznačne je
najlacnejšie alkoholika či už ambulantne, alebo formou hospitalizácie,
liečiť.
Existujú rizikové skupiny, ktoré sú závislosťou od alkoholu
ohrozené viac?

Vo všeobecnosti sa dá povedať, že svoju úlohu tu zohráva aj genetika,
pretože potomkovia alkoholikov sú náchylnejší stať sa tiež alkoholikmi.
Ale nie je to pravidlom. Môže sa stať, že alkoholik má šesť detí –
abstinentov. Ale spravidla je väčšie riziko, že alkoholu podľahne dieťa
alkoholika. Veľmi dôležité sú aj spoločenské pomery, v akých človek
vyrastá. Keď žije dieťa v rodine, kde sú alkohol a stavy opilosti bežnou
súčasťou života, je veľká pravdepodobnosť, že takéto vzorce správania
preberie. Lebo berie alkohol ako samozrejmosť.
Dá sa v súvislosti s pitím hovoriť o rozdieloch medzi mužmi
a ženami?

Ani nie. Rozdiel je len vo forme. Muži pijú verejne, ženy skôr tajne. Zídu
sa tri, štyri kamarátky a popíjajú, alebo pije žena sama. U muža je pitie
spoločensky prijateľnejšie, preto nemá až také zábrany. Môže sa
tackať, vystrájať, pobiť sa, ale spoločnosť mu to toleruje. Na Slovensku
pije o niečo viac mužov, ale napríklad v štátoch ako Dánsko, Škótsko,
Írsko je štatisticky dokázané, že tam viac pijú ženy. Ľudia, ktorí
v týchto krajinách dlhodobo žili, mi tento fakt aj potvrdili.
Je alkoholizmus viac rozšírený v určitých spoločenských
vrstvách?

Nie, takto sa to nedá povedať. Závislým sa môže stať rovnako bezdomovec,
politik, vedec, umelec, lekár, murár. Nezáleží na spoločenskom statuse,
povolaní, IQ. Alkohol si jednoducho nevyberá. Pokiaľ sa bavíme
o alkoholikoch, ktorí podstupujú liečenie. Čo sa týka tých neliečených,
najviac ich je medzi asociálmi.
Prevláda názor, že Slováci patria v konzumácii alkoholu
k svetovej špičke. Ozaj sme na tom až tak zle?

Ako sa to vezme. Slováci patria so spotrebou deväť litrov čistého alkoholu
na hlavu na rok medzi priemer. Napríklad Česi sú s 11 litrami pred nami,
podobne ako Poliaci s 12 litrami, Nemci so 14 litrami. A čo sa týka
románskych krajín, tam sa pijú kvantá najmä vína a čísla sa už ani
neudávajú.
Čo čaká človeka, ktorý sa rozhodne liečiť?
Na liečení sa alkoholik podrobí detoxikácii. Ide o umelé ukončenie pitia
alkoholu zo dňa na deň. Len pre vysvetlenie, približne 80 percent
alkoholikov nejde na liečenie v triezvom stave, po triezvom rozhodnutí a
uvážení, ale dajme tomu rovno z nejakého týždňového záťahu. Detox je
taká šoková terapia. Ja som napríklad mesiac v kuse oslavoval svoju
štyridsiatku a v takomto stave som sa dostal na liečenie. Detox je psychicky
aj fyzicky veľmi náročný. Odbúravanie škodlivín z tela trvá päť až
sedem dní, ale je to individuálne. Potom nasleduje psychická detoxikácia,
pretože človek je depresívny, trpí nespavosťou, má tras, je nepokojný.
Tieto stavy sa zvyknú upraviť tak za dva, tri týždne.
Postrachom alkoholikov je antabus. Používa sa
ešte?

Niekedy sa ozaj používal, ale od roku 1996 je zakázaný. Antabus je totiž
zabiják. Tento liek zabraňuje prirodzenému odbúravaniu alkoholu. Po požití
antabusu hrozilo riziko, že človek skolabuje či dokonca zomrie. Následkom
jeho užitia sa alkohol nahromadí v pečeni a namiesto toho, aby sa odbúral,
zaplaví krv, postihne nervovú sústavu.
Prečo sa potom používal?
Na výstrahu, aby alkoholici vedeli, aké stavy ich čakajú. Inak, po tichu sa
hovorí o tom, že tento liek má údajne na svedomí veľa vrážd. Vraj ich
páchali napríklad manželky na svojich manželoch alkoholikoch. Antabus sa
totiž po 24 hodinách nedá v krvi dokázať a podobné úmrtia boli
pripísané na vrub konzumácie veľkého množstva alkoholu.
Spomínal si, že liečenie trvá tri mesiace. Čo
ďalej?

Za prvých šesť až osem týždňov by sa mal dať človek na liečení
fyzicky a psychicky do poriadku. V ďalšom období prichádza na rad teória,
teda rôzne rady, ako sa opäť zaradiť do spoločnosti. Toto je veľmi
dôležité, pretože človek si musí uvedomiť, že pri pôvodnom životnom
štýle sa mu abstinovať nepodarí. Proces resocializácie trvá minimálne
šesť rokov. Najčastejším argumentom alkoholikov je tvrdenie, že majú
pitie pod kontrolou. Omyl. Nič nemajú pod kontrolou. Stačí im vypiť jeden
pohárik a opäť padajú na dno. Na Slovensku je okolo stotisíc neliečených
alkoholikov. Jednoducho si závislosť nepriznajú a budú skalopevne tvrdiť,
že to majú pod kontrolou.
Proti fajčeniu sa bojuje na všetkých frontoch. Fajčiari majú
zákaz fajčiť na mnohých verejných miestach, z obrazoviek už dávno
vymizli reklamy na cigarety. Proti alkoholu sa až tak vehementne nebojuje. Nie
je to paradox?

Podľa mňa ani nemá význam bojovať proti alkoholu takýmto spôsobom.
Myslím si, že je oveľa účinnejšie šíriť osvetu napríklad aj formou
článkov v médiách, aby si ľudia uvedomili, čo so sebou alkohol prináša.
U nás sa berie pitie ako normálna vec, ale treba si uvedomiť, že alkoholik
je chorý človek. Alkoholizmus je už dávno zaradený medzi choroby. Je to
diagnóza F10. Poznám veľa ľudí, ktorí chcú prestať piť, ale nemôžu.
Na Slovensku je taká mentalita, že pitie sa pokladá pomaly že nie za
hrdinstvo. Však každý správny chlap si vypije, že? Toto je jeden veľký
omyl. Alkohol rozvracia osobnosť, celé rodiny, podpisuje sa pod celkový
psychický aj fyzický úpadok.
Pre čitateľov, ktorí majú záujem skontaktovať sa so svojpomocnou
skupinou abstinujúcich alkoholikov v Bardejove, je v redakcii k dispozícii
telefonický kontakt na nášho respondenta.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter