Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Zmluva o spolupráci s Novovolynsk symbolicky podpísaná na 615. výročie prvej písomnej zmienky o meste Stropkov

Minulý pondelok sa
v priestoroch kaštieľa konal slávnostný akt podpísania zmluvy
o partnerskej spolupráci medzi mestami Stropkov a Novovolynsk. K mestám
Bílina, Bilgoraj, Ropczyce, Korczyna a Palamuse teda pribudol ukrajinský
Novovolynsk. Primátor mesta V. B. Sapožnikov bol prítomný aj na
nedeľňajších oslavách prvej písomnej zmienky o meste Stropkov, kde mu bol
odovzdaný pamätný list s historickou pečaťou z roku 1570, rovnako ako
ostatným zástupcom partnerských miest mesta Stropkov.

„Mesto Stropkov sa mi páči, no ešte viac sa mi páčia jeho
obyvatelia, predovšetkým ich duchovnosť a priateľská náklonnosť. To mi
imponuje ešte viac. Mesto je neveľké, ale prekrásne. Tak ako som povedal,
chystáme sa na plodnú spoluprácu v mnohých spoločných projektoch. Aká
táto spolupráca bude, záleží od nás, od veľkej i malej politiky, ale
predovšetkým od medziľudských vzťahov. Naša spolupráca bude smerovať
k mládeži, k športu, ku kultúre a osvete. Do budúcna potrebujeme
investície, tak mesto Stropkov, ako aj Novovolynsk,“
povedal
primátor mesta Novovolynsk V. B. Sapožnikov.
Stropkovský primátor O. Brendza neskrýval radosť z toho, že sa podarilo
zavŕšiť proces prípravy podpísania tejto zmluvy.
„Neberieme to ako samozrejmosť, ani ako vec, ktorá by bola
bežná. Je to pre nás historický okamih, symbolický v tom, že sa akt
podpísania konal v čase 615. výročia prvej písomnej
zmienky,”
uviedol vo svojom príhovore primátor mesta Stropkov
O. Brendza.
Dodal, že ako dva národy máme potenciál, ktorý je potrebné využiť a
zveľadiť. Ukrajine zaželal v prvom rade mier i to, aby sa odložili zbrane.
Ukrajinu vníma primátor ako samostatnú a nezávislú a takou by mala aj
ostať. „Veľmi sa teším a verím, že táto dohoda bude možno
vzorom aj pre iné mestá. Chceme využiť a ponúknuť to, čo nás spája
našim obyvateľov v Stropkove i na Ukrajine,”
dodal O.
Brendza.
V roku 2018 počas stropkovského jarmoku prijal primátor O. Brendza
delegáciu z mesta Novovolynsk. Výsledkom rokovania na mestskom úrade bol
návrh na schválenie zmluvy o partnerskej spolupráci. Mestské
zastupiteľstvo po prerokovaní schválilo uzatvorenie tejto zmluvy na
2. zasadnutí MsZ, ktoré sa konalo v decembri minulého roku. Vznikla teda
príležitosť spolupráce v rôznych sférach sociálno-ekonomického rozvoja
na princípoch vzájomného porozumenia a úcty ku kultúram oboch krajín, od
ktorej sa očakáva rozvoj cezhraničnej spolupráce v oblasti osvety a vedy,
kultúry a umenia, výmenných pobytov mládeže, turistiky, rekreácie a
športu, ale aj bezpečnosti a vzájomnej pomoci v prípade živelných
katastrof a pohrôm.
„Chceme sa pustiť do programu, ktorý je vypísaný a ohlásený
na PSK. Rozvíjať chceme oblasť kultúry, športu, osvety. Ešte raz
zorganizujeme spoločné stretnutie, kde si predstavíme konkrétne témy,
vytvoríme tímy a budeme postupne pracovať,”
priblížil O.
Brendza.
Spolupráca podľa slov O. Brendzu, vznikala podľa hesla partneri a priatelia
našich partnerov, sú aj našimi partnermi, priateľmi. Práve spoločné
partnerské mestá spájajú mestá Stropkov a Novovolynsk. „Na
našich spoločných stretnutiach sme debatovali o radostiach, strastiach
i o bolestiach na ukrajinskej, slovenskej i poľskej strane a prišli sme
k záveru, že máme veľmi veľa spoločného a preto skúsime pretaviť tie
spoločné črty a prvky do konkrétnych skutkov,”
dodal
primátor.
Vedenie mesta Stropkov prijalo pozvanie na návštevu Ukrajiny pri
príležitosti osláv Dňa nezávislosti Ukrajiny, ktorá sa bude konať
v auguste. Priestor chcú obe strany využiť na ďalšie rozhovory,
plánovanie i rozvoj spolupráce.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter