ZMOS prekážajú niektoré ustanovenia zákona o službách zamestnanosti

<p>Združenie miest a obcí Slovenska sa zapojilo do pripomienkovania návrhu
zákona o službách zamestnanosti.
„ZMOS aktívne vstúpilo do medzirezortného pripomienkového konania,
v ktorom sme prezentovali niekoľko zásadných pripomienok k navrhovanej
novele sociálneho zákona,“ konštatuje výkonný podpredseda Jozef
Turčány. Podľa jeho slov „pre regionálnu zamestnanosť je nesmierne
dôležité, aby dlhodobo nezamestnaný mal nárok na aktivačnú prácu aj po
vypršaní 9 mesiacov, teda štandardnej dĺžky aktivácie.“ Turčány
ďalej tvrdí: „nebolo by správne dať mu jednu šancu a potom pred ním
zavrieť dvere. Ide o nástroj, ktorý sa osvedčil, pretože udržiava
zamestnanosť a pracovné návyky dlhodobo nezamestnaných.“
ZMOS v rámci svojich pripomienok formuloval aj požiadavku, v zmysle ktorej
žiada o plné finančne vykrytie potreby na aktiváciu formou menších
obecných služieb. Výkonný podpredseda ZMOS zároveň zdôrazňuje, že je
potrebné v rozpočte zvýšiť výdavky na tie opatrenia aktívnej politiky,
ktoré sú z pohľadu miest a obcí ale aj z pohľadu podnikateľského
prostredia vnímané ako efektívny nástroj podpory zamestnávania. Napríklad
podpora regionálnej a miestnej zamestnanosti.
Michal Kaliňák, hovorca ZMOS

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter