Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Zrekonštruovaný Detský raj – škola v prírode zabezpečuje prioritne pobyty pre deti a mládež od piatich rokov aj pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Detský raj v Tatranskej Lesnej bol postavený ešte v roku 1931 v jednej
z tatranských osád ako ozdravovňa. Školám v prírode slúži od polovice
20. storočia. V zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho
kraja funguje táto rozpočtová organizácia od júla 2002.

Zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj zainvestoval do prestavby
interiéru vyše 1,4 milióna eur. Stavebné práce trvali jeden rok a
priniesli tomuto účelovému zariadeniu vyšší štandard a modernejšie
vybavenie. „Ide o významnú investíciu, ktorá má slúžiť
hlavne deťom a mládeži. Škola v prírode prioritne poskytuje pobyty pre
materské, základné i stredné školy i žiakov so špeciálnymi
výchovno-vzdelávacími potrebami nielen z regiónu, ale celého Slovenska,
dokonca zahraničia. Takže sú to dobre vynaložené peniaze. Navyše ak ide
o moderné, účelové zariadenie, ktoré spĺňa aj tie najnáročnejšie
kritériá, nemusíme sa obávať o jeho naplnenosť a plnohodnotné
využitie,“
uviedol predseda PSK Milan Majerský.
Škola v prírode zabezpečuje pobyt a podmienky v škole v prírode pre deti
od piatich rokov z materských škôl, pre žiakov základných škôl,
gymnázií, stredných odborných škôl, konzervatórií a škôl pre deti a
žiakov zo špeciálnych škôl.
Pôvodné izby pre 8 až 10 postelí so spoločnými hygienickými
zariadeniami na chodbe sú už minulosťou. „Prestavbou vznikli izby
hotelového typu, t.j. dvojposteľové izby s prístelkou s vlastnými
hygienickými zariadeniami na každej izbe. Pôvodná kapacita –
100 postelí s viaclôžkovými izbami a 3 apartmánmi sa zmenila nepatrne na
99,“
uviedol Valerián Kuffa, riaditeľ školy v prírode
Detský raj.
Organizuje tiež jazykové kurzy, lyžiarske a plavecké výcviky, súťaže,
kultúrne a vzdelávacie aktivity, turistické a poznávacie pobyty pre deti a
dospelých a iné záujmové činnosti.
Zariadenie má k dispozícii i vonkajšie multifunkčné ihrisko,
spoločenské miestnosti, učebne i kongresovú miestnosť.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter