Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Zo stretnutia matičiarov

V podvečerných hodinách v stredu 21. októbra 2009 sa v čitárni
Mestskej knižnice zišla skupina členov a priaznivcov Miestneho odboru Matice
slovenskej v Stropkove.

Cieľom stretnutia bolo zbilancovať svoju činnosť za uplynulé roky,
pripomenúť si udalosti spred vyše štyridsiatich rokov, diskutovať
o veciach nastávajúcich. Členovia prípravného výboru (Valentín
Hmurčík, Emília Antošová, Mgr. Eva Flešárová a Ing. Slavomír Cichý)
prítomných matičiarov informovali o základných tézach a cieľoch
Miestneho odboru MS práce na ďalšie roky a o pripravovanom sneme Matice,
ktorý sa uskutoční v januári 2010. Z bohatej diskusie prítomných
vzišli aj konkrétne návrhy, ktoré budú zapracované v pláne práce MO MS
po schválení januárovým snemom. Prípravný výbor verí, že do budúcej
matičnej činnosti sa zapoja aj ďalší priaznici Matice slovenskej
v Stropkove.
prípravný výbor

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter