Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

ZMOS skúma viaceré aspekty verejného osvetlenia v mestách a obciach

Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) začína s ďalším prieskumom.
Aktuálny sa sústredil na postoje primátorov a starostov k verejnému
osvetleniu a bezpečnosti priechodov pre chodcov.

Verejné osvetlenie nemá iba estetickú úlohu ale viaceré ďalšie
funkcie, ktoré sa ukazujú ako mimoriadne prínosné z hľadiska ochrany
zdravia, majetku a tiež prevencie v rámci kriminality. Technologický vývoj
ukazuje, že s verejným osvetlením je vhodné spájať ďalšie
funkcionality, ktoré sú pridanou hodnotou zabezpečovania tejto
verejnoprospešnej činnosti zabezpečovanej aj financovanej mestami a
obcami.
V prieskume budeme okrem iného skúmať technický stav verejného osvetlenia,
využívanie stĺpov verejného osvetlenia na ďalšie funkcionality, riešenie
možného obmedzovania obyvateľov nočným svetlom z pouličných lámp
svietiacich do obytných priestorov. Tiež nás bude zaujímať dĺžia
svietenia verejného osvetlenia a jeho nastavovanie podľa intenzity vrátane
zapínania a vypínania osvetlenia. V prieskume budeme skúmať aj to, či
mestá a obce majú osvetlenie, ktoré mení intenzitu svetla v závislosti od
pohybu obyvateľov a vozidiel. Sústredíme sa aj na to, aký vplyv má podľa
názoru primátorov a starostov pouličné osvetlenie na bezpečnosť
v uliciach, vrátane aspektov verejného osvetlenia na bezpečnosť chodcov na
priechodov pre chodcov.
Prieskum začal 25. novembra 2019 a potrvá do 10. januára 2020 na
reprezentatívnej vzorke 600 respondentov s prihliadnutím na zastúpenie
v rámci jednotlivých veľkostných kategórií. Výsledky prieskumu budú
podkladmi na ďalšiu prácu v rámci národného projektu ZMOS s názvom
Modernizácia miestnej územnej samosprávy, ktorý je realizovaný vďaka
podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu
Efektívna verejná správa.
-ts-

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter