Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

Zmeny v nástupe do osemročného gymnázia

<p>Do 31.8.2008 bol v platnosti Zákon č. 29/1984 z 22. marca
1984 o sústave základných a stredných škôl (školský zákon), kde sa
uvádza, že do prvého ročníka osemročného gymnázia sa prijímajú žiaci,
ktorí úspešne ukončili štvrtý ročník základnej školy. Od
1.9.2008 vstúpil do platnosti nový zákon, kde je uvedené, že do prvého
ročníka osemročného vzdelávacieho programu v gymnáziách alebo
osemročného vzdelávacieho programu v konzervatóriách, môže byť prijatý
uchádzač, ktorý získal primárne vzdelanie a úspešne ukončil piaty
ročník základnej školy v príslušnom školskom roku a splnil podmienky
prijímacieho konania. Táto zmena je potrebná z dôvodu, že žiak kvinty do
školského roku 2012/2013 mal 15 rokov, teda na úrovni žiaka 9. ročníka
ZŠ, ale v školskom roku 2014/2015 a 2015/2016 mali žiaci kvinty už
16 rokov, teda na úrovni žiaka 1. ročníka strednej školy. Tu sa prejavila
zmena zákona o tom, z ktorého ročníka ZŠ môže žiak pokračovať
v prvom ročníku osemročného gymnázia. Zmena sa uskutočňuje na základe
žiadosti Základnej školy Konštantínova v Stropkove, v ktorej riaditeľka
školy v súčinnosti s riaditeľom gymnázia žiadajú zmenu vo VZN mesta
Stropkov č. 1/2015 o určení miesta a času zápisu na plnenie povinnej
školskej dochádzky.</p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter