Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Zodpovednejší prístup ku komunálnemu odpadu je najlepšou cestou, ako predísť stretom s medveďmi

Každý výskyt medveďa hnedého v obývanej oblasti je situáciou, ktorú
nemožno zľahčovať aj napriek tomu, že útok na človeka je veľmi
zriedkavý. Strach zo stretu s našou najväčšou šelmou je ale vzhľadom na
jej veľkosť a silu opodstatnenou a normálnou reakciou, avšak práve preto by
sa mali ľudia snažiť dodržiavať preventívne opatrenia, ktoré
pravdepodobnosť takéhoto stretnutia znižujú.

Medveď hnedý je chráneným živočíchom a jeho odlov je možný iba na
základe výnimky ministerstva životného prostredia alebo v prípade
antroporizikového správania jedinca po posúdení Zásahovým tímom pre
medveďa hnedého Štátnej ochrany prírody SR. „Ministerstvo sa
touto otázkou vážne zaoberá a na základe schváleného programu
starostlivosti o medveďa hnedého zriadilo špeciálnu Pracovnú skupinu pre
manažment veľkých šeliem na Slovensku,“
uviedol podpredseda
vlády a minister životného prostredia László Sólymos s tým, že odlov
zvieraťa považuje rezort až za krajné riešenie.
Hlavnými dôvodmi, pre ktoré sa medveď približuje k obydliam je najmä
hľadanie potravy v nezabezpečených kontajneroch a medvedia ruja, kedy sa
samice ústupom z ich prirodzeného prostredia snažia ochrániť medvieďatá
pred samcami. „Obmedzené prirodzené zdroje potravy boli
v posledných rokoch človekom výrazne rozšírené a to hlavne masívnym
prikrmovaním zveri poľovníkmi a rozšírením pestovania kukurice až do
podhorských oblastí. Medvede tak majú k dispozícii nebývalý dostatok
energeticky bohatej potravy, ktorú si prepájajú s ľudskou aktivitou a tá
pre nich prestáva byť hrozbou,“
uviedol Marián Hletko zo
Zásahového tímu pre medveďa hnedého zo ŠOP SR. To v kombinácii
s nezabezpečeným a ľahko dostupným komunálnym odpadom obsahujúcim zvyšky
jedla vytvára potenciálne riziko vzniku konfliktných situácii.
Za posledné tri roky preto envirorezort prostredníctvom envirofondu napríklad
v meste Vysoké Tatry, Štrba či v obci Podkonice v Nízkych Tatrách
zakúpil desiatky zabezpečených stojísk na odpad. Podľa predstaviteľov
mesta Vysoké Tatry sa staničky osvedčili a počet prípadov stretov medveďov
klesol o 150. Správa TANAP-u však zaznamenala aj prípady, keď obyvatelia
stojiská nevyužívali správne alebo neboli dostatočne zabezpečené.
„Do stojísk sú nezriedka umiestňované plastové vrecia
s odpadom mimo košov. Vrecia sú opreté o mreže staničiek a ľahko
prístupné pre medvede,“
povedal riaditeľ Správy
TANAP-u Pavol Majko. Ministerstvo preto samosprávam a verejnosti pripomína,
aby komunálny odpad dôkladne zabezpečovali, čo je v súčasnosti najlepšie
koncepčné riešenie problému.
Ministerstvo životného prostredia prostredníctvom ŠOP SR v súčasnosti
spúšťa i opakované sčítanie medveďov na základe analýz DNA zo vzoriek
(trus, srsť ap.) získaných neinvazívnou metódou zberu. Tá by mala dať
odpoveď na trend vývoja hustoty populácie, teda či sa početnosť zvyšuje a
kde je najväčšia populácia v rámci Slovenska.
-ts-

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter