Zvládne ABC CVČ rok 2013?

<p>ABC CVČ, ktoré
doteraz zabezpečovalo krúžkovú činnosť pre väčšinu školopovinných
detí v okrese čaká ťažké obdobie. Vylúčený nie je ani jeho zánik.
Kvôli reforme financovania centier voľného času príde v tomto roku takmer
o tri štvrtiny doterajšieho rozpočtu. V súčasnosti môže na rok
2013 rátať s príspevkom 54 600 eur, čo je o 160 390 eur menej ako
vlani. Centrum pod vedením riaditeľa Martina Blaška navyše potrebuje
uhradiť dlžoby vyše 40 tisíc eur. Tému otvoril na poslednom rokovaní
zastupiteľstva poslanec Stanislav Humeník (KDH).

<p>„Takéto hospodárenie je neúnosné. Riaditeľ nedodržal
niekoľko prísľubov. My sme sa aj napriek tomu snažili dostať v uplynulom
roku do centra čo najviac financií. Podarilo sa to aj vďaka tomu, že
stredné školy v meste poskytli svoje vzdelávacie poukazy ABC CVČ.
Gymnázium, SOŠE, SOŠ a základné školy z Havaja a Bukoviec tam dali spolu
asi tisíc poukazov.“
Výhoda podpisu zmluvy s CVČ spočívala
v tom, že vďaka spolupráci mali školy nárok na preplatenie štvrtiny
hodnoty poukazu, teda 48 eur za žiaka. Zvyšok (144 eur) putoval do mesta,
ktoré centru následne poukázalo 123 eur. „Stalo sa však to,
že samotné krúžky boli organizované v priestoroch škôl, zabezpečovali
ich pedagógovia týchto škôl, ale prostriedky im jednoducho neboli
vyplácané a neboli vyplatené ani doteraz. Podľa najnovších informácií
riaditelia škôl podpísali s riaditeľom CVČ splátkové kalendáre, aby to
do konca roka bolo všetko vyrovnané. Najväčší problém toho prípadu je,
že sme sa nezodpovedným konaním riaditeľa CVČ sami pripravili o finančné
prostriedky, ktoré sme takým istým spôsobom mohli využiť aj v roku
2012/2013,“
upozornil S. Humeník. Prítomný riaditeľ Martin
Blaško argumentoval, že centrum hospodárilo v roku 2012 s rovnakým
rozpočtom ako v roku 2011, pričom aj vďaka poukazom zo spomínaných škôl
vzrástol počet žiakov v krúžkoch o asi 500. „Peniaze
poskytnuté z mesta jednoducho nepostačovali na vykrytie dohôd a nájomných
zmlúv. Vedenie mesta som na to opakovane upozorňoval. Z peňazí za
vzdelávacie poukazy pre ABC CVČ je však financované aj CVČ Fauna,
plaváreň a ďalšie veci, takisto časť futbalu,“
priblížil
M. Blaško, pričom dodal, že konal v dobrej viere, že vďaka nárastu počtu
žiakov mu mesto poskytne aj vyšší rozpočet. Ondrej Brendza (SDKÚ-DS)
označil konanie riaditeľa za nezodpovedné a nehospodárne nakladanie
s financiami. Dva roky po sebe totiž vytvorené dlhy predstavovali až
desatinu rozpočtu CVČ. „Azda nechceš povedať, že na fakt, že
nebudeš mať dostatok peňazí si prišiel až teraz v novembri alebo
decembri. Rozpočet sme schválili v decembri 2011 a čísla boli jasné. Ty
si povinný pristúpiť k opatreniam a šetriť. Toto nás dobehne, pretože
zriaďovateľom CVČ je mesto a ten dlh budeme skôr či neskôr musieť
uhradiť. Uvedom si tiež, že neuhradenie mzdy, odvodov a poistného je
trestný čin,“
zdôraznil poslanec.
M. Blaško reagoval, že vedenie mesta opakovane upozorňoval problém
nedostatku financií. „Bolo mi prisľúbené, že sa rozpočet
zvýši, ale samozrejme, že sa to nestalo. Stále opakujem, mali sme rovnaký
rozpočet ako v predchádzajúcom roku, ale viac krúžkov i detí, platili
sme nájmy. Keby som bol vedel, že dostaneme taký istý rozpočet, nešli by
sme do spolupráce s ďalšími školami. Nechcem tvrdiť, že som v tom
nevinne, ale robil som to v dobrej viere. Čo sa týka budúcnosti, dohodli sme
sa, že pokiaľ bude záujem o udržanie CVČ v meste, budeme nútení prijať
racionalizačné opatrenia,“
doplnil riaditeľ. O. Brendza
takisto upozornil na opakované kontroly z MsÚ i poslanecký prieskum, po
ktorých vedenie mesta i CVČ proklamovalo prijatie opatrení na odstránenie
nedostatkov. Dlhy však aj napriek tomu narastajú. „Celý rok
2012 si mal na to, aby si prijal personálne opatrenia. Ako chceš ďalej
pokračovať? Kedy chceme sanovať záväzky? Má zriaďovateľ pripravené
nejaké opatrenia? Točíme sa stále dookola a dobehne nás
to,“
dodal O. Brendza a pripomenul skutočnosť, že pri
aktuálne schválenom rozpočte vyše 54 tisíc eur predstavujú záväzky
centra 40 tisíc. Vedeniu mesta adresoval otázky, aké opatrenia plánujú
prijať, termíny, zodpovednosť… Do diskusie sa však nezapojili primátor,
jeho zástupca, prednosta, ani žiaden z poslancov koalície Smer-SD –
ĽS-HZDS. Nepochybné pritom je, že okrem riaditeľa CVČ má maslo na hlave aj
vedenie mesta. Neprehľadné finančné transakcie, personálna politika a
ďalšie nedostatky, na ktoré opakovane upozorňovali poslanci i hlavná
kontrolórka totiž radnica zjavne ignoruje. Doplňme, že racionalizačné
opatrenia už v CVČ začali realizovať – v uplynulom období ukončili
pracovný pomer s jednou pracovníčkou zabezpečujúcou krúžkovú činnosť
a upratovačkou.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter