Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Zmeny v poskytovaní zdravotnej starostlivosti

K 1. júlu 2018 došlo v zmysle novelizovanej právnej úpravy
k podstatným zmenám, kedy zaniká lekárska služba prvej pomoci (LSPP) a
vzniká ambulantná pohotovostná služba (APS), ktorá poskytuje rovnaký druh
zdravotnej starostlivosti ako doterajšia LSPP.

Dochádza však k podstatným zmenám v ordinačných hodinách APS a vo
výške poplatkov za poskytnutú APS. Táto novela ruší LSPP a zavádza APS
v čase od 16.00 hod. do 22.00 hod. v pracovných dňoch a v čase od
07.00 do 22.00 hod. v dňoch pracovného pokoja a zubno-lekársku
pohotovostnú službu v čase určenom samosprávnym krajom.
V apríli 2018 sa na Ministerstve zdravotníctva SR konalo výberové konanie
na poskytovateľov APS, do ktorého sa za okres Stropkov nikto neprihlásil.
Obdobné to bolo aj v Levoči, Sabinove, Snine, Medzilaborciach a dokonca aj
v Prešove a práve to bolo dôvodom prečo Ministerstvo zdravotníctva SR
pristúpilo k povereniu pôvodných poskytovateľov povinne zabezpečiť
APS.
„Poskytovateľom LSPP v okrese Stropkov bol Svet zdravia NsP
Svidník. Po dohode a podpísaní zmlúv so všeobecnými lekármi z okresu
Stropkov sa táto služba bude poskytovať v Nemocnici arm. generála L.
Svobodu vo Svidníku, kde sú na to vytvorené adekvátne
podmienky,“
vysvetlil vicežupan PSK a lekár M. Jakubov a
dodal, že nariadenia vlády SR hovoria o tom, že musí byť zriadená
minimálne jedna LSPP pre 100 tisíc dospelých, minimálne jedna LSPP pre
50 tisíc detí a minimálne jedna LSPP pre 400 tisíc stomatologických
pacientov a práve okresy Stropkov a Svidník dohromady tieto čísla
neprekračujú.
„Skôr sa zamýšľam nad tým, ako bude zabezpečená APS po
22:00 hodine, keďže nemocnici Svet zdravia vo Svidníku napriek opakovaným
žiadostiam doteraz nebol Ministerstvom zdravotníctva SR udelený urgent I.
typu, ktorý má podľa novej legislatívy po 22:00 hodine zabezpečiť
pokračovanie APS. O chýbaní rýchlej lekárskej pomoci v okrese Stropkov
v týchto podmienkach ani nehovorím. Na tieto rizikové okolnosti som
opakovane písomne aj osobne upozorňoval kompetentných na MZ SR, žiaľ
zatiaľ bez efektu,“
konštatoval M. Jakubov.
APS je zdravotná starostlivosť, ktorou sa zabezpečuje dostupnosť zdravotnej
starostlivosti v rozsahu poskytovania všeobecnej ambulantnej starostlivosti
pri náhlej zmene zdravotného stavu osoby, ktorá bezprostredne neohrozuje jej
život alebo bezprostredne neohrozuje niektorú zo základných životných
funkcií. Ide teda o také zdravotné stavy, s ktorými by sme bežne
navštívili všeobecného lekára aj počas dňa, teda o nezávažné stavy,
ktoré nepatria na centrálny príjem, ani do pohotovostnej služby a už vôbec
nie do kompetencií záchrannej zdravotnej služby. Je to teda zdravotný stav,
ktorý „vydrží“ do začiatku ordinačných hodín všeobecného lekára,
ktorý zdravotný stav svojho pacienta pozná najlepšie.
V čase trvania APS bude otvorená aj lekáreň, ktorá sa nachádza
v blízkosti APS a tak si pacient bude môcť zadovážiť lekárom
predpísané aj doporučené lieky. Pre občanov Stropkova teda platí, že
k dispozícii budú len pohotovostné lekárne vo Svidníku.
Pacientom so závažným zdravotným stavom bude adekvátne zabezpečená
zdravotná starostlivosť prostredníctvom rýchlej lekárskej pomoci, rýchlej
zdravotnej pomoci, ústavnej pohotovostnej služby alebo prostredníctvom
centrálneho príjmu nemocníc počas celých 24 hodín. Je to však otázne
pre okresy Stropkov a Svidník, keďže Nemocnica Svet zdravia vo Svidníku
nemá udelený urgent I. typu a od apríla 2013 v meste Stropkov funguje
rýchla zdravotná pomoc len so zdravotníkom a lekár je podľa závažnosti
okolností privolaný k pacientovi dodatočne.
Lokalita Stropkova a priľahlých obcí je, čo sa vzdialenosti nemocnice vo
Svidníku, či Vranove nad Topľou týka, dosť kritická. Ešte kritickejšie
je to so vzdialenosťou rekreačnej oblasti Domaša, či ostatnými odľahlými
obcami, alebo mestom Medzilaborce, hlavne v prípadoch, kde pôjde naozaj
o boj s časom pri záchrane ľudského života.
„Vyhláška MZ SR č. 22 /2018 stanovuje spádové územie a
pevné body APS pre dospelých a deti. Rešpektujem ich ako občan, lekár aj
vicežupan PSK. Nemám kompetenciu ani právomoc tieto skutočnosti
meniť,“
dodal M. Jakubov.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter