Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Zmeny cestovných poriadkov sa dotknú len časových posunov

Cestovné poriadky na území Slovenskej republiky sa v zmysle zákona č.
168/1996 Z. z. o cestnej doprave každoročne menia.

Zaujímalo nás, ako sa tieto zmeny odrazia na autobusových spojoch
v okrese Stropkov. Podľa vyjadrenia Radoslava Smetanku, vedúceho dopravy SAD
Humenné a. s., odštepný závod Vranov n/T, sa oproti roku 2007 zmeny
nedotknú kilometrických výkonov. „V niektorých prípadoch
pôjde dokonca o navýšenie spojov. Zmeny cestovného poriadku, ktoré
dopravca vykoná na základe žiadostí starostov obcí, sa väčšinou dotknú
časových posunov jednotlivých spojov,“
skonštatoval.
Zaujímalo nás aj to, či začiatkom budúceho roka nedôjde k zvýšeniu
cestovného. „Výšku cestovného určuje vyšší územný celok
Prešovského samosprávneho kraja, nie dopravca. V súčasnosti platí Cenový
výmer č. 11/2007 účinný od 01.01.2008. Tento výmer výrazne rozlišuje
platbu v hotovosti a platbu dopravnou kartou. Platba prostredníctvom dopravnej
karty je výrazne lacnejšia,“
upozorňuje R. Smetanka.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter