Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

ZMOS dáva do pozornosti Mapový portál katastra

<p>Samosprávy by mali byť opatrné pri využívaní rôznych komerčných
ponúk na odkúpenie aplikácií údajov z katastra. Predaj údajov
z Informačného systému katastra pritom nemá zákonnú oporu. Bezplatný a
omnoho komfortnejší prístup je k dispozícii prostredníctvom novej webovej
aplikácie.<br>
Nová aplikácia umožňuje interaktívnou formou prehliadať a získavať
údaje z Informačného systému katastra nehnuteľností. Návštevník tejto
aplikácie má prístup k informáciám, vďaka ktorým zistí napríklad
vlastníka konkrétneho pozemku vrátane spoluvlastníckeho podielu, ale aj
informácie o výmere či druhu pozemku. S informáciami ponúkanými
aplikáciou je možné pracovať s voliteľnou kombináciou ďalších,
priestorovo orientovaných údajov. „Združenie miest a obcí Slovenska
oceňuje snahu Úradu geodézie, kartografie a katastra SR, ktorou samosprávam
ponúka túto bezodplatnú službu,“ konštatuje výkonný podpredseda ZMOS
Jozef Turčány. Údaje prístupné aplikáciou „Mapka“ sú poskytované na
daňové účely, majetkovo-právne záležitosti, evidenciu a inventarizáciu
majetku, ale aj na tvorbu územného plánu a na tvorbu vlastných
geografických informačných systémov. Sú pripravované k poslednému dňu
príslušného mesiaca, čo znamená zabezpečenie ich aktuálnej výpovednej
hodnoty. Združenie miest a obcí Slovenska informáciu o novej aplikácii
dáva samosprávam do pozornosti s tým, aby zvažovali možné komplikácie
s komerčnými ponukami, ktoré bez záruky využívajú rovnakú informačnú
základňu, ktorú zadarmo poskytuje Úrad geodézie, kartografie a katastra
Slovenskej republiky.<br>
<strong>Michal KALIŇÁK, hovorca ZMOS</strong></p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter