Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Zmluva so ŠFRB je podpísaná

<p>Od poslednej informácie o nájomných bytoch postavených na Ciolkovského
ulici v Stropkove došlo k pozitívnej zmene, aj keď zhotoviteľ, Alfastav
Stropkov, je ešte stále ich vlastníkom. Ako o tejto skutočnosti informoval
sám primátor Ondrej Brendza, medzi mestom Stropkov a Štátnym fondom rozvoja
bývania došlo k podpísaniu zmluvy na úver, ktorého návrh bol opakovane
podávaný ešte na začiatku tohto kalendárneho roka.</p>

<p><strong><em>„Došlo k podpísaniu zmluvy na celkovú čiastku úveru so
ŠFRB aj s Ministerstvom dopravy. Opäť ide o zložitý proces, pretože nie
je známy termín čerpania. Momentálne prebiehajú kontroly z Okresného
úradu Prešov, oddelenia štátnej stavebnej správy, po ktorých to musíme
prevziať do vlastných rúk a informovať verejnosť.“</em></strong> Keďže
byty musia spĺňať zákonné podmienky, mesto musí vyzvať doterajších
žiadateľov, aby preukázali splnenie podmienok za rok 2015.
<strong><em>„Dobre vieme, že základná podmienka je príjem a informácie
o príjme budú žiadatelia mať na konci januára alebo začiatkom februára
2016. Očakávame, že to dobre dopadne a my môžeme nadobudnúť tieto
bytové jednotky do vlastníctva v prvom kvartáli začiatkom roka a následne
pristúpime k ich prerozdeľovaniu oprávneným žiadateľom,“</em></strong>
skonštatoval primátor na mestskom zastupiteľstve.</p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter