Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

ZŠ Konštantínova pozná meno víťaza výberového konania na post riaditeľa

Minulý pondelok, 14. novembra sa v zasadacej sále Mestského úradu
v Stropkove konalo výberové konanie na post riaditeľa základnej školy.
O riaditeľskú stoličku sa uchádzali dvaja kandidáti, poverená riaditeľka
školy Ing. Renáta Obšajsníková a Mgr. Róbert Jankanič. Pred výberovou
komisiou každý z uchádzačov odprezentoval svoju koncepciu fungovania a
ďalšieho rozvoja školy. Komisia pozostávala z desiatich členov rady školy
a ďalších dvoch prešovských zástupcov za Štátnu školskú inšpekciu a
Okresný úrad odbor školstva v Prešove. V tajnom hlasovaní vyšší počet
hlasov získal Róbert Jankanič. Po oficiálnom vymenovaní primátorom mesta
Stropkov Ondrejom Brendzom, by mal novozvolený riaditeľ začať svoju funkciu
vykonávať od 1. decembra.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter