Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Aj napriek kríze opäť vzrástol záujem o hypotekárne úvery

Š. Frimmer: „V prípade neschopnosti splácať úver je dôležité čo
najskôr sa skontaktovať s bankou.“

V súvislosti so svetovou hospodárskou krízou klesol aj na Slovensku
záujem o hypotekárne úvery. V poslednom období však v Slovenskej
sporiteľni, a. s. zaznamenali obrat k lepšiemu. Objem aj počet úverov sa
medzimesačne zdvojnásobil.

„Predpokladáme, že letné mesiace budú silnejšie ako
začiatok roka. Očakávame, že objem hypoték na Slovensku bude aj v tomto
roku rásť, no pravdepodobne pomalším tempom ako vlani,“

uviedol pre Spektrum hovorca úseku komunikácie a sponzoringu Štefan Frimmer.
Aj keď ekonómovia a politici upozorňovali na fakt, že veľa ľudí nebude
môcť v dôsledku straty zamestnania úvery splácať, v SLSP a.s.
zaznamenali len minimum takýchto prípadov. Naopak, klienti sa živo
zaujímajú aj o spotrebné úvery a nové produkty. „Zaviedli
sme napríklad Spotrebný úver na čokoľvek pre mladých. Klienti oňho
prejavujú zvýšený záujem podobne, ako o nové poistenie k úveru.
Rovnaký trend predpokladáme aj v ďalších mesiacoch,“

uviedol Š. Frimmer. Čo sa týka vkladov, tie výrazne vzrástli najmä od
novembra 2008, kedy Slovensko prechádzalo na euro. Zisťovali sme, aké
možnosti má klient, ktorý sa vplyvom krízy dostal do situácie, keď úver
jednoducho splácať nedokáže. „Dôležité je, aby klienti
v prípade, že sa dostanú do problémov, čo najskôr začali komunikovať
s bankou. Každý prípad posúdime individuálne a priamo na pobočke náš
klientsky poradca nájde riešenie optimálne pre konkrétneho klienta. Pred
dvoma mesiacmi sme začali s bankovým poradenstvom priamo na pobočke, kde
klientovi ponúkame riešenie vhodné pre jeho konkrétnu situáciu. Pre
klientov, ktorí zatiaľ nemajú problém so splácaním, alebo im ešte len
hrozí riziko nesplácania, je ideálnou kombináciou sporenie a poistenie
úveru. Pre klientov, ktorí sa už dostali do problémov, existuje možnosť
reštrukturalizácie úveru. V tomto smere ponúkame viacero možností.
Trvalé zníženie splátky konsolidáciou (spojením viacerých úverov do
jedného) úverov s dlhšou lehotou splatnosti a nižším úrokom, trvalé
zníženie splátky predĺžením lehoty splatnosti úveru, dočasné zníženie
splátky alebo odklad splátky, pričom lehota splatnosti dohodnutá pri
poskytnutí úveru sa nemení do doby, kým si klient nájde
zamestnanie,“
vymenoval možné alternatívy riešenia
insolventnosti v dôsledku straty zamestnania hovorca SLSP a. s. Prednedávnom
prišiel tento peňažný ústav s niekoľkými novinkami v oblasti úverov.
Týkajú sa úrokových sadzieb, poistenia úveru, vyplatenia úveru z inej
banky či bezúčelového úveru zabezpečeného finančnými prostriedkami.
„Banka ponúka klientom možnosť poistiť ktoréhokoľvek
z dlžníkov, prípadne aj dvoch dlžníkov súčasne. Poistenie je súčasťou
úverovej zmluvy. Zároveň prichádzame s novinkami v oblasti komplexného
poradenstva v oblasti bankových služieb a produktov, ktoré pomôžu klientom
s prípadnými problémami so splácaním úverov. Pri úveroch zabezpečených
nehnuteľnosťou Slovenská sporiteľňa od 1. apríla znížila sadzbu pri
5-ročnej fixácii o 0,30 %, najnižšia sadzba je teda na úrovni 5,40 %,
pri 1-ročnej fixácii došlo k zvýšeniu o 0,20 %, najnižšia sadzba je
5,10 %. Výhodou pre klientov je, že v Slovenskej sporiteľni ako jedinej na
trhu budú mať možnosť zmeniť typ úrokovej sadzby aj počas obdobia
fixácie. Zaviedli sme aj Bezúčelový úver zabezpečený finančnými
prostriedkami – je určený pre klientov s vkladmi v Slovenskej
sporiteľni. Bez dokladovania príjmu a bez poplatku za predčasné splatenie
môže záujemca získať úver až do výšky 100 % prostriedkov uložených
v banke. Ručiť môže aj vkladmi vo vlastníctve tretej osoby. Stopercentná
akceptovateľnosť vkladu poskytnutého ako zabezpečenie úveru je najvyššou
na slovenskom bankovom trhu. Ďalšou novinkou je úver zabezpečený rýchlou
zárukou SZRB už v ponuke. Slúži na zabezpečenie úverov pre klientov
podnikateľov, u ktorých došlo vplyvom aktuálnej finančnej krízy
k zhoršeniu finančnej situácie (strata odberateľa, finančné problémy
obchodných partnerov – výpadok v cash flow) alebo pre tých, ktorí majú
akceptovateľnú finančnú situáciu, ale nemajú dostatočné zabezpečenie.
Slovenská sporiteľňa odštartovala poskytovanie úverov so zárukou SZRB ako
prvá na Slovensku. V priebehu apríla 2009 došlo k navýšeniu maximálnej
výšky úveru z 340 000,- Eur na milión Eur,“
doplnil
Frimmer. V OTP Banke Slovensko a. s. v porovnaní s rovnakým obdobím
minulého roku zaznamenali pokles záujmu o hypotekárne úvery. Táto
finančná inštitúcia však aj naďalej ponúka všetky druhy úverových
produktov, jej klienti aj v tomto období žiadajú o úvery na bývanie a
spotrebné úvery. V súvislosti s finančnou krízou však sprísnili
podmienky posudzovania žiadostí o úver a schopnosti splácať ho.
Zaznamenali aj prípady, keď kvôli strate zamestnania žiadali klienti
odpustenie, alebo odloženie splátok. „Okrem úverov využívajú
naši klienti aj vkladové produkty, ktoré má OTP Banka aktuálne
k dispozícii. V súčasnosti oceňujeme ich vernosť cez vkladový produkt
TOP Progres Depozit 5+, ktorý ponúka vernostný bonus až +
0,5 %,“
uviedla PR Manažér pre externú a internú
komunikáciu OTP Banky Slovensko a. s. Tatiana Jonáková. O informácie
v súvislosti so správaním sa bánk v čase hospodárskej krízy sme
prostredníctvom mailu žiadali aj VÚB banku. Do uzávierky sme však odpovede
nedostali.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter