Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Ako sa nestať obeťou neserióznych poisťovacích praktík

<p>životné poistky sú súčasťou finančného hospodárenia takmer každej
slovenskej rodiny. Existuje toľko poisťovní a finančných produktov, že
niekedy má bežný človek veľký problém zorientovať sa v nich. Potom sa
môže dostať do situácie, keď naletí poisťovaciemu agentovi, ktorého
oveľa viac ako spokojnosť klienta zaujíma výška vlastnej provízie.
Oslovili sme renomovaného poisťovacieho agenta, ktorý vo svojom fachu
pôsobí už niekoľko desaťročí, aby nám vysvetlil, ako podobným
situáciám predchádzať.

<p>„Samozrejme, že človek na prvý pohľad nerozozná
korektného poisťovacieho agenta od neseriózneho. Prvý rozhovor však už
napovie dosť veľa. Pokiaľ vám zástupca poisťovne napríklad za každú
cenu núka investičné poistenie, hoci oňho nemáte najmenší záujem, je tam
veľký predpoklad, že mu nejde o klienta. Pointa investičného poistenia je
v tom, že je dlhodobé, nie je časovo ohraničené, nie je tam konkrétna
doba poistenia, alebo je taká dlhá, že časovo presahuje aj predpokladanú
dĺžku ľudského života. Aby som vysvetlil – investičné poistenie nie je
zlý produkt, ale je určené len pre finančne zdatných ľudí, ktorí sa
vyznajú v investovaní, vedia sa orientovať na burze, vedia obchodovať
s akciami, nie pre takých, ktorí nemajú o finančníctve ani šajnu.
A povedzme si úprimne, že tých je drvivá väčšina. Človek, ktorý sa
chce poistiť, má väčšinou konkrétnu predstavu, akú sumu chce do poistenia
investovať aj na akú dobu chce poistku uzatvoriť. Pokiaľ povie svoju
predstavu, poisťovací agent by sa mu mal snažiť vyhovieť, resp. navrhnúť
ešte výhodnejšie riešenia, ale prispôsobené požiadavkám klienta. Pokiaľ
na vás začne tlačiť, aby ste uzatvorili poistku, ktorá sa úplne rozchádza
s vašimi predstavami, je tam veľký predpoklad, že mu nejde
o vás,“
upozorňuje. Pre každú vekovú skupinu je výhodný
iný produkt. „Najprv si treba vysvetliť rozdiel medzi
poisťovňou a sporiteľňou. V poisťovni si človek kupuje riziko,
v sporiteľni úrok. Do sporiteľne človek ukladá peniažky, aby mu narástol
úrok. U nás si kupuje riziko pre prípad nejakej nepredvídanej
udalosti,“
porovnal poisťovák a vysvetlil, aké produkty sú
najvhodnejšie pre konkrétnu vekovú skupinu. Rodičia zvyknú svoje deti
poisťovať krátko po narodení. Najžiadanejšie sú poistenia až do
dospelosti. Ide o produkty s poistnou dobou do 25 rokov s určitými
podmienkami. Nasporená suma sa dá v prípade potreby vybrať už
v osemnástom roku života. „Pre mladého dospelého človeka,
ktorý je finančne zdatný a vie sa orientovať vo financiách, pohybovať sa
na burze, alebo to poviem inak – nečíta Nový čas, ale Hospodárske
noviny, je vhodné práve už spomínané investičné poistenie. Ale pokiaľ sa
vo finančníctve nevyzná, nech na tento typ poistenia rovno zabudne a
uzatvorí klasickú poistku na dobu určitú s pevnou sumou. My máme doby
poistenia od päť do štyridsať rokov. Dlhšie poistné doby sú síce pre
klienta o niečo výhodnejšie, ale je na ňom, pre akú dobu poistenia sa
rozhodne. Toto však platí iba do určitého veku. Po štyridsiatke je
väčšia pravdepodobnosť rôznych zdravotných komplikácií, čo so sebou
prináša riziko, že keď človek začne v päťdesiatke trpieť určitými
chorobami, ktoré sú nezlučiteľné s poistkou, môže mať problém vôbec
sa poistiť. Preto je pre ľudí, ktorým poistka skončí napríklad
v štyridsiatke, oveľa výhodnejšie dať sa následne poistiť na tridsať,
štyridsať rokov. Treba si uvedomiť, že sporenie nie je hlavným účelom
poistiek. Tým je buď zabezpečenie pozostalých, alebo financovanie
nepredvídaných udalostí ako choroba, trvalé následky po úraze,
invalidita.“
Podľa poisťovacieho agenta je zbytočné, aby
takéto dlhodobé poistky uzatvárali mladí ľudia, u ktorých je riziko
choroby, invalidity a smrti veľmi nízke. Zo svojej praxe vie, že pre mladých
ľudí, ktorí ešte nie sú finančne nezávislí, väčšinou uzatvárajú
poistky ich rodičia na dobu desať rokov s tým, aby im po jej uplynutí
finančne pomohli. Potom sú už deti väčšinou samostatné a dávajú sa
poisťovať samé. Vráťme sa ešte k nekalým praktikám. Poisťovací agent
tvrdí, že takéto konanie je nielen bezcharakterné, ale aj veľmi
krátkozraké. „Už dlhé roky mám veľkú stálu klientelu a
v poisťovníctve chcem pracovať čo najdlhšie. Vidina rýchleho zisku
z provízií pochovala nejednu kariéru. Najdôležitejší sú totiž stáli
spokojní klienti, ktorí sa na mňa obracajú pravidelne a odporúčajú ma
ďalším ľuďom. Akonáhle je dôvera medzi poisťovákom a klientom raz
narušená, už nikdy viac sa neobnoví. Navyše, ako sa hovorí, dobrý chýr
sa nesie ďaleko, zlý ešte ďalej. Stále tvrdím, že poisťováka nemôže
robiť každý. Musí to byť človek nielen profesionálne zdatný, ale musí
byť aj korektný, charakterný a mať dobrý prístup
k ľuďom.“

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter