Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Ako vnímajú dianie v meste rok po voľbách porazení kandidáti a primátor?

<p>27. novembra uplynul rok od volieb do orgánov samospráv miest a obcí.
V Stropkove sa do boja o primátorské kreslo zapojilo až sedem kandidátov.
Rok po voľbách sme oslovili všetkých z nich, aby zhodnotili vývoj
v Stropkove za uplynulých 12 mesiacov. Šestica neúspešných kandidátov a
víťaz minuloročných volieb odpovedali na nasledujúce otázky:
1. Ako hodnotíte dianie v meste za posledný rok?
2. Zapojili by ste sa do boja o primátorské
kreslo opäť?

<p>Ing. Milan Bzdil (nezávislý): 1. Podľa môjho názoru sa
veľa pozitívneho za posledný rok neurobilo, preto nie je veľmi čo hodnotiť
a na kritiku je do volieb času dosť. Takže si musíme počkať, či sa
náhodou situácia nezmení a začnú sa stavať nájomné byty, pripravia sa
pozemky na IBV, vybudujú sa detské ihriská, znovu sa obnoví činnosť
zrušených oddelení v nemocnici, či reálne príde investor do
priemyselného parku a či istý pán vedúci novovytvoreného odboru na MsÚ
začne konečne pracovať na úrade a nie v bagetérii. Počkajme si a
uvidíme. Mne osobne lichotí to, že prácu, ktorú som robil sám na MsÚ,
teraz robia traja zamestnanci, lebo jeden by to zrejme nezvládol.
2. Túto možnosť do budúcnosti nevylučujem ani nepotvrdzujem, ale
predpokladám že sa znovu do boja zapoja kandidáti, ktorým nešlo o to, aby
vo voľbách uspeli, ale iba pomohli inému kandidátovi. A aby potom mohli
mať oni a ich rodinní príslušníci osobný prospech z ich kandidatúry.
Hoci boli neúspešní, aj tak boli spokojní s výsledkom vo voľbách.
Milan Ďurica (kandidoval za SNS): 1. Nehodnotím dianie
v meste Stropkov, verím, že tak urobia občania v nasledujúcich
komunálnych voľbách.
2. Áno, zapojil by som sa znova so svojím volebným programom, ktorý mojou
osobou a mojím vyhlásením garantuje rozvoj mesta a nevylučoval by som
spoluprácu so žiadnou politickou stranou v meste Stropkov.
Ing. Alojz Glinský (SDKÚ-DS, KDH, SaS): 1. Z výsledkov
minuloročných volieb vyplýva, že o ďalšom smerovaní mesta rozhodlo
zhruba 18% stropkovských voličov. Ostatní obyvatelia musia tento fakt
rešpektovať. Terajšie vedenie mesta podľa mňa neprekročilo svoj tieň,
o čom svedčí aj vývoj v meste za posledný rok. Uvidíme, ako to zhodnotia
voliči o tri roky. Je na nás všetkých, aby sme účasťou vo voľbách
vyslovili svoj názor. Štyri roky však musíme rešpektovať to, čo si
Stropkovčania demokraticky vybrali.
2. Nie, v najbližších voľbách určite nebudem kandidovať. Podľa mňa
bude toto mesto do vedenia potrebovať podstatne mladšieho a razantnejšieho
človeka. Takého, ktorý dokáže okolo seba sústrediť schopných ľudí, aby
naše mesto pozdvihli. Pretože toto bude Stropkov o tri roky veľmi
potrebovať.
Ing. Imrich Hamarčák (nezávislý): 1. Nesledujem dianie
v Stropkove, pretože pracujem a bývam inde.
2. Nie, nevidím ani jeden racionálny dôvod.
Mgr. Daniel Hubáč (nezávislý): 1. Zaujímam sa o naše
mesto a sledujem dianie v ňom. Aj minuloročné voľby ukázali, že občania
Stropkova pristupujú k vyhodnocovaniu diania v meste rôzne. Preto na toto
dianie je dôležité nazerať cez viaceré pohľady, ale dôležitejšie je,
aby každý z nás aktívne robil v prospech Stropkova v ktorejkoľvek
oblasti a čo najviac v rámci svojich možnosti a schopnosti.
2. Minuloročné voľby mi priniesli skúsenosti pozitívne i negatívne,
nové poznatky, ktoré môžem pracovne aj osobnostne zužitkovávať. Ako
kandidát som zastával pred rokom volebný program a hodnoty, ktoré sú mi
vlastné aj dnes, takže do volieb by som sa zapojil opäť. Do ďalších
volieb je ešte dlhá doba. V súčasnosti sa teda snažím pôsobiť naďalej
čo najzodpovednejšie v tomto období života, oblasti a práci, ktorú práve
zastávam.
Ing. Marek Manduľa (nezávislý): 1. Všetci, čo sme vo
voľbách neuspeli, by sme sa mali na súčasný vývoj a dianie v našom meste
dívať negatívne, niektorí z nás však medzitým boli rôzne uspokojení,
resp. ich účasť vo voľbách nemala čisté úmysly a určite nebolo ich
cieľom vo voľbách uspieť. Ja osobne patrím medzi tých, čo vnímajú
vývoj v meste veľmi negatívne, nemyslím len posledný rok, myslím dlhé
obdobie predtým. To bol aj dôvod, prečo som sa uchádzal v komunálnych
voľbách o dôveru občanov. Posledný rok je len ukážkou ďalšej
stagnácie rozvoja nášho mesta, finančného a najmä morálneho úpadku,
čoho dôkazom sú aj nechutné vyjadrenia v tomto týždenníku (tým nechcem
obhajovať redaktora týchto novín). Správanie niektorých našich
spoluobčanov sa povyšuje nad ostatnými, zrejme z pocitu „lepšieho
spoločenského postavenia“, to nás však vracia pred rok 1989, kde sme si
vybojovali demokraciu a slobodu slova, dnes sme však na všetko zabudli a
zvykli sme používať presne to, čo bolo najväčším problémom minulej
doby. Je pravda, že práve tí, ktorí v tej dobe prežili svoje najlepšie
roky, tie nekalé skúsenosti dnes oprášili a dnes to zneužívajú
v prospech seba a sebe blízkych, samozrejme jedným z dôvodov, prečo sa
darí staré praktiky dnes využívať je aj situácia v celej spoločnosti,
morálny úpadok spoločnosti, hospodárska kríza a strach zo straty
zamestnania a straty sociálnych istôt svojej rodiny. Začnem mestským
úradom, na ktorý sa presunula určitá skupina ľudí za zásluhy, iní
odišli, a ich prácu vykonáva viac ľudí, o zvýšenej produktivite práce
zbytočne budeme polemizovať, o zvýšených výdavkoch mestského úradu
však niet pochýb. V čase krízy na nás zo všetkých strán útočí
slovíčko „šetriť“, otázne je, kto by mal začať. Všetci čakáme na
spustenie hnedého priemyselného parku, ktorý už od svojej podstaty vyvoláva
úsmevy, zostáva mi len veriť, že si nájde svoje firmy a nedôjde len
k presunu zopár strojov z jednej haly do druhej a naozaj sa vytvoria nové
pracovné miesta. Pre mňa tŕňom v oku zostávajú technické služby, ich
neefektívna činnosť, prezamestnanosť a nízka kvalita poskytovaných
služieb, mestská eseročka zjavne trpí zakoreneným klientelizmom, jedinou
cestou ako je zabezpečiť efektívne fungovanie takejto spoločnosti je jej
privatizácia, odstráni sa klientelizmus a nezdravá prezamestnanosť, a
určite konečne aj zneužívanie takejto spoločnosti na politické účely, to
isté platí aj pre ďalšiu mestskú eseročku Byhos. Neefektívne nakladanie
s mestským rozpočtom sa potom zákonite prejavuje na nedostatku financií
v ďalších sektoroch nášho spolužitia, ktoré svojimi aktivitami
zabezpečuje mesto. Pozrime sa na športoviská: zanedbaný areál pod vlekom,
zrušená skateboardová dráha, nedokončená rekonštrukcia športovej haly,
ktorá bola pred komunálnymi voľbami za výraznej politickej podpory akože
znovuotvorená (chýbajúca ochrana na radiátory – tzv. mantinely,
nekvalitný náter palubovky, zateplenie len z jednej strany, nevybudovaná
vlastná kotolňa, nevyužité priestory na prenájom, z týchto dôvodov
zánik mestskej halovej futbalovej ligy), havarijný stav futbalového
štadiónu a s tým súvisiaca znižujúca sa úroveň najväčšej
stropkovskej novodobej tradície súčasnosti, futbalu (môžeme byť vďační
ľuďom, ktorí často na úkor svojho voľného času sa venujú stropkovskej
mládeži, skúsme si predstaviť budúcnosť týchto detí bez športu, resp.
bez možnosti vyplnenia svojho voľného času). Pozrime sa na naše námestie,
ktoré ani po niekoľkých etapách nie je dokončené, naďalej sa tam
nachádzajú nevykúpené pozemky a domy, apropo, tých problémových pozemkov
je v našom meste ďaleko viac, na niektorých sa nachádzajú mestské stavby,
kedy to chceme riešiť, „keď budú peniaze“, povedali by kompetentní,
alebo skôr nekompetentní? Vráťme sa k tým našim tradíciám, snáď asi
najväčšia je v súčasnosti Stropkovský jarmok, máme ešte nejakú, už
asi nie, mali sme ešte Jazdecké preteky, ktoré po vyše 30 rokoch sa tento
rok nekonali, bohužiaľ, aby som neurazil – nechcem zabudnúť na akcie
menších komunít ako sú rybári, motorkári, či prvomájový lampiónový
sprievod…treba im poďakovať za udržiavanie a rozvoj spoločenského života
v našom mestečku. Bytová výstavba, infraštruktúra, o čom to vlastne
píšem? Máte pravdu, nič také u nás neexistuje a ani sa nechystá, pre
koho? Veď nie je záujem, všetci mladí odchádzajú odtiaľ preč, krutá
realita nielen posledného roka. Mne osobne chýba väčšia kritika
súčasného vedenia mesta, prípadne hlasy opozície, ktorá sa v komunálnych
voľbách 2010 ukazovala ako dosť silná, množstvo ľudí sa pýta, čo sa
stalo, kde je opozícia, chýbajú mi väčšie kritiky na dianie v meste
v týchto novinách, chýbajú mi vyjadrenia našich poslancov, buď nemajú
priestor, alebo nemajú záujem, chýbajú mi vyjadrenia politických lídrov
v našom meste, kde sú? Toto sú kompetentní ľudia, ktorí majú povinnosť
sa vyjadrovať k dianiu v našom meste, oni ho v súčasnosti môžu
ovplyvniť, akým spôsobom, to všetci uvidíme, ja osobne si nerobím ilúzie.
Mesto má samozrejme množstvo ďalších kompetencií, uvidíme, čo sa bude
diať s komunálnymi daňami, s vývojom v našom základnom školstve,
zaujíma ma situácia v ABC CVČ, ktorá bola pretriasaná na stránkach tohto
týždenníka, určite nás prekvapí ešte vývoj okolo našej nemocnice. Mám
však aj pozitívne očakávania a to v našom najúspešnejšom športe vo
futbale, kde verím, že sa podarí úspešne vyriešiť neblahá situácia a
aspoň to čím je známe mesto Stropkov na celom Slovensku sa vráti tam kam
patrí.
2. Určite mám záujem do budúcnosti sa podieľať na komunálnej politike.
Otázne je len, či budem kandidovať ja osobne alebo niekoho podporím, a či
to bude v najbližších voľbách alebo niekedy v budúcnosti, všetko
závisí od množstva okolností, ktoré dnes neviem predpokladať a ani
ovplyvniť.
MUDr. Peter Obrimčák (Smer-SD, ĽS-HZDS): 1. Rok 2011 je
pre všetky obce a mestá na Slovensku rokom náročným a zložitým. Museli sa
vyrovnať s dramatickým výpadkom finančných prostriedkov od štátu na
dotáciách z podielových daní, ktoré sú pre samosprávy hlavným zdrojom
príjmov. Ale uvedomujeme si, že Slovensko sa nachádza v konkrétnych
geopolitických a ekonomických podmienkach Európskej únie a dopady
ekonomickej a hospodárskej krízy sa nevyhli žiaľ ani slovenskej ekonomike.
Štát môže hospodáriť len s tými prostriedkami aké má. Nikto z nás
nemá záujem na tom, aby sme sa neuváženým hospodárením štátu dostali na
grécku cestu. Všetci si to uvedomujeme. Zmeneným možnostiam sa snažíme
prispôsobiť aj výdavky mesta, šetriť, hľadať rezervy a zároveň aj
zdroje možných príjmov. Situácia ukázala, že v uplynulom období sme
prijali dobrú stratégiu rozvoja mesta. Množstvo investičných akcií, do
ktorých sa mesto zapojilo, by sme už teraz neuskutočnili. Bolo ich za krátke
obdobie veľa, boli administratívne náročné a vyžadovali si značnú
finančnú spoluúčasť mesta a časť z nich je potrebné ešte ukončiť.
Využili sme však príležitosť v čase, keď finančných prostriedkov bolo
o niečo viac a dnes sú naše školy, športoviská, verejné priestranstvá,
mestské komunikácie v dobrom technickom stave. Viem, že to nie je dôvod na
sebauspokojenie. Chýbajú nám moderné detské ihriská, pestrejšia ponuka
športových a kultúrnych aktivít s podporou mesta, realizácia IV. etapy
námestia, rozbehnutie prevádzky hnedého priemyselného parku a pod. Tieto a
mnoho ďalších úloh sme si naplánovali do najbližšieho obdobia.
A samozrejme zabezpečiť v plnej miere bežný chod mesta, škôl,
materských škôl, školských zariadení, mestských podnikov a zariadení aj
v období, keď finančných prostriedkov je v porovnaní s minulosťou
skutočne menej.
2. Do komunálnych volieb v roku 2010 som išiel po zrelom zvážení so
snahou zúročiť skúsenosti a dobré výsledky práce v predošlom období a
preto nemám dôvod prehodnocovať toto svoje rozhodnutie.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter