Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Zmeny v kolkových poplatkoch za vybavenie žiadosti o výpis a odpis registra trestov

V súvislosti s prechodom Slovenskej republiky na menu euro boli prijaté
legislatívne zmeny, ktoré sa dotýkajú činnosti všetkých organizácií
zabezpečujúcich prijímanie žiadostí o výpis z registra trestov (ďalej
výpis) a odpis registra trestov (odpis) na vydávanie výpisu a odpisu.
Uvedené zmeny vyplývajú zo zákona č. 264/2008 o kolkových známkach a
zákona č. 465/2008 Z.z., ktorým sa menia a dopĺňajú zákony v pôsobnosti
Ministerstva financií SR v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej
republike a sú platné s účinnosťou od 1. 1. 2009. Platnosť kolkových
známok vydaných podľa doterajších predpisov sa končí 16 dňom po
zavedení meny euro v SR t.j. 16. 1. 2009. Poplatok formou kolkovej známky
za vydanie výpisu a odpisu bude 3 euro a to od dátumu 1. 1. 2009 vrátane
prechodného obdobia do 16. 1. 2009. Správny poplatok za overenie správnosti
údajov v žiadosti o výpis a odpis v obciach, ktoré vedú matriku bude
1,50 euro. Poznamenávam, že tunajšia prokuratúra v roku 2008 overila
1 085 žiadostí o výpis resp. odpis z registra trestov.
JUDr. Vladimír Hrebeňák, okresný prokurátor

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter