Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Zvedavosť bola skoro príčinou smrti

V horskej dedine medzi riekou Topľa a Ondava – Ondavskej vrchoviny sa
nachádza malebná dedinka Vavrinec v okrese Vranov n/Topľou. Je učupená
v lesoch, pri známej partizánskej dedine Matiaška, kde pôsobila skupina,
neskôr zväzok Čapájeva .Veliteľom štábu zväzku bol Ľudovít Kukorelli,
na tohoročných oslavách SNP v Banskej Bystrici menovaný prezidentom SR do
hodnosti brigádneho generála in memoriam. Za neustálu pomoc obyvateľov
Matiašky a okolitých obci bola obec Matiaška 7. septembra
1944 obkľúčená a vypálená. Malý 12 ročný Miško Kaščak z Vavrinca
bol zvedavý, zaľahol do zemiačniska a sledoval boj medzi partizánmi a
Nemcami.
Neuvedomujúc si nebezpečenstvo, vystrčil hlavu viac ako bolo treba, zrazu
pocítil bolesť v oblasti ľavého ucha. Zľakol sa a utiekol domov do
Vavrinca. Do ich dediny chodili pravidelne partizáni, najmä zo skupiny
Majorova. Lekár mu viac krát ošetril prestrelené ucho, to sa zahojilo a
malý Miško bol za ošetrenie partizánom vďačný, najmä lekárovi,
s ktorým nadviazal kamarátsky vzťah.
Nevie povedať či ho zasiahla guľka Nemcov alebo partizánov. Mál však
veľké šťastie, chýbali milimetre a prišiel by o život. Vojna je
najhoršie zlo a kto ospravedlňuje dnešné vojnové konflikty, nevie o čom
hovorí. Naši mladí chlapci na misiách, privezení v truhlách sú toho
dôkazom.
Podľa rozprávania Michala Kaščáka, zapísal Peter
Kasarda

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter