Zmeny v kolkových poplatkoch za vybavenie žiadosti o výpis a odpis registra trestov

V súvislosti s prechodom Slovenskej republiky na menu euro boli prijaté
legislatívne zmeny, ktoré sa dotýkajú činnosti všetkých organizácií
zabezpečujúcich prijímanie žiadostí o výpis z registra trestov (ďalej
výpis) a odpis registra trestov (odpis) na vydávanie výpisu a odpisu.
Uvedené zmeny vyplývajú zo zákona č. 264/2008 o kolkových známkach a
zákona č. 465/2008 Z.z., ktorým sa menia a dopĺňajú zákony v pôsobnosti
Ministerstva financií SR v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej
republike a sú platné s účinnosťou od 1. 1. 2009. Platnosť kolkových
známok vydaných podľa doterajších predpisov sa končí 16 dňom po
zavedení meny euro v SR t.j. 16. 1. 2009. Poplatok formou kolkovej známky
za vydanie výpisu a odpisu bude 3 euro a to od dátumu 1. 1. 2009 vrátane
prechodného obdobia do 16. 1. 2009. Správny poplatok za overenie správnosti
údajov v žiadosti o výpis a odpis v obciach, ktoré vedú matriku bude
1,50 euro. Poznamenávam, že tunajšia prokuratúra v roku 2008 overila
1 085 žiadostí o výpis resp. odpis z registra trestov.
JUDr. Vladimír Hrebeňák, okresný prokurátor

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter