Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

ZMOS oceňuje rozhodnutie o navýšenie dotácie na podporu bývania

<p>Navýšenie finančného objemu o 15 miliónov do konca tohto roka je
dobrý signál pre mestá a obce, ktoré vďaka tejto dotácii dokážu
vytvárať ďalšie nájomné byty. <strong><em>„Pridanú hodnotu vidíme aj
v podpore miestnej a regionálnej ekonomiky z hľadiska pracovných
príležitostí a v celkovej podpore stavebného priemyslu,“</em></strong>
konštatuje predseda Združenia miest a obcí Slovenska Michal Sýkora.</p>

<p>Podľa jeho slov je dobré pozorne sledovať trendy v samospráve vďaka
čomu ZMOS dokáže ministerstvu podať relevantné argumenty, ktoré
vychádzajú z reálnych skúseností a potrieb miest alebo obcí. V nedávno
schválenom štátnom rozpočte pre nasledujúci rok je na tento účel
vyčlenených 10 miliónov eur. Predpokladá sa, že priaznivý ekonomický
vývoj umožní v priebehu budúceho roka ďalšie navýšenie objemu
financií, čo by znamenalo pokračovanie v trende podpory nájomného bývania
pre obyvateľov miest a obcí.<br>
V predošlých vydaniach sme vás priebežne informovali o nájomných bytoch
postavených na Ciolkovského ulici, ktoré aj po kolaudácii z leta 2015 sú
ešte stále vo vlastníctve ich zhotoviteľa, firmy Alfastav Stropkov. Na to,
aby mohlo mesto Stropkov od Alfastavu bytovky odkúpiť, potrebuje získať
úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania. Mesto ešte začiatkom roka ŠFRB
o tento úver požiadalo. Výsledok ich žiadosti mal byť známy ešte
v septembri. Dodnes sa však nevie, či Stropkov bude v tomto projekte
úspešný a úver dostane. V prípade priaznivého výsledku odkúpi od
spomínanej firmy 30 nájomných bytov a následne prebehne proces ich
prideľovania oprávneným žiadateľom.<br>
Pozitívnejšie skúsenosti má s nájomnými bytmi Slavomír Brendza, starosta
obce Breznica. <strong><em>„Rovnako ako v Stropkove, aj u nás bola
postavená bytová jednotka súkromným investorom, s ktorým obec podpísala
Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve. Investorom bolo Podielnické družstvo Ondava
Stropkov. Na základe toho sme mohli v roku 2014 požiadať o nenávratnú
dotáciu ministerstvo dopravy, ako aj úver zo ŠFRB. Prvou podanou žiadosťou
sme neuspeli, preto sme v januári tohto roku podali opätovnú žiadosť
o úver a v súčasnosti máme byty ŠFRB preplatené.“</em></strong>
V budúcnosti by sa Breznica chcela pustiť aj do realizácie ďalšieho
bytového domu, ale ako povedal sám starosta <strong><em>„počkáme si, ako
dopadne susedný Stropkov, aký bude záujem o byty tam. Bojíme sa totiž, aby
trh v našom malom okrese nebol presýtený, pretože okrem nás sa do
výstavby pustili aj okolité dediny ako Chotča, Duplín, Tisinec či Nižná
Olšava.“</em></strong> Brendza ďalej prezradil, že byty by chceli začať
robiť na ďalší rok, aj keď v dedine sídlisko robiť nechcú.
<strong><em>„Predovšetkým si chceme zachovať tvár obce a nechceme
sídlisko, s ktorým sa spája mnoho ľudí rôznej povahy na malom priestore,
preto sa chcem posunúť niekde inde. Ak by sme sa do realizácie ďalšej
bytovky pustili, bola by v Breznici už posledná,“</em></strong> objasnil
starosta. Dovtedy bude v obci prebiehať realizácia inžinierskych sietí
k individuálnej výstavbe rodinných domov, čo Breznica robila aj doteraz.
<strong><em>„Robili sme cesty a prikupovali pozemky, aby sa dala k domom
vybudovať prístupová cesta. Dá sa povedať, že sme poľnohospodársku pôdu
zmenili na stavebné pozemky a dnes máme vybudovaných ďalších šestnásť
domov.“</em></strong> Okrem financií určených na podporu nájomného
bývania nový štátny rozpočet počíta aj s ďalším objemom zdrojov a to
napríklad na zatepľovanie. Pozitívne sa to prejaví nielen na investičných
aktivitách, ale aj na podpore lokálnej zamestnanosti a na energetických a
finančných úsporách nájomcov.</p>

<table class=“noborder“>
<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-12/50-bytovky-01.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-12/50-bytovky-01.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-12/50-bytovky-02.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-12/50-bytovky-02.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td></td>

<td></td>
</tr>
</table>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter