Aj najmladšia škola v meste by potrebovala investovať do modernizácie

<p>Tretie funkčné
obdobie v pozícii riaditeľky ZŠ na Konštantínovej začala na sklonku
uplynulého roka Mgr. Tatiana Spišáková. Pedagogička s 28-ročnou praxou
pôsobí v riadiacich funkciách stropkovského školstva takmer polovicu
svojho profesionálneho života. Podľa vlastných slov bolo každé obdobie
poznačené zásadnými okolnosťami, či už z pohľadu zmien v organizácii
školstva, legislatívy, ale aj z ľudskej stránky.

<p>V roku 1997 to bolo rozdelenie vtedajšej I. ZŠ na dve školy
(v súčasnosti ZŠ Hrnčiarska a Konštantínova), ďalšími zásadnými
zmenami bol prechod škôl na právnu subjektivitu i posledná reforma
týkajúca sa školských vzdelávacích a výchovných programov. Neľahké
obdobie mali v ZŠ na Konštantínovej v roku 2007. „V tom
čase som bola zástupkyňou riaditeľky, ktorá nás náhle a navždy opustila.
Bolo to náročné ľudsky i profesionálne. Ale aj vďaka dobrému kolektívu
na škole sme to zvládli. V tom roku som po výberovom konaní začala aj
svoje druhé funkčné obdobie v pozícii riaditeľky školy,“

pripomenula T. Spišáková. Po jeho skončení si uvedomila, že v sebe stále
cíti potenciál, ktorý by chcela škole odovzdávať aj naďalej. Priznáva,
že pred výberovým konaním si verila a teší ju, že radu školy
presvedčila. Pred komisiou zdôrazňovala, že jej ide o školu, v ktorej na
prvom mieste je spokojnosť žiakov, rodičov i zamestnancov školy.
„Svoju víziu ďalšieho smerovania školy som postavila na dvoch
pilieroch – tradícii a kvalite. Myslím si, že po 15 rokoch má naša
škola v rámci mesta stabilné miesto a dobré meno, a preto je na čom
budovať. Napriek tomu, že po vzniku reálnych gymnázií sa nám nepodarilo
naplniť cieľ profilácie na matematiku a prírodovedné predmety
v špecializovaných triedach, stále aj v rámci školského vzdelávacieho
programu rozvíjame tieto zámery. Okrem toho sme zaviedli nové predmety –
plávanie, mladý záchranár, mladý čitateľ, fyzik, chemik, povinná
angličtina od prvého ročníka… S pribúdajúcimi predmetmi
i požiadavkami súvisiacimi s reformou školstva by sme privítali
rozšírenie našich priestorov aspoň o jednu triedu,“
dodala
riaditeľka, pričom naznačila, že uskromniť by sa malo aj gymnázium
sídliace v spoločnej budove.
T. Spišákovú teší, že ich škola je v povedomí verejnosti vnímaná ako
moderne vybavená, čo súvisí aj s vekom budovy, v ktorej sídli. Ale aj
15-ročná škola si však podľa nej vyžaduje čoraz viac investícií.
„Keďže nepatríme k najstarším školám v Stropkove, neboli
sme ešte zapojení do celkovej rekonštrukcie v rámci projektov EÚ. Ale
stačí sa pozrieť a aj u nás sú nevyhnutné opravy – badateľné sú
opotrebované podlahy a dlažby v spoločných priestoroch, ktoré zdieľame
s druhým subjektom, úniky tepla, potrebná by bola aj výmena starých okien
za plastové v celej budove. Priestory sú nádherné, ale už potrebujú
nemalé investície,“
vysvetlila.
Reálne vníma aj súčasný demografický vývoj v Stropkove. V tomto období
čakajú školy zápisy nových prváčikov. V meste je aktuálne na prvý
ročník ZŠ pripravených 95 detí, z toho 25 zo znevýhodneného
prostredia. Práve pre túto skupinu má ZŠ na Konštantínovej od roku
1998 zriadený nultý ročník v elokovanej škole na Ulici mládeže. Po
rediagnostickom vyšetrení deti následne putujú do ostatných škôl
v meste. „Štatistika nepustí a je zrejmé, že boj o žiaka
prebieha všade. Všetko však má v rukách rodič. My môžeme akurát
pozitívne propagovať svoju prácu a výsledky na verejnosti. Treba povedať,
že naša škola nikdy nemala problém s nedostatkom žiakov, preto pevne
verím, že aj v nasledujúcom školskom roku otvoríme dve triedy. Pri tejto
príležitosti by som chcela popriať všetkým rodičom našich žiakov,
školskej rade a ostatným partnerom školy v novom roku pevné zdravie, veľa
spokojných a šťastných dní, veľa pracovných a osobných
úspechov,“
uzavrela Mgr. Tatiana Spišáková.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter