Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Známe sú mená šiestich obecných kontrolórov

Koncom minulého roka vybrala komisia zložená zo starostov obcí
stropkovského okresu šesticu budúcich kontrolórov, ktorí budú od začiatku
roka 2008 vykonávať túto zákonom stanovenú funkciu pre všetkých
42 obcí okresu.

„Starostovia jednotlivých obcí budú mať možnosť vybrať
si kontrolóra pre obec, s ktorým podpíšu po schválení v obecnom
zastupiteľstve pracovnú zmluvu na čiastočný úväzok. Jeden kontrolór bude
kontrolnú činnosť vykonávať vo viacerých obciach, ideálne by bolo, aby
ich bolo maximálne sedem, možno osem,“
informoval predseda
rady starostov Juraj Pšár. V niektorých obciach už zastupiteľstvá
schvaľovali kontrolórov na 5-ročné funkčné obdobie a J. Pšár
predpokladá, že do 1. marca budú mať kontrolórov všetky obce. Kontrolnú
činnosť v obciach stropkovského okresu by mali vykonávať Milan Groško,
Štefan Šoltys, Mária Dydňanská, Stanislav Gajdoš, Michal Čabala a Daniela
Šoltysová.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter