Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Znova otvárame Letnú turistickú sezónu na Domaši – Valkov

Je tu leto a obec
Bžany, ktorá spravuje k.ú. Valkov znova otvára Letnú turistickú sezónu a
teší sa na nových návštevníkov. Pre ich pohodu a pohodlie sa obec snaží
vytvoriť pekné a čisté prostredie, aby svoju dovolenku či pobyt
návštevníci prežili čo najlepšie. Keďže sme mali horúce dni už
v máji, zabezpečili sme vyčistenie a vykosenie pláže už začiatkom mája
a túto pravidelne udržujeme. Taktiež celoročne pravidelne vyvážame
komunálny odpad. Novinkou na pláži je úplne nové detské ihrisko
vybudované z vlastných prostriedkov obce, ktoré určite poteší
najmladších návštevníkov a spríjemní pobyt rodičov
s malými deťmi.

Aby sa návštevníci na Valkov dostali bezpečne opravili sme ďalšie
úseky prístupovej komunikácie, ktorá je v správe obce a vyčistili sme
ochranné pásma pozdĺž miestnej komunikácie na úseku Bžany – Valkov.
K bezpečnosti kúpajúcich prispeje aj dočasne obmedzenie výkonu rybárskeho
práva vo vymedzenej časti rybárskeho revíru v časti pláže č. 1 , ktoré
je platné od letnej sezóny 2017 a v ďalších rokoch a to od 1. júla do
1. septembra kalendárneho roka v čase od 8.00 do 20.00 hod.
Veríme, že rybári našu snahu o ochranu zdravia kúpajúcich príjmu
s pochopením.
Medzi najdôležitejšie spoločenské podujatia na Valkove bude určite patriť
„Miss Domaša“, na organizácii ktorej sa podieľa aj obec Bžany, ktorá sa
vráti na Valkov a bude sa konať v dňoch 7. a 8. júla. V rovnaký deň sa
uskutoční aj 10. ročník cyklistického podujatia OKOLO DOMAŠE.
Návštevníkov určite potešia aj spoločenské podujatia organizované
jednotlivými podnikateľskými subjektmi pôsobiacimi na Domaši – Valkov
či už večery so živou hudbou, alebo športové podujatia.
Obec Bžany si v tomto roku pripomína 645. výročie prvej zmienky o obci a
50. výročie od ukončenia výstavby Vodného diela Domaša. Pri tejto
príležitosti zorganizovala 20. mája stretnutie rodákov. Na veľké
prekvapenie pozvanie obce prijalo viac ako 200 rodákov zo rôznych kútov
Slovenska aj Čiech. Za kvalitné pohostenie a obsluhu sa chceme aj touto cestou
poďakovať personálu reštaurácie Delta pod vedením pána Krajkoviča.
K príjemnej atmosfére prispeli vystúpenia súborov Karpaty z Košíc
s účastníkmi Makovickej struny, ženy z Jarabiny a Lelija z Humenného.
Samozrejme, že aj na tejto akcií boli prítomní rekreanti z Valkova.
Súčasťou stretnutia bola aj výstavka výšiviek našich starých mám a krst
knihy mladého autora Jurka Kasardu „Bžany – zabudnuté spomienky“.
JUDr. Mária Kasičová, starostka

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter