Nachádzate sa na stránke pre príjem riadkovej inzercie. Pre informácie o možnostiach plošnej inzercie v našom týždenníku prosím navštívte stránku
Možnosti plošnej inzercie v týždenníku Stropkovské Spektrum.


Inzerát je možné uhradiť jedným z uvedených spôsobov:

1. možnosť uhradiť platbu za uverejnenie inzerátu v hotovosti v našej kancelárii v momentálnom karanténnom režime neposkytujeme
2. poštovou poukážkou typu H 2. triedy na adresu: Spektrum Stropkov s.r.o., Námestie SNP 16, 091 01 Stropkov. Kópiu ústrižku o zaplatení poslať včas na e-mail: redakcia@espektrum.sk
3. priamo na náš účet:

BankaSlovenská sporiteľňa, a.s.
SWIFT/BICGIBASKBX
IBANSK2209000000000620616762
Číslo účtu/kód banky0620616762/0900

potvrdený príkaz na úhradu prosíme poslať e-mailom na adresu:
redakcia@espektrum.sk
4. po dohode až po vystavení faktúry na číslo účtu redakcie

V prípade akýchkoľvek ďalších informácií týkajúcich sa inzercie nás kontaktuje e-mailom, prípadne na telefónnom čísle 0919 198 918