Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Zoznámili sme sa s knihou Zrada rytiera Andreasa z pera nášho stropkovského rodáka

V piatok, 1. februára sa v rytierskej sále stropkovského kaštieľa
konala prezentácia knihy M. Majerníka Zrada rytiera Andreasa, ktorej sa
zúčastnili primátor mesta Stropkov Ondrej Brendza, vedúci OŠK Tibor
Kubička i historik mesta Stropkov Ľuboslav Šmajda, ktorý celé toto
podujatie moderoval.

„Ako historik vnímam túto knihu veľmi pozitívne, pretože
sám viem, že odborné texty zaujmú len veľmi malý okruh ľudí. Táto kniha
je príbehom o meste Stropkov, zachytáva celú jeho históriu a určite chytí
za srdce nielen staršiu generáciu, ale aj tú mladšiu, pretože historické
príbehy sú sformulované do poviedok,“
povedal v úvode Ľ.
Šmajda.
Divadlo Spod veže síce predviedlo zdramatizovaný úryvok z knihy, no to ako
rytier Andreas dopadol už nájdeme v knihe, ktorú M. Majerník venoval svojmu
rodnému Stropkovu, všetkým jeho obyvateľom, priateľom a príbuzným, medzi
ktorými prežil časť svojho pekného života. Čitateľom prináša päť
vzrušujúcich príbehov z dlhej stropkovskej histórie, od stredoveku až po
začiatok dvadsiateho storočia. Je to pohodové čítanie pre tých, ktorí
majú radi poznávanie vlastnej histórie a dobrodružstvo popretkávané
láskou. Deje príbehov majú historický základ a odvíjajú sa od
skutočných udalostí. Jazykovú úpravu tejto knihy vzala do svojich rúk
Marta Szattlerová, ktorá je tiež našou stropkovskou rodáčkou.
„Stropkov bol a je mojim rodným mestom. Narodil som sa tu, no
žil som v Ústi nad Labem do štyroch rokov. V roku 1953 sme sa celá rodina
presťahovali do Strážskeho. Neskôr sme sa vrátili do nášho rodiska.
Stropkov mi prirástol k srdcu, aj keď ho mnohí nepoznali. Príchod Tesly
Stropkov i futbalové dianie zviditeľnili mesto Stropkov a ja som začal byť
hrdý na to, že som Stropkovčan,“
prezradil autor knihy M.
Majerník a dodal, že sa vždy zaujímal o históriu Stropkova.
Do literatúry vstúpil koncom minulého storočia časopiseckým publikovaním
humoristických poviedok a blogov so sociálnou tematikou. V roku 2015 vydal
svoju prvú knihu poviedok Preteky s časom a v roku 2017 dobrodružný
román Záhadná tuláčka. V súčasnosti žije a tvorí v Stropkove.
„K napísaniu knihy ma troška navnadil aj náš historik Ľ.
Šmajda. Začal som poviedkou o veľkom ohni, ktorá je historickou udalosťou.
Na základe historických autentických dokumentov o Stropkove s prímesou
mojej fantázie postupne vznikala celá táto kniha,“
povedal M.
Majerník. Kniha sa stretáva s úspechom, momentálne je predaných už viac
ako dvesto výtlačkov. Okrem autentických príbehov zdokumentovaných
v archívoch sú aj postavy v príbehoch reálne zakomponované do
jednotlivých udalostí, vytvárajúcich obraz vtedajšej spoločnosti.
„Kde inde ak nie na tomto pamätnom mieste uviesť do života
takúto knihu. Na tomto mieste nášho stropkovského hradu sa písala história
od prvej písomnej zmienky a na tomto mieste sa história píše aj teraz.
V duchu veľkého výroku „Historia est Magistra Vitae“ sa autor zhostil
myšlienky zvečniť historické fakty v tejto knihe podľa hesla „co je
psáno, to je dáno“. Žijeme modernú dobu a z našich rodín, z našich
životov, sa ako keby tak systematicky vytláčala kniha, ako keby strácala
význam, preto si veľmi vážime iniciatívu, aktivitu, ale hlavne dielo
nášho rodáka M. Majerníka. Táto kniha má už teraz veľkú hodnotu,
pretože je v nej odovzdané dedičstvo, ktoré sme zdedili a ktoré my
môžeme odovzdať ďalšej generácii, ktorá príde po nás. Veľmi sa z toho
teším,“
povedal primátor O. Brendza a dodal, že M. Majerník
je neoddeliteľnou súčasťou nášho mesta. Počas celého svojho života sa
podieľal na jeho raste, na jeho propagácii nielen na Slovensku, ale aj
v zahraničí a v tomto trende pokračuje ďalej. „Táto kniha
bude venovaná našim partnerom, priateľom pri rôznych oficiálnych
i neoficiálnych stretnutiach a podujatiach v našom meste. Stropkov si svoju
históriu váži a vážime si tých, ktorí na túto históriu poukazujú a
hovoria o nej. Vnímam uvedenie tejto knihy do života ako keby začiatok
poslednej štvrtej etapy rekonštrukcie námestia, ktorá bude upriamená na
históriu, na ten náš zabudnutý stropkovský hrad,“
uviedol a
autorovi knihy vyjadril vďaku a zaprial mu všetko dobré, veľa elánu a
entuziazmu k jeho ďalšej práci.
„Na prvý pohľad sa môže zdať, že v malých mestečkách sa
veľká história iba akosi bezvýznamne tmolila, ale opak je pravdou. Často do
nej zasiahli viac ako veľavýznamne, ba dokonca je viac ako pravdepodobné, že
mnohé historické udalosti bez týchto malých osadenstiev, ich prostredia a
atmosféry, by nabrali celkom iný smer a spád, čoho dôkazom je i týchto
päť príbehov, ktoré ma doslova fascinovali, keď som začal rozmotávať
dramatické súvislosti, na pozadí ktorých sa odohrávali,“

myslí si autor knihy a dodáva, že všetko, čo spracoval v jednotlivých
obrazoch bolo použité tak, aby sa čitateľ mohol vo svojej fantázii
preniesť do stredovekého obdobia, od drsného pätnásteho storočia, keď
zúrili bratovražedné vojny, sedliacke povstania, kuli sa spiknutia a zrady,
cez storočie sedemnáste, ktoré prinieslo tvrdú svojvôľu mocných feudálov
nad životom a smrťou svojich poddaných. V závere knihy autor načrtol obraz
premeny mestečka po veľkom požiari až do dvadsiateho storočia, kedy vznikol
štát, ktorý väčšina z nás už pozná z vlastnej skúsenosti.
Autor foto: A. Hričan

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter