Zmenu organizačnej štruktúry MsÚ primátor poslancom neoznámil

<p>Jedným z prvých krokov primátora Petra Obrimčáka po posledných
komunálnych voľbách v roku 2010 bola zmena organizačnej štruktúry
Mestského úradu. Vďaka novele zákona o obecnom zriadení dostali
starostovia a primátori právomoc samostatne rozhodovať o organizačnom
poriadku mestských a obecných úradov. Pred novelou bolo možné akékoľvek
zmeny v štruktúre úradov uskutočniť len po schválení
v zastupiteľstve.

<p>Stropkovský primátor informoval poslancov o zmenách na prvom pracovnom
rokovaní v roku 2011 a nová organizačná štruktúra vstúpila do platnosti
1. februára minulého roka. Primátor si informovaním poslancov o zmenách
na MsÚ splnil povinnosť, no do dokumentu s organizačnou štruktúrou bolo
možné nahliadnuť len priamo na úrade. Poslanci MsZ sa viackrát informovali,
kedy bude zverejnený aj na internete. Zakaždým dostali prísľub, že sa tak
stane v krátkom čase. Ani takmer rok po organizačných zmenách však
štruktúra nebola verejne prístupná na mestskej stránke. Stalo sa tak až
v prvej polovici januára. Aj to až po tom, ako sme sa prednostu MsÚ Ivana
Klebana opýtali, prečo tam stále chýba.
Zverejnená štruktúra zamestnancov mesta sa však líši od dokumentu, ktorý
poslancom prezentoval primátor. Pôvodne malo byť napríklad vytvorené miesto
informatika na organizačnom odbore. „Po prehodnotení vedením
mesta nebola táto organizačná zmena realizovaná,“
vysvetlil
prednosta. Dôvod, prečo sa tak nestalo, sme sa už nedozvedeli. Na otázku,
prečo primátor neinformoval poslancov o zmenách v štruktúre zamestnancov,
Ivan Kleban odpovedal: „Informovanie MsZ o zmenách
organizačného poriadku je v kompetencii primátora mesta.“

Zákon o obecnom zriadení však primátora zaväzuje informovať
zastupiteľstvo o zmenách v organizácii MsÚ. Je to teda jeho povinnosťou,
nie kompetenciou (právomocou).

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter