Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Zverejnenie kontaktov z dôvodu nahlasovania porúch na mestský podnik Služba Stropkov

<p><strong>Kontaktné údaje:</strong><br>
<strong>Sekretariát</strong><br>
telefón: 054 718 1416<br>
v pracovných dňoch pondelok až piatok<br>
v čase od 06.30 do 14.30 hod.</p>

<p><strong>Vrátnica</strong><br>
telefón: 054 742 2657<br>
vo večerných hodinách od 19.00 do 7.00 hod.</p>

<p><strong>Strediská:</strong><br>
<strong>Dom smútku a cintorínske služby</strong><br>
Telefón: 054 742 2422<br>
v pracovných dňoch od 06.30 do 14.30 hod.<br>
Mobil: 0915 903 252 nepretržite</p>

<p><strong>Odpadové hospodárstvo</strong><br>
Telefón: 054 718 1416 sekretariát<br>
v pracovných dňoch od 06.30 do 14.30 hod.<br>
Mobil: 0915 846 143 nepretržite</p>

<p><strong>Verejné osvetlenie</strong><br>
Telefón: 054 718 1416 sekretariát<br>
v pracovných dňoch od 06.30 do 14.30 hod.<br>
Mobil: 0915 934 205 nepretržite</p>

<p><strong>Správa a údržba miestnych komunikácií</strong><br>
Telefón: 054 718 1416 sekretariát<br>
v pracovných dňoch od 06.30 do 14.30 hod.<br>
Mobil: 0918 960 104 nepretržite</p>

<p><strong>Správa a nájom budov</strong><br>
Telefón: 054 718 1416 sekretariát<br>
v pracovných dňoch od 06.30 do 14.30 hod.<br>
Mobil: 0918 960 104 nepretržite</p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter