ZMOS: Neriskujte ďalšiu nestabilitu

<p>Združenie miest a obcí Slovenska v týchto dňoch začína pripravované
rokovania s parlamentnými politickými stranami. Ambíciou ZMOS je
prezentácia svojich zásadných postojov k financovaniu a kompetenčnej
výbave miest a obcí.

<p>Združenie miest a obcí Slovenska dlhodobo poukazuje na účelové a
cielené ataky, ktoré mestá a obce musia intenzívne odrážať. Napriek tomu,
že v priebehu viac ako dvadsaťročnej histórie miestna územná samospráva
dokázala svoj prínos pre spoločnosť, teraz je nútená obhajovať svoje
princípy a filozofiu.
Združenie miest a obcí Slovenska má aj napriek zložitej politickej situácii
záujem otvorene a vecne diskutovať s politickými stranami zastúpenými
v Národnej rade Slovenskej republiky. Hlavnou témou spoločných rokovaní
budú obhajoba princípov miestnej územnej samosprávy, jasné kompetenčné
partnerstvo so štátom a stabilita financovania miest a obcí. Združenie miest
a obcí Slovenska naďalej intenzívne odmieta mix daní a zmeny v parametroch
fiškálnej decentralizácie. Budeme veľmi radi, ak si naše postoje a
argumenty osvoja politické strany a následne ich zakomponujú do svojich
volebných programov, ktoré vnímame ako morálny záväzok voličom a
sympatizantom.
Slovenská republika a jej občania potrebujú súdržnosť, ktorá je
v kritických situáciách zárukou úspechu. Preto budeme na politické strany
apelovať s tým, aby pri zostavovaní rozpočtu na rok 2012 neriskovali
ďalšiu nestabilitu a nepodporili taký rozpočet, ktorý uvedie do života mix
daní pre financovanie samosprávy. Škody spôsobené týmto experimentom by
podľa názoru miest a obcí prehĺbili krízu, na ktorú najviac doplatia naši
občania.
Jozef Dvonč, predseda ZMOS

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter