Zvýšili poplatky v školách i jedálňach

<p>Až na druhýkrát sa v zastupiteľstve podarilo presadiť zvýšenie
poplatkov v školách a školských zariadeniach na území Stropkova. Oproti
pôvodnému zámeru však poslanci prijali kompromisný návrh a jednotlivé
poplatky stúpnu o menej ako plánovalo vedenie.

<p>Predkladateľ novely VZN Tibor Kubička, vedúci odboru školstva, poslancov
informoval, že z pôvodného návrhu boli odstránené vytýkané formálne
nedostatky, súčasťou materiálu bola aj finančná analýza dopadu zvýšenia
na hospodárenie jednotlivých škôl. Prítomní riaditelia poslancov
oboznámili, že úprava poplatkov bola prerokovaná v jednotlivých
školských radách so súhlasnými stanoviskami. Podľa nich je zvýšenie
nevyhnutné, hlavne z dôvodu zdražovania vstupných surovín v školských
jedálňach, ako aj kritickej situácii v oblasti financovania prevádzky
školských klubov. V diskusii vystúpila poslankyňa Terézia Potomová
(nezávislá), ktorá na jednej strane súhlasila s argumentmi riaditeľov.
Problém však prezentovala z pohľadu rodičov. „Štát nemá
peniaze, tak vezme obciam, tie vezmú školám, ktoré následne musia
zvyšovať poplatky a nakoniec to zaplatia občania. Ale odkiaľ má mať
občan? žiadame peniaze od ľudí, ale ich požiadavky nie sú naplnené. Akú
motiváciu majú mať občania, keď z druhej strany nemajú
oporu?“
opýtala sa poslankyňa, pričom narážala na fakt, že
v súčasnom rozpočte mesta nie sú na rozvojové aktivity v prospech
občanov vyčlenené žiadne prostriedky. Poslanec Stanislav Humeník (KDH)
upozornil predkladateľov, že k materiálu chýba finančná analýza
zvýšenia pre materské školy. Takisto upriamil pozornosť na fakt, že
predkladané analýzy základných škôl dokazujú, že mesto im neposkytuje
toľko financií ako je schválené v rozpočte pre tento rok. S jeho
tvrdením nesúhlasil vedúci odboru financií Ján Polák. Dodal však, že
materiál spracovaný školami určený poslancom, kde bola uvedená výška
dotácií z mesta, nevidel.
S. Humeník následne odporučil prijať pozmeňujúci návrh, ktorý rátal so
zvýšením poplatkov, ale o nižšiu sumu. Po krátkej diskusii navrhol
viceprimátor Pavol Kačic (ĽS-HZDS) vyhlásiť prestávku a prejednať
pozmeňujúci návrh v rámci poslaneckých klubov tak, aby došlo ku
kompromisnému riešeniu. Zastupiteľstvo napokon po racionálnej diskusii
dospelo k názorovej zhode a jednohlasne prijalo novelu VZN.

Nové poplatky v školách na území mesta

Príspevok za pobyt dieťaťa v Materskej škole 5,50 € (pôvodne
5 €).
Príspevok v školskom klube detí 4 € (3,32 €).
Príspevok v CVČ ako súčasti základnej školy 2 €.
Príspevky v školských jedálňach:
– materské školy 1,12 €/deň (1,05 €)
– Dom detí Božieho milosrdenstva 1,60 €/deň (1,50 €)
– I. stupeň ZŠ 0,95 €/obed (0,88 €)
– II. stupeň ZŠ 1,01 €/obed (0,95 €)
– študenti osemtročného gymnázia a gymnázia 1,12 €/obed (1,05 €)
Príspevky v Základnej umeleckej škole:
Prípravné štúdium, I. stupeň, II. stupeň
– hudobný odbor 6,30 €.
– literárno-dramatický odbor, výtvarný odbor, tanečný odbor 4,80 €
(pôvodne 4 €)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter