Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

Zmeny týkajúce sa občianskych preukazov

Ministerstvo vnútra SR informovalo, že kabinet schválil návrh nového
znenia zákona upravujúceho problematiku občianskych preukazov. Nový zákon
vypracovalo ministerstvo vnútra s prvoradým zámerom zabezpečiť, aby
každý náš občan s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky mal do
konca roku 2021 elektronický občiansky preukaz s čipom.

Tento doklad totiž ako jediný umožní prístup k zdravotnej dokumentácii
z elektronickej zdravotníckej knižky občana podľa zákona č. 153/2013 Z.
z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme /e-Zdravie/.
Ďalšou zásadnou novinkou je možnosť vydať občiansky preukaz aj deťom
mladším ako 15 rokov, ktorý im bude slúžiť ako cestovný doklad, a tiež
občanom, ktorí nemajú trvalý pobyt na území SR.
V súvislosti s projektom elektronického zdravotníctva má mať do
31. decembra 2021 každý občan Slovenskej republiky s trvalým pobytom na
našom území občiansky preukaz s čipom
ako autentifikačný
prostriedok pre prístup k záznamom z elektronickej zdravotnej knižky.
V súčasnosti nemajú takýto doklad najmä dve skupiny občanov, ktorými sú
občania do 15 rokov, ktorí podľa súčasnej legislatívy nemajú nárok na
občiansky preukaz, tiež občania starší ako 65 rokov, ktorí majú
občiansky preukaz bez čipu.
Navrhuje sa preto, aby sa týmto skupinám občanov vydával občiansky
preukaz bez podoby tváre.

Občiansky preukaz bez podoby tváre bude vizuálne identický so
štandardným občianskym preukazom, avšak bez fotografie a podpisu držiteľa,
keďže sa bude vydávať z úradnej moci na základe údajov z Registra
fyzických osôb (RFO).
Tento doklad bude vydávaný automaticky pri
narodení občana, pri udelení štátneho občianstva osobe do 15 rokov, pri
prihlásení sa občana mladšieho ako 15 rokov na trvalý pobyt na našom
území.
Občiansky preukaz bez podoby tváre maloletého bude mať platnosť 15 rokov,
aby nebolo nutné vymieňať si ho, kým sa nedosiahne vek 15 rokov, pri ktorom
už platí povinnosť mať štandardný občiansky preukaz.
-ts-

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter