Nachádzate sa na stránke pre príjem riadkovej inzercie. Pre informácie o možnostiach plošnej inzercie v našom týždenníku prosím navštívte stránku
Možnosti plošnej inzercie v týždenníku Stropkovské Spektrum.


Inzerát je možné uhradiť jedným z uvedených spôsobov:

1. možnosť uhradiť platbu za uverejnenie inzerátu v hotovosti v našej kancelárii v momentálnom karanténnom režime neposkytujeme
2. poštovou poukážkou typu H 2. triedy na adresu: Bc. Andrea Fecková – VYDAVATEĽSTVO SPEKTRUM, Hviezdoslavova 23, 091 01 Stropkov. Kópiu ústrižku o zaplatení poslať včas na e-mail: redakcia@espektrum.sk
3. priamo na náš účet:

BankaPrima banka, a.s.
SWIFT/BICKOMASK2X
IBANSK36 5600 0000 0023 8299 0001
Číslo účtu/kód banky2382990001/5600

potvrdený príkaz na úhradu prosíme poslať e-mailom na adresu:
redakcia@espektrum.sk
4. po dohode až po vystavení faktúry na číslo účtu redakcie

V prípade akýchkoľvek ďalších informácií týkajúcich sa inzercie nás kontaktuje e-mailom, prípadne na telefónnom čísle 0919 198 918