Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Zrekonštruované kultúrne stredisko otvorili slávnostným prestrihnutím pásky

<p><img src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-04/18-msks-03.jpg“
alt=““ class=“img-left alignleft“ />Pri príležitosti
slávnostného otvorenia zrekonštruovaného kultúrneho strediska sa minulý
piatok v mestskej divadelnej sále uskutočnil galaprogram, v ktorom sa
predstavili domáce súbory, ale aj hosť večera, známa folklórna speváčka
Mária Mačošková.</p>

<p>Podujatie začalo videoprojekciou zachytávajúcou históriu mestského
kultúrneho strediska, kultúrnu časť otvorili pôsobivým vystúpením
operná speváčka Michaela Sušinová a Martin Potoma. V nasledujúcich
chvíľach sa slova ujal vedúci OŠK Tibor Kubička, ktorý privítal
predstaviteľov mesta, bývalých riaditeľov MsK a hostí z partnerských
poľských miest. Taktiež predstavil krstných rodičov zrekonštruovaného
kultúrneho stánku – speváčku Máriu Mačoškovú a akademického maliara,
stropkovského rodáka Petra Kocáka, ktorí spolu s primátorom Stropkova
Ondrejom Brendzom slávnostne prestrihli pásku. <strong><em>„Projekt začalo
predchádzajúce vedenie mesta, za čo mu patrí moje poďakovanie. My sme ho
dotiahli do zdarného konca. Dovoľte mi aj v mene svojom privítať našich
vzácnych hostí, pani Máriu Mačoškovú a pána Petra Kocáka, rodáka a
čestného občana mesta. Vítam tiež ostatných hostí z Poľska, ostatných
účinkujúcich v dnešnom kultúrnom programe. Na záver si všetci zaželajme
veľa krásnych chvíľ strávených počas kultúrnych podujatí konaných
v týchto vynovených priestoroch,“</em></strong> povedal okrem iného vo
svojom príhovore. Pár úprimných slov venovali publiku aj krstní rodičia,
potom už pódium patrilo účinkujúcim. Galaprogramov však kultúrny víkend
len začal. V sobotu pokračoval vernisážou autorskej výstavy čestného
občana Stropkova, akademického maliara Petra Kocáka, projekciou
krátkometrážneho filmu Zapredaný z dielne stropkovských filmárov Dáriusa
Barnáša a Lukáša Šalapa, jeho vyvrcholením bola nedeľňajšia premiéra
divadelného ochotníckeho súboru Ondavan, ktorý sa vo svojej 49. sezóne
predstavil hrou Ferka Urbánka Kamenný chodníček.<br>
Investícia je realizovaná v rámci projektu cezhraničnej spolupráce
Stretnutie kultúr Karpatského pohoria.</p>

<table class=“noborder“>
<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-04/18-msks-01.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-04/18-msks-01.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-04/18-msks-02.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-04/18-msks-02.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-04/18-msks-03.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-04/18-msks-03.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-04/18-msks-04.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-04/18-msks-04.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-04/18-msks-05.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-04/18-msks-05.jpg“ alt=““
/></a></td>
</tr>

<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-04/18-msks-06.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-04/18-msks-06.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-04/18-msks-07.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-04/18-msks-07.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-04/18-msks-08.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-04/18-msks-08.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-04/18-msks-09.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-04/18-msks-09.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-04/18-msks-10.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-04/18-msks-10.jpg“ alt=““
/></a></td>
</tr>

<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-04/18-msks-11.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-04/18-msks-11.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-04/18-msks-12.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-04/18-msks-12.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-04/18-msks-13.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-04/18-msks-13.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-04/18-msks-14.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-04/18-msks-14.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-04/18-msks-15.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-04/18-msks-15.jpg“ alt=““
/></a></td>
</tr>
</table>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter