Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

Aj najmladšia škola v meste by potrebovala investovať do modernizácie

<p>Tretie funkčné
obdobie v pozícii riaditeľky ZŠ na Konštantínovej začala na sklonku
uplynulého roka Mgr. Tatiana Spišáková. Pedagogička s 28-ročnou praxou
pôsobí v riadiacich funkciách stropkovského školstva takmer polovicu
svojho profesionálneho života. Podľa vlastných slov bolo každé obdobie
poznačené zásadnými okolnosťami, či už z pohľadu zmien v organizácii
školstva, legislatívy, ale aj z ľudskej stránky.

<p>V roku 1997 to bolo rozdelenie vtedajšej I. ZŠ na dve školy
(v súčasnosti ZŠ Hrnčiarska a Konštantínova), ďalšími zásadnými
zmenami bol prechod škôl na právnu subjektivitu i posledná reforma
týkajúca sa školských vzdelávacích a výchovných programov. Neľahké
obdobie mali v ZŠ na Konštantínovej v roku 2007. „V tom
čase som bola zástupkyňou riaditeľky, ktorá nás náhle a navždy opustila.
Bolo to náročné ľudsky i profesionálne. Ale aj vďaka dobrému kolektívu
na škole sme to zvládli. V tom roku som po výberovom konaní začala aj
svoje druhé funkčné obdobie v pozícii riaditeľky školy,“

pripomenula T. Spišáková. Po jeho skončení si uvedomila, že v sebe stále
cíti potenciál, ktorý by chcela škole odovzdávať aj naďalej. Priznáva,
že pred výberovým konaním si verila a teší ju, že radu školy
presvedčila. Pred komisiou zdôrazňovala, že jej ide o školu, v ktorej na
prvom mieste je spokojnosť žiakov, rodičov i zamestnancov školy.
„Svoju víziu ďalšieho smerovania školy som postavila na dvoch
pilieroch – tradícii a kvalite. Myslím si, že po 15 rokoch má naša
škola v rámci mesta stabilné miesto a dobré meno, a preto je na čom
budovať. Napriek tomu, že po vzniku reálnych gymnázií sa nám nepodarilo
naplniť cieľ profilácie na matematiku a prírodovedné predmety
v špecializovaných triedach, stále aj v rámci školského vzdelávacieho
programu rozvíjame tieto zámery. Okrem toho sme zaviedli nové predmety –
plávanie, mladý záchranár, mladý čitateľ, fyzik, chemik, povinná
angličtina od prvého ročníka… S pribúdajúcimi predmetmi
i požiadavkami súvisiacimi s reformou školstva by sme privítali
rozšírenie našich priestorov aspoň o jednu triedu,“
dodala
riaditeľka, pričom naznačila, že uskromniť by sa malo aj gymnázium
sídliace v spoločnej budove.
T. Spišákovú teší, že ich škola je v povedomí verejnosti vnímaná ako
moderne vybavená, čo súvisí aj s vekom budovy, v ktorej sídli. Ale aj
15-ročná škola si však podľa nej vyžaduje čoraz viac investícií.
„Keďže nepatríme k najstarším školám v Stropkove, neboli
sme ešte zapojení do celkovej rekonštrukcie v rámci projektov EÚ. Ale
stačí sa pozrieť a aj u nás sú nevyhnutné opravy – badateľné sú
opotrebované podlahy a dlažby v spoločných priestoroch, ktoré zdieľame
s druhým subjektom, úniky tepla, potrebná by bola aj výmena starých okien
za plastové v celej budove. Priestory sú nádherné, ale už potrebujú
nemalé investície,“
vysvetlila.
Reálne vníma aj súčasný demografický vývoj v Stropkove. V tomto období
čakajú školy zápisy nových prváčikov. V meste je aktuálne na prvý
ročník ZŠ pripravených 95 detí, z toho 25 zo znevýhodneného
prostredia. Práve pre túto skupinu má ZŠ na Konštantínovej od roku
1998 zriadený nultý ročník v elokovanej škole na Ulici mládeže. Po
rediagnostickom vyšetrení deti následne putujú do ostatných škôl
v meste. „Štatistika nepustí a je zrejmé, že boj o žiaka
prebieha všade. Všetko však má v rukách rodič. My môžeme akurát
pozitívne propagovať svoju prácu a výsledky na verejnosti. Treba povedať,
že naša škola nikdy nemala problém s nedostatkom žiakov, preto pevne
verím, že aj v nasledujúcom školskom roku otvoríme dve triedy. Pri tejto
príležitosti by som chcela popriať všetkým rodičom našich žiakov,
školskej rade a ostatným partnerom školy v novom roku pevné zdravie, veľa
spokojných a šťastných dní, veľa pracovných a osobných
úspechov,“
uzavrela Mgr. Tatiana Spišáková.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter