Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

ZMOS pripravil pre samosprávy takmer tri desiatky metodických materiálov

<p>Združenie miest a obcí v priebehu leta spracovalo takmer tri desiatky
odborných publikácií – metodických materiálov, ktoré sa venujú rôznym
oblastiam činnosti miestnej územnej samosprávy. Sú vhodným návodom pre
prácu volených predstaviteľov, ako aj odborných zamestnancov miest
a obcí.</p>

<p>Publikácie, ktoré sú podpornými odbornými materiálmi mapujú pomerne
širokú oblasť, týkajúcu sa majetku a financovania obcí vrátane
hospodárenia a kontroly. Samostatný blok predstavuje šestnásť publikácií
pre oblasť kompetencií a služieb, kam patrí problematika verejného
obstarávania, životné prostredie, regionálny rozvoj, sociálne veci,
školstvo mládež a kultúra, ale aj všeobecná vnútorná správa, civilná
ochrana a pod. Napokon tretia tematická oblasť pokrýva etiku voleného
predstaviteľa, vzťahy k verejnosti a médiám, ale aj európsky rozmer
samosprávy či využívanie informačných sústav a e-Governmentu.<br>
Takmer tri desiatky publikácií budú postupne zverejňované na Virtuálnej
akadémii ZMOS na web stránke združenia. Informácie o novom katalógu
metodických materiálov nájdete na web stránke Združenia miest a obcí
Slovenska. Prístup k nim má každá samospráva, ktorá je členom ZMOS. Dnes
je tento počet na úrovni takmer 95 % všetkých miest, obcí a mestských
častí Bratislavy a Košíc.<br>
Publikácie sú spracované v elektronickej forme, čo voleným predstaviteľom
samospráv i zamestnancom mestských a obecných úradoch uľahčí prácu
s textami a komfortné čítanie a kancelárii ZMOS postupnú aktualizáciu
údajov a informácií, špeciálne vo väzbe na novelizáciu právnych
predpisov a legislatívne zmeny.<br>
Táto aktivita je súčasťou Národného projektu ZMOS: Budovanie kapacít na
úrovni miestnej územnej samosprávy, ktorý je financovaný zo zdrojov
Európskeho sociálneho fondu, štátneho rozpočtu a vlastných zdrojov
združenia.<br>
<strong>Michal Kaliňák, hovorca ZMOS</strong></p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter