Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

ZMOS vidí v novom zákone riziká

<p>Združenie miest a obcí Slovenska vidí v novom zákone o finančnej
kontrole a audite riziká, ktoré môžu ohroziť očakávané ambície. Svoje
argumenty predložilo rezortu financií ako spracovateľovi zákona.
„Nechceme, aby akákoľvek kontrola bola strašiakom, ale súčasťou
riadenia. Treba v nej hľadať prínos, akým je samotná prevencia,“ uvádza
výkonný podpredseda ZMOS Jozef Turčány, ktorý na margo zákona
zdôrazňuje, že „audit vykonáva štát pre celú verejnú správu, a zákon
to musí zohľadniť v celej svojej šírke.“ Združenie miest a obcí
Slovenska v rámci svojich pripomienok napríklad poukázalo na to, aby sa
zákoná definícia finančnej kontroly a auditu upravila spôsobom, ktorým sa
predíde problémom v aplikačnej praxi. „V tomto prípade sme poukázali na
to, že do posudzovania výsledkov a cieľov finančných operácií vstupujú
rôzne faktory, a tak sa samotné hodnotenie môže stať predmetom
individuálneho posúdenia,“ konkretizuje Jozef Turčány. ZMOS navrhuje
vypustiť povinnosť vypracovania dlhodobých stratégií riadenia rizík, čo
je podľa názoru združenia v obciach ťažko vykonateľné. Združenie je
otvorené ďalšej vecnej diskusii o podobe finálnej verzie zákona, ktorý
bude parlament schvaľovať po letných prázdninách.<br>
<strong>Michal KALIŇÁK, hovorca ZMOS</strong></p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter