Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Zničený chodník opraví investor v apríli

obrazekNie príliš estetickou
„dominantou“ Chotčanskej ulice je už niekoľko rokov nedostavaný objekt
firmy COMI. Výstavba obytnej budovy i blízkeho objektu autosalónu a
čerpacej stanice si okrem iného vyžiadala aj výškové úpravy vozovky a
priľahlého chodníka, ktorý bol provizórne vysypaný drveným kamenivom.
Práve kvôli stavu chodníka a neuvedeniu priestranstva do pôvodného stavu
bol v závere minulého roka zo stany mesta vykonaný štátny stavebný
dohľad.

„Pristúpili sme k tomu z dôvodu, že stavebník, firma COMI
s.r.o., kvôli nedostatku finančných prostriedkov ani po dlhšej dobe nejavil
aktivity na ukončenie stavby podľa schválenej dokumentácie. Našim cieľom
bolo dosiahnuť, aby peší chodník pozdĺž Chotčanskej ulice bol v čo
najkratšom čase ukončený. Preto sme stavebníka vyzvali na zabezpečenie
nápravy v termíne do 30. októbra 2009. Dovtedy mal upraviť priestor po
vybúraných chodníkoch jemným drveným kamenivom, aby bolo možné aspoň
jeho provizórne bezpečné užívanie,“
vysvetlil dôvody mesta
pre začatie dohľadu vedúci odboru výstavby MsÚ Ladislav Dubas. Investor
stavby bol vyzvaný, aby do konca januára predložil projektovú dokumentáciu
s novým usporiadaním účelových komunikácií pre dopravnú obsluhu
stavebného komplexu, vrátane dopravného značenia. Na základe nej by mal
zabezpečiť vybudovanie prístupovej komunikácie a úpravu priľahlého
chodníka tak, aby spĺňal bezpečnostné podmienky pre bezpečný pohyb
chodcov a plynulosť dopravy v tejto lokalite. „V prípade že
táto výzva nebude stavebníkom akceptovaná, stavebný úrad zaháji voči
nemu priestupkové konanie so sankčným postihom,“
zdôraznil
L. Dubas. S problémom neupravených komunikácií v spomínanej lokalite sme
sa obrátili aj na konateľa spoločnosti COMI, Jána Komišáka, ktorý podľa
vlastných slov akceptuje výzvu mesta. „O probléme viem a
samozrejme, že mám záujem uviesť chodník do pôvodného stavu. Uvažoval
som však o riešení rekonštrukcie celého chodníka ako celku, pozdĺž
všetkých našich objektov. Vzhľadom na výzvu mesta však v najbližšom
možnom čase bude upravený úsek pri vstupe do autosalónu, resp. na čerpaciu
stanicu,“
uviedol J. Komišák. K asfaltovej úprave plánujú
pristúpiť hneď, ako to bude vzhľadom na počasie vhodné. Predpokladaný
termín prác je apríl tohto roka.

obrazek obrazek obrazek
Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter