Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Zomrel bývalý riaditeľ Tesly a čestný občan Stropkova Michal Štepita

<p>16. januára zomrel vo veku 90 rokov bývalý riaditeľ podniku Tesla Ing.
Michal Štepita. Rodák z Pribyliny v okrese Liptovský Mikuláš pôsobil
v Stropkove v rokoch 1970 – 1983. Za jeho pôsobenia došlo
k osamostatneniu závodu, k zmene právnej formy na národný podnik a
následne na koncernový podnik. Tento krok prispel k podstatnému nárastu
zamestnanosti a tým i k rozvoju podniku a regiónu Stropkov. Za jeho
vykonanú prácu mu patrí poďakovanie od bývalých i súčasných
zamestnancov. Aj na sklonku života navštívil podnik, v ktorom pôsobil, a so
záujmom si prezrel všetky prevádzky. V roku 2009 sa stal Michal Štepita
Čestným občanom mesta Stropkov.
Rozlúčka so zosnulým bola dňa 19. januára 2012 v Košiciach na Verejnom
cintoríne. Zúčastnili sa na nej aj bývalí členovia vedenia a zástupcovia
súčasného vedenia spoločnosti TESLA Stropkov, a. s. Kto ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.
-t-

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter