Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Zvolili nových riaditeľov škôl

<p>Minulý utorok prebehli v dvoch základných školách v meste voľby
riaditeľov na nové 5-ročné funkčné obdobie. V ZŠ na Hrnčiarskej
predstúpili pred radu školy dvaja kandidáti – tamojší pedagóg Marián
Vasilko a riaditeľka Katarína Smaržíková.

<p>O úspešnom uchádzačovi rozhodovala 13-členná komisia zložená
z pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy, zástupcov rodičov,
mesta Stropkov a dvojice zástupcov z Krajského školského úradu a školskej
inšpekcie. Na základe tajného hlasovania sa víťazom výberového konania
stal M. Vasilko, ktorý získal 8 hlasov. K. Smaržíková dostala
5 hlasov.
Dramatickejšie rozuzlenie mali voľby v ZŠ na Mlynskej. Proti doterajšiemu
riaditeľovi Michalovi Jancurovi sa postavil pedagóg a futbalový tréner Peter
Gombár. Výberovú komisiu napokon viac presvedčil druhý menovaný. V tesnom
tajnom hlasovaní získal sedem hlasov, o jeden viac ako M. Jancura. Nových
riaditeľov vymenuje primátor mesta do 30 dní od doručenia zápisnice
z volieb. Mesto ako zriaďovateľ podľa prednostu MsÚ Ivana Klebana výsledky
akceptuje: „Voľby prebehli regulárne, bez problémov. Úspešní
kandidáti splnili všetky podmienky, majú dlhoročnú pedagogickú prax a
zvolili ich zástupcovia škôl, rodičov i mesta. Primátor vymenuje nových
riaditeľov do 30 dní,“
tlmočil po voľbách stanovisko mesta
I. Kleban.

M. Vasilko
P. Gombár
Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter